Kapitola XII - Postižení kůže a podkožního vaziva

Další kapitoly:

Kapitola I - Infekce

Kapitola II - Onkologie

Kapitola III - Poruchy imunity, anemie, poruchy koagulace, krvácivé stavy

Kapitola IV - Poruchy endokrinní, výživy a přeměny látek

Kapitola V - Duševní poruchy a poruchy chování

Kapitola VI - Postižení nervové soustavy

Kapitola VII - Postižení oka, očních adnex, zraku

Kapitola VIII - Postižení  ucha, bradavkového výběžku, sluchu

Kapitola IX - Postižení srdce a oběhové soustavy

Kapitola X  - Postižení dýchací soustavy

Kapitola XI - Postižení trávicí soustavy

Kapitola XIII -  Postižení  svalové a kosterní  soustavy

Kapitola XIV - Postižení  močové  a pohlavní soustavy

Kapitola XV - Funkční poruchy, postižení  po úrazech, operacích

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle lokalizace a rozsahu postižení, stupně alterace celkového stavu, doprovodných projevů, četnosti recidiv, resp. chronicity a závažnosti nežádoucích účinků dlouhodobé terapie. Je nutno zhodnotit také doprovodné orgánové nebo systémové změny, infekční komplikace, omezení pohybu a dopad zjištěných funkčních poruch na celkový stav, výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity. Při posuzování míry poklesu pracovní schopnosti u nemocí kůže a podkožního vaziva by sledované období, rozhodné pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok.

Položka 1 : Infekce kůže a podkožního vaziva (chronické pyodermie)

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a intenzitu postižení a dopad na celkový stav a výkonnost.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Ohraničené procesy s mírně rozšířeným zánětem na kůži a podkožní vazivo.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-40 %)

Výrazné kožní změny s reakcí vnitřního prostředí, celkové projevy zánětu.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

Rozsáhlé formy s dlouhodobým silně aktivním zánětem, bez dostatečné odezvy na terapii, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení.

Zvlášť těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Formy s opakovanými septickými stavy, neschopnost jakékoliv zátěže.

Položka 2 : Puchýřnatá onemocnění (pemfigus, pemfigoid)

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah výsevu, lokalizaci a aktivitu procesu a dopad na celkový stav a výkonnost.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Ohraničené procesy mírného rozšíření.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-40 %)

Výrazné projevy s mokváním, případně se systémovými změnami.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

Rozsáhlé dlouhodobě silně aktivní formy s nežádoucími účinky léčby, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení.

Zvlášť těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Těžko ovlivnitelné formy s výraznou superinfekcí nebo rozsáhlými a funkčně těžkými nežádoucími účinky dlouhodobé kortikoidní terapie.

Položka 3 : Kožní zánět na iritačním, alergickém nebo konstitucionálním podkladě

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah, lokalizaci a aktivitu procesu a dopad na celkový stav a výkonnost.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-15 %)

Ohraničené projevy v predilekčních lokalizacích ale i jinde na kůži nebo stabilizované formy dlouhodobých ekzémových změn při nízkém stupni exacerbací.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-35 %)

Výrazné projevy s častými exacerbacemi na rozsáhlejších plochách kůže nebo generalizované stabilizované formy, snížení výkonnosti při běžném zatížení.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-50 %)

Rozsáhlé a opakovaně recidivující formy nebo generalizované formy bez dobré odpovědi na lokální nebo celkovou léčbu, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení.

Zvlášť těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Formy s generalizací projevů, které přetrvávají na kůži několik let beze změn, komplikované nežádoucími účinky terapie.

Položka 4 : Choroby se zánětem kůže a poruchou rohovění

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

Projevy postihující predilekční lokalizaci, malá intenzita zánětu nebo rohovění.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-35 %)

Projevy postihující predilekční lokalizaci s větší intenzitou zánětu nebo rohovění, s častými exacerbacemi nebo rozsáhlejší postižení i v jiné než predilekční lokalizaci s dlouhodobou aktivitou.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-50 %)

Rozsáhlé postižení kůže s dlouhodobou vysokou aktivitou obtížně léčitelné, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení.

Zvlášť těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Rozsáhlé postižení kůže s masivním zánětem a značnou tvorbou šupin, rozsáhlé trvalé kloubní změny mutilujícího charakteru.

Položka 5 : Urtikarie a angioedém

Minimální funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 5 %)

Recidivující urtikarie a angioedém bez trvalých funkčních následků.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-40 %)

Angioedém trvalého charakteru se závažnými reziduálními následky.

Položka 6 : Chronická expozice škodlivým vlivům zevního prostředí

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 15 %)

Postižení malých kožních okrsků nebo stabilizované formy s řídkými exacerbacemi.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-35 %)

Zřetelné projevy na exponovaných částech těla nebo generalizované stabilizované formy s řídkými exacerbacemi.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-50 %)

Generalizované projevy s nepříznivým průběhem nebo projevy v místech pohledově exponovaných, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení.

Zvlášť těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Generalizované projevy doprovázené vznikem nekróz a vředů.

Položka 7 : Nemoci kožních adnex

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-25 %)

Postiženo více než 8 nehtů na horních končetinách nebo na dolních končetinách, případně s odloučením nehtových plotének; přičemž z hlediska dopadu na pracovní schopnost je významnější postižení nehtů rukou.

Alopecie bez ohledu na rozsah a etiologii

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Závažné či rozsáhlé formy acne vulgaris

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-25 %)

Rosacei a dalších folikulárně vázaných procesů.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-60 %)

Velmi těžké formy akné (acne conglobata, acne fulminans) s celkovými projevy, horečkami, artralgiemi, s tvorbou píštělí a omezením hybnosti, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení, podle rozsahu postižení.

Položka 8 : Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva

Minimální funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 5 %)

Vitiligo, jizvy, poruchy pigmentace a další.

Těžké funkční postižení

Rozsáhlá elefantiáza končetiny/končetin Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 9, oddíl B, kapitola IX.

Položka 9 : Maligní kožní nádory

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle kapitoly II.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit