Kapitola VII - Postižení oka, očních adnex, zraku

 
 

Další kapitoly:

Kapitola I - Infekce

Kapitola II - Onkologie

Kapitola III - Poruchy imunity, anemie, poruchy koagulace, krvácivé stavy

Kapitola IV - Poruchy endokrinní, výživy a přeměny látek

Kapitola V - Duševní poruchy a poruchy chování

Kapitola VI - Postižení nervové soustavy

Kapitola VIII - Postižení  ucha, bradavkového výběžku, sluchu

Kapitola IX - Postižení srdce a oběhové soustavy

Kapitola X  - Postižení dýchací soustavy

Kapitola XI - Postižení trávicí soustavy

Kapitola XII - Postižení kůže a podkožního vaziva

Kapitola XIII -  Postižení  svalové a kosterní  soustavy

Kapitola XIV - Postižení  močové  a pohlavní soustavy

Kapitola XV - Funkční poruchy, postižení  po úrazech, operacích

 
 

Postižení oka, očních adnex, zraku

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující zhodnocení kvality vidění podle výsledků řady funkčních zkoušek: zrakové ostrosti do dálky i do blízka, zorného pole, citlivosti na kontrast, adaptace na tmu, barvocitu, oční motility. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující stupeň poškození zrakových funkcí a jeho dopad na kvalitu vidění, schopnost čtení, schopnost práce do blízka, orientaci v prostoru, přizpůsobivost měnícím se světelným podmínkám. Pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti platí, že poruchy vidění se vždy hodnotí s optimální korekcí.

Položka 1 : Slabozrakost obou očí 

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující postižení vizu. Přitom je nutno přihlédnout i k případné poruše barvocitu nebo poruše adaptace na tmu.

Lehká slabozrakost obou očí

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-15 %)

Střední slabozrakost obou očí

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-30 %)

Zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 6/36 (0,16) - lepší než 6/60 (0,10).

Silná slabozrakost obou očí

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-40 %)

Zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 6/60 (0,10) - lepší než 3/60 (0,05).

Těžká slabozrakost obou očí

(míra poklesu pracovní schopnosti 45-60 %)

Zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60 (0,02).

Těžká slabozrakost obou očí

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Se závažným postižením intelektu nebo sluchu na úrovni hluchoty.

 
 

Položka 2 : Nevidomost 

Praktická nevidomost obou očí

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) - světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti.

Úplná nevidomost obou očí

(míra poklesu pracovní schopnosti 80 %)

Ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí.

Položka 3 : Poruchy zorného pole 

Oboustranné defekty zorného pole sektorové a menší

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

Oboustranné absolutní defekty čtvrtiny nebo poloviny zorného pole, podle rozsahu

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-35 %)

Oboustranné koncentrické zúžení zorného pole do 20 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-35 %)

Oboustranné koncentrické zúžení zorného  pole v rozsahu od 5 do 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

S přihlédnutím k případné poruše barvocitu nebo poruše adaptace na tmu.

Oboustranné centrální skotomy

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-35 %)

Snižující zrakovou ostrost hlavně do blízka s nemožností čtení textu Jaeger < č.5.

Difuzní pokles citlivosti v obou zorných polích

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-35 %)

Snižující zrakovou ostrost na úroveň lehké až střední slabozrakosti, podle stupně omezení vidění.

Koncentrické zúžení zorného pole jediného oka

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-35 %)

Se zrakovou ostrostí 6/10-6/6 (0,66-1,0) do 45 stupňů od bodu fixace.

Koncentrické zúžení zorného pole jediného oka

(míra poklesu pracovní schopnosti 55-60 %)

Se zrakovou ostrostí 6/10-6/6 (0,66-1,0) do 20 stupňů od bodu fixace.

Koncentrické zúžení zorného pole jediného oka

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Se zrakovou ostrostí 6/10-6/6 (0,66-1,0) do 5-10 stupňů od bodu fixace.

 
 

Položka 4 : Ztráta oka nebo vizu oka 

Ztráta jednoho oka nebo ztráta vizu jednoho oka

(míra poklesu pracovní schopnosti 20 %)

Při normálních zrakových funkcích na druhém oku.

Ztráta jednoho oka nebo ztráta vizu jednoho oka

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-50 %)

Se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku (vizus roven nebo horší než 6/60, 0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace nebo zraková ostrost s optimální korekcí snížena nejméně na
6/36 (0,16).

Položka 5 : Obrny okohybných svalů a víček

Obrna horního víčka s úplným uzávěrem oční stěrbiny

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Případně blefarospazmus, paraspazmus facialis, lagoftalmus.

Obrny očních svalů na jednom oku, jestliže oko musí být vyloučeno z vidění

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Trvalá diplopie při pohledu přímo a dolů

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-25 %)

Ztráta binokulárního vidění

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Položka 6 : Jiné poruchy a postižení oka, očí 

Lehké, stabilizované formy bez omezení funkce oka/očí

(míra poklesu pracovní schopnosti 5 %)

Lehké, vleklé formy částečně poškozující funkci oka/očí

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Těžké, vleklé formy, léčení vzdorující, trvale poškozující funkci oka (jednostranné)

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-20 %)

Těžké, vleklé formy, léčení vzdorující

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-50 %)

Trvale poškozující funkci obou očí, podle rozsahu omezení zrakových funkcí.

Položka 7 : Funkční poruchy po nitroočních operacích

Zdravotní postižení a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle rozsahu postižení zrakových funkcí srovnatelně se stavy uvedenými v položkách 1- 6, oddíl A, kapitola VII.

Položka 8 : Nádory oka 

Zdravotní postižení a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle kapitoly II nebo po stabilizaci stavu podle rozsahu postižení zrakových funkcí srovnatelně se stavy uvedenými v položkách 1- 6 oddíl A, kapitola VII.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].