Kapitola XII - Postižení kůže a podkožního vaziva

 
 

Další kapitoly:

Kapitola I - Infekce

Kapitola II - Onkologie

Kapitola III - Poruchy imunity, anemie, poruchy koagulace, krvácivé stavy

Kapitola IV - Poruchy endokrinní, výživy a přeměny látek

Kapitola V - Duševní poruchy a poruchy chování

Kapitola VI - Postižení nervové soustavy

Kapitola VII - Postižení oka, očních adnex, zraku

Kapitola VIII - Postižení  ucha, bradavkového výběžku, sluchu

Kapitola IX - Postižení srdce a oběhové soustavy

Kapitola X  - Postižení dýchací soustavy

Kapitola XI - Postižení trávicí soustavy

Kapitola XIII -  Postižení  svalové a kosterní  soustavy

Kapitola XIV - Postižení  močové  a pohlavní soustavy

Kapitola XV - Funkční poruchy, postižení  po úrazech, operacích

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle lokalizace a rozsahu postižení, stupně alterace celkového stavu, doprovodných projevů, četnosti recidiv, resp. chronicity a závažnosti nežádoucích účinků dlouhodobé terapie. Je nutno zhodnotit také doprovodné orgánové nebo systémové změny, infekční komplikace, omezení pohybu a dopad zjištěných funkčních poruch na celkový stav, výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity. Při posuzování míry poklesu pracovní schopnosti u nemocí kůže a podkožního vaziva by sledované období, rozhodné pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok.

 
 

Položka 1 : Infekce kůže a podkožního vaziva (chronické pyodermie)

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a intenzitu postižení a dopad na celkový stav a výkonnost.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Ohraničené procesy s mírně rozšířeným zánětem na kůži a podkožní vazivo.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-40 %)

Výrazné kožní změny s reakcí vnitřního prostředí, celkové projevy zánětu.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

Rozsáhlé formy s dlouhodobým silně aktivním zánětem, bez dostatečné odezvy na terapii, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení.

Zvlášť těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Formy s opakovanými septickými stavy, neschopnost jakékoliv zátěže.

 
 

Položka 2 : Puchýřnatá onemocnění (pemfigus, pemfigoid)

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah výsevu, lokalizaci a aktivitu procesu a dopad na celkový stav a výkonnost.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Ohraničené procesy mírného rozšíření.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-40 %)

Výrazné projevy s mokváním, případně se systémovými změnami.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

Rozsáhlé dlouhodobě silně aktivní formy s nežádoucími účinky léčby, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení.

Zvlášť těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Těžko ovlivnitelné formy s výraznou superinfekcí nebo rozsáhlými a funkčně těžkými nežádoucími účinky dlouhodobé kortikoidní terapie.

 
 

Položka 3 : Kožní zánět na iritačním, alergickém nebo konstitucionálním podkladě

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah, lokalizaci a aktivitu procesu a dopad na celkový stav a výkonnost.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-15 %)

Ohraničené projevy v predilekčních lokalizacích ale i jinde na kůži nebo stabilizované formy dlouhodobých ekzémových změn při nízkém stupni exacerbací.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-35 %)

Výrazné projevy s častými exacerbacemi na rozsáhlejších plochách kůže nebo generalizované stabilizované formy, snížení výkonnosti při běžném zatížení.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-50 %)

Rozsáhlé a opakovaně recidivující formy nebo generalizované formy bez dobré odpovědi na lokální nebo celkovou léčbu, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení.

Zvlášť těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Formy s generalizací projevů, které přetrvávají na kůži několik let beze změn, komplikované nežádoucími účinky terapie.

Položka 4 : Choroby se zánětem kůže a poruchou rohovění

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

Projevy postihující predilekční lokalizaci, malá intenzita zánětu nebo rohovění.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-35 %)

Projevy postihující predilekční lokalizaci s větší intenzitou zánětu nebo rohovění, s častými exacerbacemi nebo rozsáhlejší postižení i v jiné než predilekční lokalizaci s dlouhodobou aktivitou.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-50 %)

Rozsáhlé postižení kůže s dlouhodobou vysokou aktivitou obtížně léčitelné, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení.

Zvlášť těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Rozsáhlé postižení kůže s masivním zánětem a značnou tvorbou šupin, rozsáhlé trvalé kloubní změny mutilujícího charakteru.

Položka 5 : Urtikarie a angioedém

Minimální funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 5 %)

Recidivující urtikarie a angioedém bez trvalých funkčních následků.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-40 %)

Angioedém trvalého charakteru se závažnými reziduálními následky.

Položka 6 : Chronická expozice škodlivým vlivům zevního prostředí

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 15 %)

Postižení malých kožních okrsků nebo stabilizované formy s řídkými exacerbacemi.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-35 %)

Zřetelné projevy na exponovaných částech těla nebo generalizované stabilizované formy s řídkými exacerbacemi.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-50 %)

Generalizované projevy s nepříznivým průběhem nebo projevy v místech pohledově exponovaných, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení.

Zvlášť těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Generalizované projevy doprovázené vznikem nekróz a vředů.

Položka 7 : Nemoci kožních adnex

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-25 %)

Postiženo více než 8 nehtů na horních končetinách nebo na dolních končetinách, případně s odloučením nehtových plotének; přičemž z hlediska dopadu na pracovní schopnost je významnější postižení nehtů rukou.

Alopecie bez ohledu na rozsah a etiologii

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Závažné či rozsáhlé formy acne vulgaris

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-25 %)

Rosacei a dalších folikulárně vázaných procesů.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-60 %)

Velmi těžké formy akné (acne conglobata, acne fulminans) s celkovými projevy, horečkami, artralgiemi, s tvorbou píštělí a omezením hybnosti, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení, podle rozsahu postižení.

Položka 8 : Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva

Minimální funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 5 %)

Vitiligo, jizvy, poruchy pigmentace a další.

Těžké funkční postižení

Rozsáhlá elefantiáza končetiny/končetin Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 9, oddíl B, kapitola IX.

Položka 9 : Maligní kožní nádory

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle kapitoly II.

 

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #1 Martin Jašek Weiss 2020-05-11 00:49
OZP - Kongua ?
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]