Kapitola II - Onkologie

 
 

Další kapitoly:

Kapitola I - Infekce

Kapitola III - Poruchy imunity, anemie, poruchy koagulace, krvácivé stavy

Kapitola IV - Poruchy endokrinní, výživy a přeměny látek

Kapitola V - Duševní poruchy a poruchy chování

Kapitola VI - Postižení nervové soustavy

Kapitola VII - Postižení oka, očních adnex, zraku

Kapitola VIII - Postižení  ucha, bradavkového výběžku, sluchu

Kapitola IX - Postižení srdce a oběhové soustavy

Kapitola X  - Postižení dýchací soustavy

Kapitola XI - Postižení trávicí soustavy

Kapitola XII - Postižení kůže a podkožního vaziva

Kapitola XIII -  Postižení  svalové a kosterní  soustavy

Kapitola XIV - Postižení  močové  a pohlavní soustavy

Kapitola XV - Funkční poruchy, postižení  po úrazech, operacích

 
 

Obecné posudkové zásady

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází z funkčního postižení, na kterém se podílí jak nádorová nemoc, tak onkologická terapie. Přitom se hodnotí celkový stav, postižení funkce orgánů nebo tělesných systémů, dlouhodobé nebo trvalé postižení způsobené následkem chemoterapie, radioterapie, hormonoterapie, biologické léčby, postižení po alogenní transplantaci krvetvorných buněk, rozsah zachovaných funkčních schopností (funkční staging dle Světové zdravotnické organizace - SZO) a schopnost vykonávat denní aktivity. Za denní aktivity se považují aktivity podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (dle SZO). Dopad na pracovní schopnost mají nejen funkční postižení následkem maligní choroby, ale také nežádoucí účinky onkologické terapie. Nejčastější dlouhodobé následky onkologických postižení jsou chronická bolest, psychické změny, chronická únava, námahová dušnost, muskuloskeletální změny, narušení funkce končetin, lymfedém, cytopenie, poruchy imunity, krvácivé projevy, neuropatie, rozsah operačního výkonu včetně závažného estetického postižení, poruchy mluvení, přijímání potravy, trávení, močení, defekace a poruchy celkové pohyblivosti. Při posuzování poklesu pracovní schopnosti se na pojištěnce s lokalizovaným nádorem (stadium I, II, III) nahlíží jako na potenciálně vyléčitelné a hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se odvíjí od výsledku léčby, klinického obrazu, rozsahu a tíže funkčního postižení. U diseminovaných nádorů (tj. ve stadiu IV), které lze obecně považovat za zvlášť těžké funkční postižení, může být postižení potenciálně reverzibilní u vyléčitelných nádorů.

 
 

Položka 1 : Novotvary

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit funkční schopnosti z hlediska kurability, probíhající onkologické léčby ve vztahu k definovanému období a následků nádoru nebo terapie a zaměřit se i na reverzibilní nebo léčbou kontrolované zdravotní problémy.

Minimální postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

Stavy asymptomatické, minimální funkční poruchy nebo stavy po léčbě povrchových kožních a slizničních nádorů (primární lokoregionální léčba), nádory in situ nebo nádory, které nevyžadují adjuvantní onkologickou léčbu, stavy, kde není třeba onkologické stabilizace nebo menší operační výkony s minimálním funkčním dopadem, stavy bez omezení výkonu denních aktivit.

Lehké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-25 %)

Stavy v kompletní remisi, zpravidla po 6 měsících po ukončení aktivní onkologické léčby, stabilizované nebo menší výkony z důvodů zhoubného novotvaru, resekce nebo amputace zvenčí přímo neviditelné, amputace částí, kde je možná protetická náhrada (např. mastektomie, parciální amputační ztráty končetin, resekce částí střeva, hysterektomie, enukleace bulbu oka při dobré funkci jediného oka) nebo stavy s lehkým funkčním postižením některých orgánů nebo systémů, výkon některých denních aktivit s obtížemi nebo s využitím kompenzačních mechanismů a prostředků.

Středně těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-45 %)

Stavy v kompletní remisi, zpravidla po 6 měsících po ukončení aktivní onkologické léčby, stabilizované, kde poruchy mají rozsah do poloviny stupnice úplné poruchy funkčních schopností, např. stomie, penektomie, kolektomie nebo
enukleace bulbu oka při zhoršeném vizu vidoucího oka nebo ztráta končetiny v předloktí nebo v bérci nebo parciální laryngektomie nebo stabilizace po alogenní transplantaci nebo stavy během podávání biologické léčby, nežádoucí a dlouhodobé závažné funkční postižení v důsledku dlouhodobé hormonoterapie či biologické léčby, výkon některých denních aktivit omezen.

Těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-65 %)

Stavy v kompletní remisi, po ukončení aktivní onkologické léčby, stabilizované, kde poruchy mají rozsah více než polovinu stupnice úplné poruchy funkčních schopností, např. totální laryngektomie nebo resekční výkony v oblasti hlavy a krku s mutilujícími následky nebo ztráta končetiny ve stehně nebo v paži nebo některé typy diseminovaných nádorů (tj. ve stadiu IV), reverzibilní, vyléčené, po dosažení stabilizace stavu, výkon některých denních aktivit podstatně omezen.

Zvlášť těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Maligní nádory lokalizované (stadia I, II, III) během onkologické léčby a zpravidla do 6 měsíců po jejím ukončení, pokud trvá kompletní remise, nebo maligní nádory generalizované (stadium IV), nádory primárně diseminované zpravidla do jednoho roku po ukončení onkologické léčby, pokud trvá kompletní remise nebo stavy s perzistencí či progresí nádoru nebo stavy do 6 měsíců po ukončení radioterapie na kranium nebo nefrostomie, kombinace kolostomie či ileostomie nebo urostomie nebo úplná ztráta dolní končetiny nebo horní končetiny nebo se zcela krátkým pahýlem, elefantiáza končetiny, mutilující růst nádoru nebo stavy během transplantační léčby (transplantace krvetvorných buněk) a zpravidla do 6 měsíců po jejím ukončení nebo chronická nemoc štěpu proti hostiteli (GvHD), projevující se jako multiorgánové autoimunitní postižení nebo těžká cytopenie, těžké poruchy imunity s projevy oportunních infekcí nebo septickými stavy, těžké krvácivé projevy nebo stavy s poruchami příjmu potravy, inkontinencí, těžké omezení pohyblivosti (funkčně srovnatelné s těžkými parézami končetin) nebo stavy se selháváním některého orgánu či systému, výkon většiny denních aktivit těžce omezen.

Nezhoubné novotvary

V případech, kdy důsledkem nezhoubného nádoru je snížení nebo ztráta funkce orgánu nebo systému, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle zdravotního postižení neonkologického charakteru, podle rozsahu a postižení funkce příslušného orgánu nebo systému, případných nepříznivých doprovodných projevů, omezení celkové výkonnosti a výkonu denních aktivit.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #10 Pracomat.cz 2023-01-04 20:52
Cituji Věra:
Dobrý den. Léčím se s nádorem na močovém měchýři.Mám nárok na invalidní důchod. Děkuju


Dobrý den Věro,

bohužel takové věci nejdou "diagnostikovat" skrze internet. Moje doporučení je vždy stejné - pokud cítíte, že došlo ke zhoršení vaší schopnosti pracovat, zažádejte o invalidní důchod. Nic horšího než že ho nedostanete se vám nestane.
Citovat
0 #9 Věra 2023-01-04 14:07
Dobrý den. Léčím se s nádorem na močovém měchýři.Mám nárok na invalidní důchod. Děkuju
Citovat
0 #8 Pracomat.cz 2022-11-16 05:59
Cituji Martin:
Dobrý den bylo mi diagnostikováno rakovina plic následovně speciální vyšetření a tak dále a nakonec by byla část ...


Dobrý den Martine,

doporučuji zažádat o invalidní důchod. Nic "horšího" než že ho nedostanete se vám stát nemůže.
Citovat
0 #7 Martin 2022-11-15 21:03
Dobrý den bylo mi diagnostikováno rakovina plic následovně speciální vyšetření a tak dále a nakonec by byla část plic odstraněna a teď se ptám docela obtížně se mi dýchá stačí když něco dělám a nevím co dál je mi 50 let měl bych nárok na nějaký důchod jsem poměrně mladší a nedokážu si představit že bych byl v práci když vylezu schody a dýchám jak kdybych lezl na Sněžku děkuji Martin
Citovat
0 #6 Pracomat.cz 2020-09-12 13:37
Cituji Ludmila:
Dobry den chtěla bych se zeptat jestli ...


Dobrý den Ludmilo,

to bohužel není možné určit skrze internet, ale na základě posudku od lékaře. Pokud je vaše schopnost pracovat omezena, nárok na invalidní důchod pravděpodobně bude.
Citovat
0 #5 Ludmila 2020-09-11 18:02
Dobry den chtěla bych se zeptat jestli mam nárok na duchod když mam nemoc AL amyloidosa LC lambda?Lečim se na hemoonkologii.Děkuji.
Citovat
0 #4 Pracomat.cz 2020-08-28 21:00
Cituji Lenka:
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat můj bratr byl ve výkonu trestu ....


Dobrý den Lenko,

nárok na invalidní důchod nelze bohužel diagnostikovat po internetu. Pokud má bratr pochybnosti o snížení své schopnosti pracovat, doporučuji podat žádost o invalidní důchod a projít lékařskou prohlídkou.
Citovat
0 #3 Lenka 2020-08-28 17:23
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat můj bratr byl ve výkonu trestu a byl propuštěn do domaciho léčení na rok a měsíc pak se vyléčil a vrátil se dotaz je takoví měl nárok na důchod kdyš byl tak nemocný.
Citovat
-1 #2 Pracomat.cz 2019-05-29 13:23
Cituji Aleš:
Dobrý den, prosím Vás o informaci zda dlužím na důchodovém pojištění jestly bych měl nárok na částečný důchod :léčím se z rakovinou. Děkuji za kladnou odpověď Aleš


Dobrý den Aleši,

pokud budete mít splněnu potřebnou dobu pojištění tak nárok na důchod mít můžete.
Citovat
0 #1 Aleš 2019-05-28 17:47
Dobrý den, prosím Vás o informaci zda dlužím na důchodovém pojištění jestly bych měl nárok na částečný důchod :léčím se z rakovinou. Děkuji za kladnou odpověď Aleš
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].