Jak dlouho musíte platit důchodové pojištění aby byl nárok na invalidní důchod? Počítá se do této doby i stuidum? A co dělat když nemáte dostatečnou dobu důchodového pojištění?

Pro nárok na invalidní důchod potřebujete mít za sebou určitou dobu důchodového pojištění. Výjimkou je pokud jde invalidní z důvodu pracovního úrazu nebo se jedná o tzv. invaliditu z mládí.

Doba důchodového pojistění pro nárok na invalidní důchod 

věk potřebná doba pojištění
do 20ti let 1 den
od 20 do 21 let 1 rok
od 22 do 23 let 2 roky
od 24 do 25 let 3 roky
od 26 do 27 let 4 roky
od 28 do 37 let 5 let z posledních 10ti let
nad 38 let 5 let z posledních 10ti let
nad 38 let nebo 10 let z posledních 20ti let

Započítává se do potřebné doby pojištění i studium?

Ano, do do doby pojištění se započítává denní studium na střední a vysoké škole. Započítává se rovněž i doba studia na střední škole před dosažením věku 18ti let.

Co dělat když chybí potřebná doba pojištění pro invalidní důchod?

Máte možnost využít takzvaného dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. Jeho smyslem je umožnit lidem, aby se jim doba, kdy nejsou důchodově pojištěni, mohla započítat pro vznik nároku na důchody. Nejnižší měsíční pojistné v roce 2019 je 2 289 Kč. Tuto částku tedy budete muset při dobrovolné účasti na důchodovém pojištění platit.

Situace, ve kterých lze dobrovolné důchodové pojištění využít jsou například:

  • pro ženy, které jsou v domácnosti se zdravými dětmi staršími 4 let
  • pro dlouhodobě nezaměstnané, za které již Úřad práce neplatí odvod důchodového pojištění
  • pro pracující v zahraniční zemi, která nemá s ČR uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit