Jak je to s invalidními důchody v roce 2023? Zajímá vás poradenství o invalidním důchodu? Jak získat invalidní důchod? Zjistíte v tomto článku.

 
 

Invalidní důchod 2023

Invalidní důchod od 1.1.2023 nezaznamenal žádnou výraznou změnu oproti předchozím obdobím. Invalidní důchodci jsou rozděleni do tří stupňů invalidního důchodu. Můžete se stále setkat s pojmy plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod. Tyto termíny už od 1.1.2010 neplatí. Částečný invalidní důchod znamenal invaliditu 1. nebo 2. stupně. Plný invalidní důchod znamenal invaliditu 3. stupně.

Můžete se podívat na výhody pro invalidní důchodce (držitele průkazů pro zdravotně postižené) nebo seznam nejčastěji dotazovaných nemocí pro invalidní důchod.

Jak žádat o invalidní důchod

Pokud si myslíte že máte nárok na invalidní důchod, tak žádost o invalidní důchod se podává na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Podmínky pro přiznání invalidního důchodu jsou tři.

Posudkovým lékařem může být stanoven jeden z následujících stupňů invalidity (ztráty nebo snížení schopnosti pracovat):

Invalidita prvního stupně

Jedná se o nejméně závažný stupeň invalidity, v důsledku kterého je snížena schopnost pracovat o 35 - 49 %. Invalida v tomto stupni pobírá invalidní důchod 1. stupně. Dříve byl tento stupeň znám pod pojmem částečný invalidní důchod.

Invalidita druhého stupně

Jedná se o závažnější omezení schopnosti pracovat a to o 50 - 69 %. Invalida v tomto stupni pobírá invalidní důchod 2. stupně. Dříve byl tento stupeň znám pod pojmem částečný invalidní důchod.

Invalidita třetího stupně

Je nejvíce závažné omezení schopnosti pracovat a to v míře minimálně 70 % a více. Invalida v tomto stupni pobírá invalidní důchod 3. stupně. Dříve byl tento stupeň znám pod pojmem plný invalidní důchod.

Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu zasílá ČSSZ ve formě doporučeného dopisu na adresu trvalého pobytu. Bodové hodnocení pro invalidní důchod vystavuje posudkový lékař na základě Předpisu č. 359/2009 Sb. : Vyhláška, kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)

 
 

Typy invalidního důchodu

Invalidní důchod kvůli invaliditě

Pro jeho získání musí být splněny všechny tři výše uvedené podmínky, tedy méně než 65 let, posudek posudkového lékaře a potřebná doba pojištění.

Invalidní důchod kvůli pracovnímu úrazu

Pokud jste invalidní kvůli pracovnímu úrazu, není nutná podmínka potřebné doby pojištění.

Invalidní důchod z mládí

Takzvaná invalidita z mládí znamená, že jste byli invalidní ještě před dosažením 18ti let věku. I v tomto případě se vypouští podmínka s potřebnou dobou pojištění.

Do kdy můžu dostávat invalidní důchod

Při dosažení věku 65ti let přechází invalidní důchod na důchod starobní. Přechod z invalidního na starobní důchod může nastat i v dříve. Musí být splněn důchodový věk a potřebná doba pojištění pro starobní důchod. Vždy máte nárok na vyšší z těchto důchodů. Takže pokud je starobní důchod vyšší než původní invalidní, budete pobírat starobní. Pokud je původní invalidní vyšší než starobní, budete pobírat starobní důchod, ale ve výši důchodu invalidního.

 
 

Odebrání invalidního důchodu

Pokud dojde ke zlepšení zdravotního stavu invalidního důchodce, může posudkový lékař odebrat invaliditu a tím pádem i invalidní důchod, pokud dojde ke zlepšení pracovní schopnosti. Proti odebrání invalidního důchodu je možné podat námitku. Námitka se podává na Českou správu sociálního zabezpečení - vzor podání námitky invalidní důchod ke stažení. Pokud nebude námitka úspěšná, můžete ještě podat správní žalobu. Termín na podání žaloby je do dvou měsíců od doručení záporného výsledku námitky.

Výdaje státu na invalidní důchody

(v tisících Kč)

  ID 1.stupně  ID 2.stupně  ID 3.stupně 
2010  12 515 853  4 295 297  30 870 363 
2011 12 830 883  5 115 528  29 504 406
2012 12 159 055  5 250 138  28 066 819 
2013 12 139 547  5 457 166  26 903 344 
2014 12 024 876  5 607 753  26 062 183 
2015 12 027 516  5 772 889  26 504 730 
2016 12 085 547  5 957 839  24 961 875 
2017 12 453 580 6 262 100 24 883 165
2018 13 041 199 6 658 173 25 038 855
2019 14 572 703 7 443 600 26 025 231
2020 15 915 287 8 125 730 27 000 211
2021 16 647 923 8 600 151 27 536 742

zdroj: CSSZ (Statistická ročenka - výdaje na důchody)

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

+1 #100 Pracomat.cz 2022-02-08 12:14
Cituji Dáda:
Dobrý den,chci se jen zeptat,synovi byl v lednu 2022 přiznán ID druhého stupně ...


Dobrý den Dádo,

invalidní důchod bude vyplácen od toho měsíce, od kterého byl přiznán. Nikoliv od měsíce ve kterém jste žádost podala.
Citovat
+1 #99 Dáda 2022-02-07 11:02
Dobrý den,chci se jen zeptat,synovi byl v lednu 2022 přiznán ID druhého stupně,ale žádali jsme v říjnu 2021.Prijde mu výplata důchodu zpětně od žádosti nebo od přiznání ID? A do kdy mu přijde rozhodnutí? Od žádosti už uplynuly čtyři měsíce,a teprve minulý týden přišel posudek s přiznáním ID od ledna.
Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #98 Pracomat.cz 2021-04-28 15:56
Cituji Jana Novotná:
Dobrý den, zvýšili mi ID z důvodů psych. onemocnění nečekaně z 1. na 3 st. (těžké postižení s hospitalizací ....


Dobrý den Jano,

§6 který zmiňujete má následující znění -  Zcela mimořádnými podmínkami, za nichž je pojištěnec schopen výdělečné činnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se rozumí zásadní úprava pracovních podmínek, pořízení a využívání zvláštního vybavení pracoviště, zvláštní úpravy stávajících strojů, nástrojů, používání zvláštních pracovních pomůcek nebo každodenní podpora nebo pomoc na pracovišti formou předčitatelských služeb, tlumočnických služeb nebo pracovní asistence.

Pokud to chápu správně, posudek říká že nepotřebujete mimořádné podmínky typu úpravy pracoviště či pracovního nástroje pro výkon práce, ale současně není doporučen výkon práce. Formulace mi však naprosto striktní nepřijde. Doporučuji poradit se přímo se zaměstnavatelem, jak k situaci přistoupit. 
Citovat
+1 #97 Jana Novotná 2021-04-28 13:12
Dobrý den, zvýšili mi ID z důvodů psych. onemocnění nečekaně z 1. na 3 st. (těžké postižení s hospitalizací ve výši 70%). Jsem často v DPN. V posudku napsali: "Předpokládáme, že není schopna žádné práce a to ani za zcela mimořádných podmínek." Na druhém listu dopisu ve sdělení je ale napsáno, že: "Výkon výdělečné činnosti nevyžaduje zcela mimořádné podmínky podle § 6 vyhlášky... " Za týden mi končí neschopenka (+ješte mám nějakou dovolenou). Nechci o práci přijít, finanční situace pouze s důchodem by byla pro rodinu fatální. Léčím se a chtěla bych alespoň na pár hodin opět chodit do práce. Jak mám postupovat v zaměstnání, aby se mnou nerozvázali prac. poměr? Děkuji
Citovat
+1 #96 Pracomat.cz 2021-01-05 15:02
Cituji Libor:
Dobrý den mám přiznanou invalidku od 8.9.2020. Ještě mi nepřišlo rozhodnutí z Prahy děkuji


Dobrý den Libore,

máme povícero informací (i vlastní zkušenost), že komunikace s úřady je v posledních měsících ještě náročnější než kdy předtím. Vím, že je to nepříjemné, ale doporučuji být vytrvalý a neustále se připomínat.
Citovat
+1 #95 Libor 2021-01-05 11:49
Dobrý den mám přiznanou invalidku od 8.9.2020. Ještě mi nepřišlo rozhodnutí z Prahy děkuji
Citovat
+2 #94 Pracomat.cz 2020-07-17 19:06
Cituji Renata:
Dobrý den, z onkologického důvodu mi byla přiznána ...


Dobrý den Renato,

v případě přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně budete zpětně vyřazena z evidence úřadu práce a vyplacenou podporu musíte případně vrátit (nicméně po přiznání invalidity už vám místo ní náleží invalidní důchod). Invalidní důchodce ve třetím stupni nemůže být  dle naší legislativy veden jako uchazeč o zaměstnání.
Citovat
+1 #93 Renata 2020-07-17 16:17
Dobrý den, z onkologického důvodu mi byla přiznána invalidita 3 stupně, avšak jsem registrována na ÚPa pobírám podporu v nezaměsnanosti. Žiji sama s nezletilou dcerou. musím tu podporu vrátit? Jiný příjem nemám. Děkuji
Citovat
+1 #92 Pracomat.cz 2020-06-16 12:14
Cituji Petra:
Dobrý den, muj manžel je po operaci klíční kosti. Žádá ...


Dobrý den Petro,

teoreticky je možné, že na základě zdravotního posudku nebude váš manžel schopen vykonávat současnou profesi. Nicméně to nutně nemusí být pravda, vždy záleží na konkrétním zdravotním omezení. Mnoho příjemců invalidního důchodu může vykonávat původní profesi ve skoro celém rozsahu.
Citovat
+1 #91 Petra 2020-06-15 16:35
Dobrý den, muj manžel je po operaci klíční kosti. Žádá o invalidní důchod. Bojíme se, že přijde o profesní průkaz díky snížené pohyblivost ruky. Je řidič z povolání. Otázka zni: přijde nebo nepřijde o profesní průkaz, když bude pobírat inv. Důchod? Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #90 Pracomat.cz 2020-02-12 09:16
Cituji Jana:
Dobrý den,
od poloviny ledna jsem na neschopence a nyní mě byl přiznán ....


Dobrý den Jano,

pokud vám na základě lékařského potvrzení váš zdravotní stav neumožňuje vykonávat současnou práci a zároveň pro vás váš zaměstnavatel žádnou vhodnou nemá, pak dojde k ukončení pracovního poměru a vzniku nároku na odstupné.
Citovat
+1 #89 Jana 2020-02-12 05:56
Dobrý den,
od poloviny ledna jsem na neschopence a nyní mě byl přiznán in.důchod 1.stupně.Bylo mi řečeno,že musím ukončit neschopenku.Mám problémy s pohybovým aparátem pracuji jako švadlena ,nevydržím více jak hodinu sedět ,mám předepsanou rehabilitaci kterou nastupuji příští týden.Nedovedu si představit,že musím do práce i přes bolesti páteře a nohou.V práci mi žádnou jinou práci dát nemohou a tak nevím jak to mám zvládnout
Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #88 Pracomat.cz 2020-02-09 20:16
Cituji Vaclav:
Dobry den byl mi uznan invalidni duchod 3 stupne.Byla mi zamitnuta ....


Dobrý den Václave,

viz. odpověď na původní dotaz - pracomat.cz/.../...
Citovat
+1 #87 Vaclav 2020-02-09 19:38
Dobry den byl mi uznan invalidni duchod 3 stupne.Byla mi zamitnuta davka inv.duchodu z nedostatecneho pojisteni 5 let.Chybi mi 10 mesicu.Na Cssz mi rekli ze si muzu doplatit chybejici dobu cca 20000 kc Otazka zni kolik bych dostaval inv.duchodu?dekuji
Citovat
+1 #86 Pracomat.cz 2019-10-25 10:13
Cituji Václav Dárrta:
Dobrý den Mám chronickou fibrilaci síni(paroxymus ...


Dobrý den Václave,

o přezkoumání svého zdravotního stavu za účelem získání tohoto stupně invalidního důlchodu požádat můžete. To zda ho získáte, nelze předjímat skutečně záleží na míře omezení pracovní schopnosti, které vám váš zdravotní stav způsobuje.
Citovat
+1 #85 Václav Dárrta 2019-10-24 15:33
Dobrý den Mám chronickou fibrilaci síni(paroxymus fibrilace síni) je možné si zažádat o 3 stupen invalidity ? Děkuji
Citovat
+2 #84 Pracomat.cz 2019-08-09 09:41
Cituji Jiřina:
dobrý den, jsem v id 3 stupně a pracuji na ...


Dobrý den Jiřino,

nárok na proplacení dovolené platí jak pro všechny zaměstnance, včetně těch, kteří jsou v invalidním důchodu.
Citovat
+1 #83 Jiřina 2019-08-07 18:17
dobrý den, jsem v id 3 stupně a pracuji na zkrácený uvazek a zajímá mě proplácení dovolené,děkuji vám za info
Citovat
+2 #82 Pracomat.cz 2019-07-02 13:38
Cituji Tomáš:
Dobrý večer,mám invalidní důchod 2.stupně a mám ...


Dobrý den Tomáši,

obecně vzato není práce přesčas při invalidním důchodu omezena. Samozřejmě pokud na základě pracovně-lékařské prohlídky není rozhodnuto jinak.Jelikož pracujete na zkrácený úvazek, tak Zákoník práce pro tyto případy stanoví specifický režim - práce vykonávaná nad rámec sjednaného úvazku, ale v rozsahu do plného úvazku, není prací přesčas. Tedy těch 10 hodin do plného úvazku můžete pracovast, pokud chcete, ale nejedná se o práci, kterou vám zaměstnavatel v rámci práce přesčas může nařídit.
Citovat
+1 #81 Tomáš 2019-07-01 23:44
Dobrý večer,mám invalidní důchod 2.stupně a mám ve smlouvě napsáno pracovní doba 30.hodin týdně.Může mi zaměstnavatel zařídit práci přesčas či nesmí?Předem Vám děkuji za odpověď.Tomáš
Citovat
+1 #80 Pracomat.cz 2019-01-22 13:03
Cituji Martina:
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat zda je nějak omezeno ....


Dobrý den Martino,

při invalidním důchodu můžete pracovat tak, aby to bylo v souladu s vaším zdravotním omezením. Typicky pokud máte důchod na záda, těžko obhájíte práci ve skladu a nošení břemen. Na druhou stranu práce v kanceláři na zkrácený úvazek asi bude v pořádku. Je třeba k tomu přistupovat selským rozumem a pokud si nejste jista, tak třeba konzultovat s lékařem pro jeho názor.
Citovat
+2 #79 Martina 2019-01-22 12:43
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat zda je nějak omezeno pobírání invalidního důchodu 2.stupně (odpracované hodiny, mzda atd.), kdy jej mohou odřeknou (kromě změně zdravotní neschopnosti).
Citovat
+1 #78 Pracomat.cz 2018-12-07 11:54
Cituji Vašek Bulík:
SDobrý den . Již jedenáct roků pobírám inv důchod ....


Dobrý den Vašku,

jak správně říkáte, to záleží na posouzení lékaře, který posuzuje v rámci svých metodických pokynů. Jak tu píšeme vždycky, konkrétní případy si bez lékařských znalostí netroufáme odhadovat. Ale z vašeho popisu se zdá, že jsou vaše zdravotní problémy rozsáhlé a pokud za vás nedošlo k zlepšení vašeho zdravotního stavu, tak bych se odebrání invalidního důchodu neobával.
Citovat
+2 #77 Vašek Bulík 2018-12-06 23:16
SDobrý den . Již jedenáct roků pobírám inv důchod 3 stupně na deprese a další nemoci - morbidní obezita (bmi 57) aritmie srdce (Fibrilace síní) , astma , dna ,lupenka , borcení páteře na levou stranu atd , přesto mám neustálý strach , že bych mohl i přes všechny nemoci o důchod přijít , protože spoustu mých známých tvrdí , že spousta lidí v poslední době o důchod přišlo . Nejsem nic schopen přes deprese a morbidní obezitu vůbec nic udělat .. Je můj strach oprávněný , a nebo se bojím zbytečně ...Já vím , že napíšete , že to záleží na každém jednotlivém doktorovi , ale chtěl bych alespon vědět přibližný Váš názor. Děkuji .VB
Citovat
+1 #76 Pracomat.cz 2018-11-26 21:17
Cituji Cechi:
Dobrý den. Chci se zeptat, jestli se invalidní důchod ...


Dobrý den,

je to možné, nicméně pro objektivní hodnocení to musí posoudit lékař, vždy záleží na konkrétním pacientovi a jeho zdravotních dispozicích.
Citovat
+1 #75 Cechi 2018-11-26 18:46
Dobrý den. Chci se zeptat, jestli se invalidní důchod vstahuje taky na operaci srdeční aorty a chlopně. Tato operace byla provedena už v minulosti 2*.od lékaře mám stanovenou minimální zátěž.
Citovat
+1 #74 Pracomat.cz 2018-06-15 13:11
Cituji Markéta Zitkova:
Dobrý den,jsem maminkou syna kterému bude v říjnu 2018 18 let...


Dobrý den Markéto,

pokud syn není schopen samostatně sám fungovat, tak mi dává smysl aby měl invalidní důchod. Nicméně rozhodnout to musí posukdový lékař, na vašem místě bych o invalidní důchod zkusil zažádat. Lze tomu tak učinit u osoby, které ještě nebylo 18 let.
Citovat
+2 #73 Markéta Zitkova 2018-06-15 11:16
Dobrý den,jsem maminkou syna kterému bude v říjnu 2018 18 let.Syn navštěvuje speciální školu-PAS nizkofunkcni, STMR,skoliosu,srdeční vada,fobicka poruch,enkopreza a jiné.Syn není schopen samostatného života.Ma šanci na invalidní důchod?A kdy žádat?Velice děkuji za Váš čas a odpověď. Zitkova
Citovat
+1 #72 Pracomat.cz 2018-04-12 09:21
Cituji Jaroslav Vojtěch:
Dobrý den,
byl jsem dvakrát hospitalizovaný v nemocnici ...


Dobrý den Jaroslave,

pokud si myslíte, že došlo ke zhoršení vašeho zdravotního stavu od posledního posudku, tak určitě zkuste požádat o nové posouzení vašeho zdravotního stavu.
Citovat
+1 #71 Jaroslav Vojtěch 2018-04-11 23:50
Dobrý den,
byl jsem dvakrát hospitalizovaný v nemocnici s psichotropni poruchou schyzofrenii.Pobírám důchod 2. Stupně a necìtím se dobře.Jde zažádat o 3.stupeň,když mám 50% pokles pracovní neschopnosti?
Citovat
0 #70 Pracomat.cz 2018-04-10 09:21
Cituji Antonín Macourek:
Dobrý den,
dnes jsem po cca 10 měsíční nemoci nastoupil do práce.(výhřez ploténky) ...


Dobrý den Antoníne,

požádat můžete. Věřím že v tomto případě by mohl posudkový lékař rozhodnout pro jeho přiznání.
Citovat
+1 #69 Antonín Macourek 2018-04-09 23:18
Dobrý den,
dnes jsem po cca 10 měsíční nemoci nastoupil do práce.(výhřez ploténky) Ale jelikož bolestí nemohu déle jak 15 min. v kuse sedět dohodl jsem se se zaměstnavatelem na jiné pracovní pozici.Mohu nyní požádat o invalidní důchod 1.st? děkuji za odpověd
Citovat
+1 #68 Pracomat.cz 2018-03-23 07:55
Cituji Lucie:
Dobrý den,
mám ID 1. stupně. K 6. prosinci jsem byla nucena ze zdravotních důvodů ukončit pracovní poměr dohodou. Od té doby jsem ale nebyla natolik fit, abych si zašla na ÚP a zažádala si o podporu. Mám tuto možnost ještě nyní a nebo je žádost o podporu v nezaměstnanosti nějak časově omezena? Budu mít nárok na podporu i když jsem ukončila zaměstnání téměř před 4mi měsíci?

Děkuji za odpověď!


Dobrý den Lucie,

pokud splníte základní podmínku pro získání podpory tak na ni nárok mít budete. To znamená že za poslední dva roky, jste alespoň jeden rok pracovala (zaměstnavatel za vás odváděl pojištění).
Citovat
0 #67 Lucie 2018-03-22 20:27
Dobrý den,
mám ID 1. stupně. K 6. prosinci jsem byla nucena ze zdravotních důvodů ukončit pracovní poměr dohodou. Od té doby jsem ale nebyla natolik fit, abych si zašla na ÚP a zažádala si o podporu. Mám tuto možnost ještě nyní a nebo je žádost o podporu v nezaměstnanosti nějak časově omezena? Budu mít nárok na podporu i když jsem ukončila zaměstnání téměř před 4mi měsíci?

Děkuji za odpověď!
Citovat
+1 #66 Pracomat.cz 2018-02-01 14:55
Dobrý den Naďo,

pokud jste za toto období dostávala nemocenskou, tak za něj nedostanete invalidní důchod.
Citovat
0 #65 Naďa Dunková 2018-01-31 17:05
Dobrý den, od 27.1.17 do 5.1.18 jsem byla na nemocenské. V prosinci mi byl přiznán invalidní důchod, zpětně od 16.8., nevím co to pro mě po finanční stránce znamená, když jsem byla na nemocenské?
Citovat
+1 #64 Pracomat.cz 2018-01-29 13:28
Dobrý den Marie,

určitě bych to na vašem místě konzultoval s vaší lékařkou. Řekněte jí svojě důvody proč přemýšlíte nad invalidním důchodem a můžete tak získat i pohled z její strany.
Citovat
+1 #63 Marie Slavíková 2018-01-29 09:09
Dobrý den,jsem v PN od 1.6.2017 zdravotní stav se mi zhoršuje. Chci se zeptat zda mám čekat až mi moje lékařka navrhne žádost o invalidní důchod nebo si mám zažádat sama.
Citovat
+1 #62 Pracomat.cz 2018-01-19 14:01
Dobrý den Marie,

z toho co píšete by vám to info mělo dojít již minulý rok, opravdu doporučuji obrátit se přímo na OSSZ a vyřešit to přímo s nimi.
Citovat
+2 #61 Marie 2018-01-19 13:40
Dobry den dekuji vam za odpoved dnes mi dosel duchod a zadny rozhodnuti ze pridaly teh 150 korun kazdemu a zvysili mi duchod oteh 150 korun divala jsem se na ucet a mam pridano a v listopadu posilal psycholog zpravu na duchodovy zabespeceni a jak dlouho nato maj nez mi poslou dopis zda mi z 1 stupne navysily na druhy stupen dekuji Marie.
Citovat
+1 #60 Pracomat.cz 2018-01-19 13:32
Dobrý den Marie,

ano, mělo by dojít k navýšení výše důchodu a OSSZ by vám měla poštou zadat patřičné informace. Zkuste je raději sama kontaktovat.
Citovat
+1 #59 Marie 2018-01-18 22:10
Dobry den mam 1 stupen duchod a v rijnu jsem byl u psycholosky a ona zasilala zpravu na socialni zabespeceni kdyz meni stupen z 1 na 2 stupen to pislou naky dopis a duchod navyseny nebo budu mit tu samou casku co beru duchodu z prvniho stupne psycholozka mi rekla ze prijde mi domu zprava a od rijna nic nedoslo dekuji
Citovat
+1 #58 Pracomat.cz 2018-01-16 19:56
Dobrý den Vladimíre,

všechny žádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení. Kontaktujte tedy prosím tu vaši a domluvte si s nimi další postup.
Citovat
+1 #57 Vladimír Beníček 2018-01-16 17:04
Dobrý den. Prosím o radu jak a zda je možné zaslat žádost a navýšení ID z 1.stupně na 3. stupeň. Jsem po vážné operaci páteře s pooper. zánětem v ráně a dlouhodob. doléčením otevřené oper. rány. Vše je následek úrazu, kde došlo k blokaci nervu. Nejsem schopen jednání na úřadech a žiji sám. Děkuji za podání informací. Beníček.
Citovat
+1 #56 Pracomat.cz 2018-01-08 10:44
Dobrý den Marcelo,

odpověď je stejná jako u přípsěvku výše. Pravděpodobně ano, ale o tom rozhodně posudkový lékař.
Citovat
+1 #55 marcela 2018-01-06 10:46
Dobry den,jsem po operaci nadoru na vaječníku a osm měsíců po chemoterapii,jsem stále dost unavená,trpím návaly horka.Mám nárok aspoň na částečný invalidní důchod?Pracuji 32 let.Děkuji za odpověď.
Citovat
+2 #54 Pracomat.cz 2018-01-05 14:02
Dobrý den Zdeňku,

to musí rozhodnout posudkový lékař. Ze svého laického pohledu si myslím že ano, ale rozhodující je vyjádření lékaře.
Citovat
+1 #53 Zdeněk 2018-01-05 10:19
Dobrý den,prodělal sem dvě operace oka a oslepl sem na něj mám nárok na částečný invalidní důchod děkuji
Citovat
+1 #52 Pracomat.cz 2017-12-27 16:51
Dobrý den Lukáši,

valorizace je již součástí naší legislativy, v novém roce dojde k navýšení důchodu. Kdy ČSSZ zašle oznámení o valorizaci nevím, předpokladám, že během ledna.
Citovat
+1 #51 Lukáš Vagner 2017-12-26 10:05
Dobrý den: Jsem poživatelem invalidniho důchodu 3.st splatnost 6.dne v měsíci a dosud jsem neobdržel oznámení o valorizaci 2018.dekuji za odpověď.
Citovat
+1 #50 Pracomat.cz 2017-12-11 17:09
Dobrý den Naděžďo,

ano dojde k navýšení částky důchodu.
Citovat
+1 #49 Sabolová Naděžda 2017-12-09 19:10
Dobrý den,od roku 2006 pobírám invalidní duchod 1.stupně.Nyní,tedy v roce 2017 mi přiznali duchod 2.stupně.Budu tedy na tom líp i finančně nebo mě částka duchodu zustane?Děkuji za odpověd Sabolová
Citovat
+1 #48 Pracomat.cz 2017-12-06 11:15
Dobrý den Renato,

výsledná částka bude záviset na počtu odpracovaných let, výši vašich příjmů během té doby, na počtu náhradní doby pojištění (péče o děti, evidence na úřadu práce) atd... Jedná se o výpočet s velkým množstvím parametrů, přesnou částku vám nejlépe spočíta OSSZ.
Citovat
+2 #47 Renata 2017-12-06 00:55
Dobry den dnes mi byl priznan invalidni duchod 1.stupne,ceka me 4 operace na kylu.Nemohu do prace jak se prosim vypocitava caska a z kolikati odpracovanych let?Je mi 48 let dekuji
Citovat
+2 #46 Pracomat.cz 2017-11-13 10:40
Dobrý den Petře,

nevím zda má OSSZ nějakou lhůtu kterou musí dodržet, ale ze svého okolí vím, že to někdy může trvat i několik měsíců.
Citovat
+1 #45 Pracomat.cz 2017-11-12 09:55
Dobrý den Jaroslave,

v teoretické rovině ano (nejsem lékař a nedokáži posoudit jak tato diagnóza omezuje výkon tohoto povolání), ale ve velmi malém rozsahu. V případě, že je vaše snížení schopnosti míry pracovat např. 80%, tak by jste mohl pracovat v rozsahu až 8 hodin týdně.
Citovat
+1 #44 Jaroslav 2017-11-11 22:56
Mám id.3.stupne.Cirhoza jater.
Můj zdravotní stav se rapidně zlepšil.
Mohu pracovat jako řidič z povolání aniž by mi byl odebrán id.
Citovat
+1 #43 Petr Fořt 2017-11-10 13:06
Dobrý den.
Byl mi přiznám invalidní důchod z 1 na 2 stupeň 31.8.2017.Doposud přišel na můj účet důchod 1 stupně.
Jak dlouho trvá OSSZ než pošlou peníze za 2 stupeň?
Děkuji P.Fořt
Citovat
+1 #42 Pracomat.cz 2017-11-03 09:44
Dobrý den Hano,

jednotlivé diagnózy nesčítají. Posuzuje se tzv. snížení pracovní schopnosti jako celku (v procentech). Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle té diagnózy, která má dle posudkových tabulek nejvyšší procentuelní pokles. V případě, že máte více závažných diagnóz může posudkový lékař celkovou míru poklesu pracovní schopnosti ještě snížit (třeba o 10%).
Citovat
+1 #41 Hana Motyckova 2017-11-02 18:02
Dobry den,
scitaji se diagnozy?
Citovat
+1 #40 Pracomat.cz 2017-10-20 18:15
Dobrý den Kateřino,

zaměstnavatel s vámi může pracovní poměr ukončit, jen oficiální důvod výpovědi bude pravděpodobně jiný. Nicméně zaměstnavatel musí respektovat výpovědní lhůtu, kterou máte uvedenu v pracovní smlouvě. Máte tedy aspoň nějaký čas hledat si nové zaměstnání.
Citovat
+1 #39 Kateřina Ledvinkova 2017-10-19 18:28
Dobrý den.Byla jsem u posudkové komisi a byl mi odebrán i.d. 1 stupeň. Až mi přijde rozhodnutí můžu si požádat o OZZ. Pracuji 3roky jako uklízečka na částečný úvazek.Smlouvu mám na dobu neurcitou. Zaměstnavatel mi oznámil že konec důchodu, konec smlouvy. Může mně jen tak vyhodit?
Citovat
+1 #38 Pracomat.cz 2017-10-15 09:30
Dobrý den Ireno,

pokud skutečně došlo ke zvýšení stupně invalidity, mělo by dojít i ke zvýšení výše důchodu. Určitě to zkonzultujte se svojí kontaktní pracovnicí České správy sociálního zabezpečení.
Citovat
+1 #37 IRENA BÍMOVÁ 2017-10-14 20:04
Dobrý den chtěla bych se zeptat jak je možné že mi zvýšily in.duch, z 1. na 2. stupeň,ale peníze se mi nezměnily dala jsem v práci výpověď z důvodů že už nemohu docházet do zam.Ze zdravotních důvodů a že jsem delší dobu byla i v neschopnosti.Důchod pobírám cca.od roku 2007 jedničku a teď v září mi dali 2st.děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #36 Pracomat.cz 2017-10-09 12:33
Dobrý den Ivano,

pokud posudková komise nárok na invalidní důchod zamítne nebo sníží stupeň invalidity, je možné se odvolat. Lhůta na odvolání v námitkovém řízení je 30 dnů. Námitku pak přezkoumá komise přímo na České správě sociálního zabezpečení.
Citovat
+1 #35 ivana Pokorná 2017-10-06 18:36
Dobrý den ,v dubnu 2017 mně byl přiznán ID 2.stupně na 2 roky,v říjnu proběhla mimořádná kontrola kde po předložení všech lékařských zpráv mi byl ID snížen na stupen 1 i přes to ,že se můj zdravotní stav nezlešil a cítím se stále unavená .Jak mohu postupovat
děkuji za odpoved
Citovat
+1 #34 Pracomat.cz 2017-09-15 10:26
Dobrý den Hano,

uznání a výše invalidního důchodu záleží na vašem zdravotním stavu. Pokud by došlo k jeho zlepšení, může být důchod ponížen či odebrán.
Citovat
+2 #33 Hana 2017-09-15 09:23
Dobrý den. Mám po operaci páteře invinvalidni důchod 3 stupně zatím na 1.rok. Můžu po roce o něj přijít nebo může být jen snížen. Děkuji
Citovat
+1 #32 Pracomat.cz 2017-09-12 20:35
Dobrý den Miroslave,

nejrozumější formou pro obě strany je domluva se zaměstnavatelem a ukončení pracovní poměru dohodou, z důvodu plné invalidity. Pokud by byla plná invalidita způsobena pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, měla by nárok na odstupné a řešilo by se to skrze výpověď ze strany zaměstnavatele podle § 52, písmeno d) (pracomat.cz/.../...)
Citovat
+2 #31 Homoláč Miroslav 2017-09-12 19:29
Dobrý den:Dceři byl přiznán plný invalidní důchod.Prosím o radu,jak postupovat-zda stačí v současném zaměstnání předložit onen výměr,nebo je nutné postupovat jinak při ukončení pracovního poměru ?
Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #30 Pracomat.cz 2017-09-03 09:36
Dobrý den Jiřino,

přesnou odpověď na tuto otázku vám dokáže dát jen Česká správa sociálního zabezpečení. Záleží kolik jste měla v jednotlivých letech příjem, kolik bylo vyloučených dní od kdy pracujete atd..
Citovat
+1 #29 jirina janotova 2017-09-01 15:48
dobrý den,mám invalidní důchod stupen 1.jsem na uřadu práce,nic od nich nedostávám ,ale paní mi říkala at jdu dříve do důchodu,nebo odejdu z uřadu práce ,nevím co mám dělat .zdraví mi nedovoluje chodit do práce ,o kolik bych tratila důchodu děkuji za radu je mi59.let.
Citovat
0 #28 Pracomat.cz 2017-08-11 12:10
Dobrý den Jiří,

v případě že máte invalidní důchod prvního stupně,je přijatelnou formou poloviční úvazek. Pochopitelně vaše pracovní náplň musí respektovat vaše zdravotní omezení. Přejeme hodně štěstí a věříme, že vám zaměstnavatel vyjde vstříc.
Citovat
0 #27 Jiri 2017-08-10 18:29
Dobrý den mám od 1 stupně a mám možnost práce v domově důchodců jak si mám počínat abych ho nastratil mám pracovat na hlavní pracovní poměr dekuji za odpoved
Citovat
0 #26 Pracomat.cz 2017-08-09 09:53
Dobrý den Valerie,

z vašeho popisu je jasné, že se jedná o závažnou životní situaci. Upřímně bych na vašem místě zůstal na nemocenské a počítal s návratem, jak se zdravotní stav zlepší.

V případě zhoršení zdravotního stavu nebo když se bude blížit konec nemocenské, tak bych se držel hesla že zdraví je přednější a opravdu respektoval doporučení lékaře. Přestože se vaše finanční situace pravděpodobně výrazně pohorší, máte možnost ji alespoň trochu kompenzovat za pomoci dávek pro osoby zdravotně postižené a jiných (např. příspěvek na bydlení). O ně můžete žádat na úřadu práce a věřím, že vám budou úředníci nápomocni a společně se vám podaří najít ideální řešení.
Citovat
+1 #25 Uhlirova Valerie 2017-08-08 23:29
Dobrý večer,chtěla jsem se zeptat,protože nevím co mám dělat.V říjnu to bude rok co budu marodit.Mám tumor plic,je to bohužel ve čve čtvrtém stádiu.Můj obvodní lékař mě už druhý měsíc upozorňuje ze bych si měla zažádat o důchod.Jenomže je mi 29 let,splňují podmínky odpracovanych 5 let,ale mám strach ze invalidní důchod budu mít 3000,- myslíte,že se s tím dá vyžít?Když člověk potřebuje kvalitnější potraviny,vitamíny,nutridrinky atd?To se mi zatím více vyplatí marodit za nějakých 6000,-?Nevím co nám dělat.Za další,bych přišla o práci.Chtěla bych se ještě nekdy vrátit.Normálně zatim,pracovat nemůžu,protože minimálně týden po chemoterapii jsem k nepoužití.Občas jsem tak unavená,že prospim i celý den.Kde myslíte,že mi kdo zamestna vyjde vstříc,že si budu moc chodit do prace jak se cítím?Na nic nárok nemám,vdaná nejsem,děti nemám.Dojizdim 100 km do nemocnice na chemoterapie.Co mám dělat?Děkuji předem za odpověď.S pozdravem Uhlirova
Citovat
0 #24 Pracomat.cz 2017-07-30 21:03
Dobrý den Miroslave,

práce na částečný úvazek je možná, ale potřeba respektovat zdravotní omezení. Tj. pokud je omezena schopnost pracovat o 50%, pak mít maximálně poloviční úvazek. Jinak by mohlo dojít k odebrání invalidního důchodu.
Citovat
0 #23 Miroslav Homoláč 2017-07-30 18:04
Dobrý den.Naší dceři je 51 let,22 let pracuje v domově důchodců.Z důvodu nočních směn postupně ztrácela schopnost normálního spánku,problémy vyvrcholily silnými depresemi.,se kterými je od 25,9,2016 v pracovní neschpnosti.Byla léčena postupně vždy po 2.měsících na psych v PA,HK a v HB.Nyní neschopnost pokračuje a léčí se u soukr.psychiatra,který doporučuje požádat o inv.důchod.Je možné při přiznání 1.nebo 2. stupně vykonávat zaměstnání buď na plný,nebo část.úvazek po dohodě se zaměstnavatelem ?
Citovat
+1 #22 Pracomat.cz 2017-07-26 18:41
Dobrý den Václave,

posouzení vašeho zdravotního stavu je plně v rukou posudkového lékaře. Nicméně hodnotící kritéria pro důchod jsou dané a pokud vás původní lékař posoudil správně a zároveň nedošlo ke zlepšení vašeho zdravotního stavu, pak by vás i nový lékař měl posoudit stejně.
Citovat
0 #21 Václav Obr 2017-07-26 15:39
Dobrý den ,Jsem osm roků plně invalidní z důvodu deprese a morbidní obezity (180 cm a 207 kg ´= index bmi 57.) Mám veliké problémy s pohybem , dýcháním atd. Nyní se u nás změnil doktor lpk a já mám strach , že i přes moje zdravotní problémy by mě mohl důchod snížit, což by byl můj konec. Je možné , že i přes dokázanou morbidní obezitu a stavy deprese by to mohl udělat ?
Citovat
0 #20 Pracomat.cz 2017-07-13 16:08
Dobrý den,

ano o invalidní důchod je možné požádat i pro osoby mladší 18 let. Viz www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155 §42. Doporučuji kontaktovat místně příslušné OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení), kde vám celým procesem pomohou projít.
Citovat
0 #19 Michaela matka 2017-07-12 15:57
Dobry den chtěla jsem se zeptat mam dceru ZTP-P prý si mohu dřív požádat ni o důchod. Chtěla jsem se zeptat od kdy ho dcera muže pobírat a v jaké výši. Ma IV. Stupeň postizeni
Dekuji za odpověď
Citovat
+1 #18 Pracomat.cz 2017-06-26 17:04
Dobrý den Dalibore,

nacházíte ve velmi obtížné situaci. Doporučujeme návštěvu úřadu v místě vašeho pobytu, kde s vámi proberou možnosti s ohledem na všechny detaily vaší situace.
Citovat
+1 #17 Tatár Dalibor 2017-06-25 17:33
Mam PID bez penes dluch na zdravotce neberu ic od socialniho uradu jsem bezdomovec muzu brat aspon hmotnou nouzi sylny diabetik chodim odvou holi dekuji za radu jsem neslysyci
Citovat
+2 #16 Pracomat.cz 2017-04-24 18:39
Dobrý den Olgo,

podle §52 ZP (pracomat.cz/.../...) může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď pokud pozbyl zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost.

Takže pokud vás zaměstnavatel nemůže přeřadit na jinou práci, domluví se s vámi nejspíše na výpovědi a můžete pobírat podporu z UP.
Citovat
+1 #15 Olga 2017-04-24 16:57
Dobrý den,mám čid 1.st,smlouvu na určito do 30.7./2017,nemocenská mi konči 29.4 a mám kontrolu závod.lékaře.z důvodu jestli budu moct vykonávat tuto práci,od posudkového lékaře mám napsáno přeřadit pracovně což u me práce nepujde jak mám postupovat dá mi zaměstnavatel vypověd když nebude mít pro mě praci nebo mám dát já výpověd,abych nebyla ohrožena s podporou na uřadu páce děkuji předem za odpověd
Citovat
+1 #14 Pracomat.cz 2017-04-21 14:12
Dobrý den Miroslave,

invalidní důchod třetího stupně znamená omezení pracovní schopnosti o více než 70%. To znamená že při případné kontrole budete muset obhájit, že danou práci můžete vykonávat i s tímto omezením. Zda by vám to prošlo nedokážeme s určitostí říct, nemáme patřičné znalosti v medicíně.
Citovat
+1 #13 Mirosav 2017-04-20 19:22
Jsem v invalidnim důchodu 3.stupně.Někdy pomáhám roznášet manželce noviny.U žádného zaměstnavatele nejsem evidován.Mohu přijít o ID 3 stupně?Když vypomáhám,tak chodím cca 5 km.Mám nesta.anginu pectoris NAP.
Citovat
+2 #12 Pracomat.cz 2017-03-30 21:36
Dobrý den Petře,

nejde o to jak dlouho jste na nemocenské, ale o to zda máte sníženou schopnost pracovat. To je na posouzení posudkového lékaře, na základě jehož posudku můžete invalidní důchod získat.
Citovat
-1 #11 Petr 2017-03-30 11:40
Dobry den.
Chtěl bych se zeptat jak dlouho musím být na nemocenské abych mohl žádat o invalidní důchod.
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #10 Pracomat.cz 2017-03-16 14:55
Dobrý den Miloslave,

pokud nejste schopen dále pracovat, může vám zaměstnavatel dát výpověď podle §52 ZP odstavec E (pracomat.cz/.../...). Na odstupné v tomto případě není nárok. V praxi se pracovní poměr ve vašem případě nejčastěji ukončuje dohodou obou stran.
Citovat
+2 #9 Miloslav 2017-03-16 12:00
Dobrý den jsem po CMP s levostrannou hemiparézou ze 7.května 2016 a nyní mi končí nemocenská a protože můj stav mi (zatím) brání pracovat k 1.4.2017 mi byl přiznán plný invalidní důchod.A tak jsem se chtěl zeptat co se bude dít ze strany zaměstnavatele,jestli dostanu výpověd s nebo bez odstupného,nebo musím dát výpověd sám.Děkuji za odpověd.
Citovat
+1 #8 Pracomat.cz 2017-02-21 21:38
Dobrý den Jano,

pokud má přítel malý počet odpracovaných roků, tak bude pravděpodobně výhodnější "nechat přítele na dávkách".
Citovat
0 #7 Pracomat.cz 2017-02-21 15:03
Dobrý den Renato,

s takovýmto dotazem se musíte obrátit na lékaře, my vám bohužel odpovědět nedokážeme.
Citovat
+1 #6 Renata Smrckova 2017-02-21 13:59
Dobry den,cekam na operaci patere mam sinkonvexni skoliosuLP,ale dominuje instabilita L4/5cca7mm, po operaci patere bude nutny invalidni duchod nebo budu prace schopna jsem prodavacka.Dekuji za odpovef
Citovat
+1 #5 jana 2017-02-18 19:46
Hezký den , pracuji jako pečovatelka a mám na starosti muže ve věku 38 let , který je po mrtvici 8 let . Je plně invalidní - porušená krátkodobá pamětˇ, neorientovaný ,ochrnutý na polovinu těla . Má 2 stupeń na péči o postižené . Problém je , že nemá odpracované roky a tak bere sociální dávky na živobytí , bydlení + péči .Chtěla jsem se zeptat , zda v tomto případě je lepší jej nechat na dávkách , nebo zažádat o invalidní důchod ? Děkuji za odpovědˇ Jana Z.
Citovat
+1 #4 Pracomat.cz 2017-02-07 22:22
Dobrý den Ladislave,

o tom zda máte nárok na invalidní důchod rozhodne posouzení posudkového lékaře. Pokud se cítíte dobře, tak pravdepodoběn dosáhnete na invalidní důhcod prvného nebo druhého stupně a při něm je stále možná práce v rámci cca polovičního úvazku.
Citovat
+2 #3 Ladislav Hruška 2017-02-06 21:57
Dobrý den.
Jsem 3 měsíce po kompletní výměně koleního kloubu mam nějaký nárok na ziskaní invalidního duchodu.Pracuji v zemědělství takže každý den není stejný a práce je to ruznorodá ale chci tam pracovat dál.Je mi 55 let.
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2016-12-16 10:18
Dobrý den Simono,

prostřednictvím pošty vám přijde složenka, na základě které vám vyplatí peníze. Budete potřebovat i průkaz totožnosti.
Citovat
+1 #1 Simona Zvurska 2016-12-14 13:47
Dobry den chtela jsem se zeptat jak mi prijde duchod kdyz jsem ho prevedla z uctu na složenku dekuji za odpoved
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].