Pravidla a podmínky pro obnova vdovského důchodu se během posledních let hodně měnily. Pro rozhodnutí, které platí pro posouzení obnovy důchodu, je rozhodující datum prvního přiznání vdovského důchodu. Pokud byl již vdovský důchod vícekrát obnovován, platí podmínky platné v poslední době obnovení. 

 
 

Jak je to tedy s obnovením vdovského důchodu v r. 2023?

1) Vdovský důchod - nárok na obnovení při úmrtí manžela do 31.12.1995 měla vdova při splnění některé z těchto podmínek:

 1. je invalidní
 2. pečuje o jedno nebo více nezaopatřené dítě
 3. vychovala tři a více dětí
 4. vychovala dvě a více dětí a zároveň dosáhla věku 45 let
 5. dosáhla věku 50 let
 6. manžel zemřel následkem pracovního úrazu a dosáhla věku 40 let

Dítětem se v tomto případě rozumí dítě, které mělo nebo má po zemřelém manželovi nárok na sirotčí důchod nebo dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováno, v případě že se jedná o osvojené dítě vdovy nebo bylo dítě převzato do péče nahrazující péči rodičů před dnem úmrtí manžela.

Při splnění podmínky číslo 1 nebo některé z podmínek 3 - 5 z tohoto odstavce do dvou let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod, vzniká nárok na obnovení vdovského důchodu. Pokud tyto podmínky nebyly splněny během nároku na vdovský důchod, řídí se obnova vdovského důchodu pravidly od 1.1.1996 - 31.12.2009. V případě podmínky č. 6 je to do pěti let od úmrtí manžela následkem pracovního úrazu.

2) Vdovský důchod - nárok na obnovení při úmrtí manžela do 1.1.1996 - 31.12.2009 měla vdova při splnění některé z těchto podmínek:

 1. pečuje o nezaopatřené dítě
 2. pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo vyšší
 3. pečuje o svého rodiče nebo jednoho z rodičů zemřelého manžela, žijí spolu ve společné domácnosti a rodič je závislý na péči jiné osoby ve stupni II nebo vyšší
 4. je plně invalidní (tzv. třetí stupeň)
 5. dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, pokud je pro ni důchodový věk nižší

Nárok na vdovský důchod vzniká, pokud některá z výše uvedených podmínek začne platit do doby pěti let od předchozího zániku na vdovský důchod.

Dítětem se v i tomto případě rozumí dítě, které mělo nebo má po zemřelém manželovi nárok na sirotčí důchod nebo dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováno, v případě že se jedná o osvojené dítě vdovy nebo bylo dítě převzato do péče nahrazující péči rodičů před dnem úmrtí manžela.

3) Vdovský důchod - nárok na obnovení při úmrtí manžela do 1.1.2010 - 31.12.2011 měla vdova při splnění některé z těchto podmínek:

 1. pečuje o nezaopatřené dítě
 2. pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo vyšší
 3. pečuje o svého rodiče nebo jednoho z rodičů zemřelého manžela, žijí spolu ve společné domácnosti a rodič je závislý na péči jiné osoby ve stupni II nebo vyšší
 4. je plně invalidní (tzv. třetí stupeň)
 5. dosáhla alespoň věku o čtyři roky nižšího než je důchodový věk pro muže narozeného ve stejném roce jako vdova nebo důchodového věku, v případě že je důchodový věk nižší.

Stejně jako v předešlém období, nárok na vdovský důchod vzniká, pokud některá z výše uvedených podmínek začne platit do doby pěti let od předchozího zániku na vdovský důchod.

Definice dítěte je stejná jako v předchozích dvou obdobích.

4) Vdovský důchod - nárok na obnovení při úmrtí manžela po 1.1.2012 měla vdova při splnění některé z těchto podmínek:

 1. pečuje o nezaopatřené dítě
 2. pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo vyšší
 3. pečuje o svého rodiče nebo jednoho z rodičů zemřelého manžela, žijí spolu ve společné domácnosti a rodič je závislý na péči jiné osoby ve stupni II nebo vyšší
 4. je plně invalidní (tzv. třetí stupeň)
 5. dosáhla alespoň věku o čtyři roky nižšího než je důchodový věk pro muže narozeného ve stejném roce jako vdova nebo důchodového věku, v případě že je důchodový věk nižší.

Nárok na vdovský důchod vzniká, pokud některá z výše uvedených podmínek začne platit do doby dvou let od předchozího zániku na vdovský důchod.

Definice dítěte je stejná jako v předchozích dvou obdobích.

Pro tento rok tedy platí, že nárok na obnovu vdovského důchodu od 1.1.2023 je při splnění výše uvedených podmínek pouze do doby dvou let od předchozí zániku na vdovský důchod!

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #38 Pracomat.cz 2021-11-17 15:33
Cituji Ivana:
Dobrý den manžel mi zemrel v roce2009 pobirala jsem důchod vdovsky do roku 2018 pokud syn neskončil VS v roce 2022 mi bude 55 let budu mít narok na obnovení vdovského důchodu? Od odebrání to je méně než 5 let


Dobrý den Ivano,

musela by jste splňovat některou z níže uvedených podmnínek. První dvě (a poslední) z popisu nesplňujete o zbylých informacích se nezmiňujete:

1) pečuje o nezaopatřené dítě
2) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo vyšší
3) pečuje o svého rodiče nebo jednoho z rodičů zemřelého manžela, žijí spolu ve společné domácnosti a rodič je závislý na péči jiné osoby ve stupni II nebo vyšší
4) je plně invalidní (tzv. třetí stupeň)
5) dosáhla alespoň věku o čtyři roky nižšího než je důchodový věk pro muže narozeného ve stejném roce jako vdova nebo důchodového věku, v případě že je důchodový věk nižší.
Citovat
0 #37 Ivana 2021-11-16 15:29
Dobrý den manžel mi zemrel v roce2009 pobirala jsem důchod vdovsky do roku 2018 pokud syn neskončil VS v roce 2022 mi bude 55 let budu mít narok na obnovení vdovského důchodu? Od odebrání to je méně než 5 let
Citovat
0 #36 Pracomat.cz 2020-01-21 10:20
Cituji Bedřiška:
Dobrý den, jsem ročník 1967,v roce 1999 jsem ....


Dobrý den Bedřiško,

to záleží zda splňujete některou z následujících podmínek pro obnovu (nárok na obnovu věkem nemáte), ale další šanci máte pokud:

1) pečujete o nezaopatřené dítě
2) pečujete o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo vyšší
3) pečujete o svého rodiče nebo jednoho z rodičů zemřelého manžela, žijí spolu ve společné domácnosti a rodič je závislý na péči jiné osoby ve stupni II nebo vyšší
4) jste plně invalidní (tzv. třetí stupeň)
Citovat
0 #35 Bedřiška 2020-01-19 22:14
Dobrý den, jsem ročník 1967,v roce 1999 jsem ovdovělá.Vdovsky a sirotčí důchod jsem pobírala do roku 2018,bylo mi 51 let.Mam nárok na obnovu vdovského důchodu? Děkuji.
Citovat
+1 #34 Pracomatlcz 2019-12-28 19:20
Cituji Dagmar:
Jsem vdova nar.12.1.1963. Manžel zesnul 1.1.2019. Vdovský důchod jsem pobírala 1 rok.....


Dobrý den Dagmar,

dokud bude platit někerá z podmínek díky kterým je vdovský důchod obnoven, tak jej můžete čerpat. Pokud je to u vás jen péče o maminku manžela a ta maminka zemře, přestane nárok na vdovský důchod platit.
Citovat
0 #33 Dagmar 2019-12-28 15:41
Jsem vdova nar.12.1.1963. Manžel zesnul 1.1.2019. Vdovský důchod jsem pobírala 1 rok.
V současné době jsem požádala o obnovení výplaty vdovského důchodu, protože se starám o maminku mého zesnulého muže, která je invalidní v II. stupni. Jak dlouho budu tento vdovský důchod pobírat? Kdy padá podmínka, že se musím o maminku starat? Co když zemře? Její stav je vážný.Děkuji
Citovat
0 #32 Pracomat.cz 2019-06-24 19:12
Cituji Silvie:
Dobrý den, manžel nar. 1960 zemřel 7/2012. ...


Dobrý den Silvie,

z jakého důvodu byla žádost odmítnuta? Splňujete některou z podmínek pro obnovení vdovského důchodu?
Citovat
0 #31 Silvie 2019-06-24 12:06
Dobrý den, manžel nar. 1960 zemřel 7/2012. Nyní jsou to dva roky od zániku vdovského důchodu. Já jsem narozena 1962. Nyní mi zamítli obnovení vdovského důchodu s tím, že můžu napsat odvolání.
Manžel pracoval a zároveň pobíral invalidní důchod 2. Stupně.
Děkuji
Citovat
0 #30 Pracomat.cz 2019-05-22 19:02
Cituji D.Beranová:
Dobrý den. Jsem narozena 12.1.1963 a manžel narozen ...


Dobrý den,

pokud je mi známo, tak se žádná změna v této oblasti neplánuje, takže nárok na něj budete mít po dobu jednoho roku. Pokud poté splníte podmínky pro jeho obnovení, tak ho můžete pobírat znova.
Citovat
0 #29 Pracomat.cz 2019-05-22 16:46
Cituji Pavla:
Manžel mi zemřel 2.9.1995./60 let/
Já jsem narozena 19.6.1961. Vychovala jsem 2 děti. Mám nárok na obnovení vdovského důchodu. Děkuji za odpověd.


Dobrý den Pavlo,

kdy došlo k zániku nároku na vdovský důchod? Z vašeho popisu se zdá, že už je to delší dobu a proto na obnovení nemusí být nárok.
Citovat
-1 #28 D.Beranová 2019-05-22 15:46
Dobrý den. Jsem narozena 12.1.1963 a manžel narozen 16.7.1958 zemřel 1.1.2019. Neslňuji žádnou podmínku. Připravuje se změna v této oblasti, abych měla nárok na vdovský důchod déle než 1 rok? Jak to bude až půjdu do starobního důchodu. Budu mít nárok na vdovský důchod:Děkuji.
Citovat
0 #27 Pavla 2019-05-21 15:51
Manžel mi zemřel 2.9.1995./60 let/
Já jsem narozena 19.6.1961. Vychovala jsem 2 děti. Mám nárok na obnovení vdovského důchodu. Děkuji za odpověd.
Citovat
0 #26 Pracomat.cz 2019-05-10 14:11
Cituji Marcela Čtveráčková:
Dobrý den, je mi 57 a manžel (voják v invalid.důch.) zemřel ...


Dobrý den Marcelo,

pokud potvrdíte, že skutečně zůstáváte s maminkou a staráte se o ni, tak by se nemělo jednat o žádnou komplikaci.
Citovat
0 #25 Marcela Čtveráčková 2019-05-10 13:42
Dobrý den, je mi 57 a manžel (voják v invalid.důch.) zemřel v březnu 2017, pobírala jsem 1 rok vdovský důchod od Mo-Vusz. Nyní se starám o svoji maminku(79), které byl přiznán II.stupeň. Mám zažádáno o péči, ale chtěla jsem se zeptat, jak je to s trvalým pobytem. Maminka bydlí na Vysočině, kde pobývám nyní i já, ale trvalé bydliště mám v jiném městě. Mohli byste mi prosím, odpovědět, zda to bude nějaký problém? Děkuji za odpověď. M.Čtveráčková
Citovat
0 #24 Pracomat.cz 2019-05-09 12:07
Cituji Katerina hainisova:
Dobry den donesla se ke me informace a tak se chci informovat....


Dobrý den Kateřino,

podle § 50 3) Zákona o důchodovém pojištění se zdá, že na obnovu budete mít nárok. Kontaktujte vaši pobočku ČSSZ (po rozvodu).
Citovat
0 #23 Katerina hainisova 2019-05-08 16:22
Dobry den donesla se ke me informace a tak se chci informovat. Manzel zemrel v roce 10/2010 ... ja se v roce 11/2018 znovu vdala tim jsem o vdovsky duchod prisla. Letos se rozvadim .. a udajne mi zase vznikne narok na vdovsky duchod po prvnim manzelovi s nimz mam syna narozen 10/2009 predem dekuji za odpoved
Citovat
0 #22 Pracomat.cz 2019-05-05 08:06
Cituji Konečná Zdeňka:
Prosím o radu, dcera ovdověla 26.3.2001...


Dobrý den Zdeňko,

dle vašeho popisu se zdá, že nárok na vdovských důchod stále trvá.
Citovat
0 #21 Konečná Zdeňka 2019-05-02 06:58
Prosím o radu, dcera ovdověla 26.3.2001, její syn nar.30.7.2000 loni získal invalidní důchod III.stupně, ale bude ještě 3 roky pokračovat ve studiu, má jeho matka nar. 22.11.1976 i nadále nárok na vdovský důchod?
Děkuji za odpověď Konečná
Citovat
0 #20 Pracomat.cz 2019-02-08 13:32
Cituji Jana Skalová:
dobrý den,
manžel byl narozen 4.5.1942, zemřel 24.6.2016 já jsem narozená 24.8.1959 budu mít nárok na obnovu vdovského důchodu
Děkuji za odpověď


Dobrý den Jano,

při splnění, aspoň jedné z následujících podmínek ano:

pečuje o nezaopatřené dítě
pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo vyšší
pečuje o svého rodiče nebo jednoho z rodičů zemřelého manžela, žijí spolu ve společné domácnosti a rodič je závislý na péči jiné osoby ve stupni II nebo vyšší
je plně invalidní (tzv. třetí stupeň)
dosáhla alespoň věku o čtyři roky nižšího než je důchodový věk pro muže narozeného ve stejném roce jako vdova nebo důchodového věku, v případě že je důchodový věk nižší.
Citovat
0 #19 Jana Skalová 2019-02-08 12:40
dobrý den,
manžel byl narozen 4.5.1942, zemřel 24.6.2016 já jsem narozená 24.8.1959 budu mít nárok na obnovu vdovského důchodu
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #18 Pracomat.cz 2018-08-17 09:22
Cituji Ivana Šuplíková:
Ovdověla jsem, když mi bylo 53 let a na PSSZ, mě bylo řečeno, že budu pobírat pouze důchod po dobu jednoho roku a pak již nárok nikdy na obnovu nezískám. Děkuji za odpověď. Je to pravda......


Dobrý den Ivano,

nárok na obnovení vdovského důchodu máte při splnění některé z následujících podmínek:

1) pečujete o nezaopatřené dítě
2)pečujete o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo vyšší
3) pečujete o svého rodiče nebo jednoho z rodičů zemřelého manžela, žijí spolu ve společné domácnosti a rodič je závislý na péči jiné osoby ve stupni II nebo vyšší
4)jste plně invalidní (tzv. třetí stupeň)
5) dosáhla jste alespoň věku o čtyři roky nižšího než je důchodový věk pro muže narozeného ve stejném roce jako vdova nebo důchodového věku, v případě že je důchodový věk nižší.
Citovat
0 #17 Ivana Šuplíková 2018-08-17 06:49
Ovdověla jsem, když mi bylo 53 let a na PSSZ, mě bylo řečeno, že budu pobírat pouze důchod po dobu jednoho roku a pak již nárok nikdy na obnovu nezískám. Děkuji za odpověď. Je to pravda......
Citovat
-1 #16 Pracomat.cz 2018-06-12 09:55
Cituji Ladislav:
Dobry den Mam nárok na obnovení vdovského....


Dobrý den Ladislave,

zdá se, že nesplňujete následující podmínku- Nárok na vdovský důchod vzniká, pokud některá z výše uvedených podmínek začne platit do doby dvou let od předchozího zániku na vdovský důchod.
Citovat
0 #15 Ladislav 2018-06-11 21:25
Dobry den Mam nárok na obnovení vdovského důchodu Manželka zemřela 6 2011 Já pobírám částečný.Bylo mi řečeno,že mám žádat až se starobním důchodem narozen 1959 Děkuji L.
Citovat
-1 #14 Pracomat.cz 2018-06-04 16:08
Cituji Alžběta Provazníková:
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jestli mám nárok ...


Dobrý den Alžběto,

pokud pečujete o nezapotřené dítě, tj. vaše dcera spadá pod jednu z následujících kategorií:

(1) Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže

a) se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo

b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo

c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Posuzování zdravotního stavu pro účely tohoto zákona upravuje zákon upravující organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

(2) Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

(3) Za nezaopatřené dítě nelze však považovat dítě, které je poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně.

Tak na obnovu budete mít nárok.
Citovat
0 #13 Alžběta Provazníková 2018-06-03 14:50
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jestli mám nárok na obnovení vdovského duchodu, když manžel zemřel 7.3.2016,narozen byl 24.1.1955,pečuji o dceru narozenou 7.11.2000 a učí se na tři roky a já jsem narozena 14.1.1966 a kdy o něj mužu požádat.Děkuji
Citovat
-1 #12 Pracomat.cz 2018-05-31 14:36
Cituji Olga Samcová:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda-li má nárok na obnovu vdovského důchodu má nevlastní matka...


Dobrý den Olgo,

pokud jsem se u počtů nespletl, tak nárok má.
Citovat
0 #11 Olga Samcová 2018-05-30 21:20
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda-li má nárok na obnovu vdovského důchodu má nevlastní matka. Tatínek zemřel 8.4.2017 /datum nar.2.5.1946/, nevlastní matka nar. 28.9.1952. Děkuji mnohokrát za informaci. Oba dva byli ve starobním důchodu.Nevlastní matka má nejnižší starobní důchod.Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #10 Pracomat.cz 2018-04-20 09:06
Cituji Žaneta Paulíková:
Dobrý den,chci se zeptat zda má mamka nárok na obnovu vdovskeho důchodů.Tatka zemřel 30.11.2015(datum nar.17.09.1958),mamka datum nar.08.04.1962.Děkuji moc za odpověď Paulíková Žaneta


Dobrý den Žaneto,

pokud správně počítám, tak není splněna podmínka pro obnovení vdovského důchodu. Tedy, aby byla do doby dvou let od předchozí zániku na vdovský důchod
Citovat
0 #9 Žaneta Paulíková 2018-04-17 18:22
Dobrý den,chci se zeptat zda má mamka nárok na obnovu vdovskeho důchodů.Tatka zemřel 30.11.2015(datum nar.17.09.1958),mamka datum nar.08.04.1962.Děkuji moc za odpověď Paulíková Žaneta
Citovat
0 #8 Pracomat.cz 2018-03-28 14:23
Cituji Ivana:
Dobrý den chtěla.bych se zeptat jestli mám nárok na obnovení ..


Dobrý den Ivano,

nevidím u vás splnění některé z nutných podmínek pro obnovu:

1) pečuje o nezaopatřené dítě
2) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo vyšší
3) pečuje o svého rodiče nebo jednoho z rodičů zemřelého manžela, žijí spolu ve společné domácnosti a rodič je závislý na péči jiné osoby ve stupni II nebo vyšší
4) je plně invalidní (tzv. třetí stupeň)
5) dosáhla alespoň věku o čtyři roky nižšího než je důchodový věk pro muže narozeného ve stejném roce jako vdova nebo důchodového věku, v případě že je důchodový věk nižší.
Citovat
0 #7 Ivana 2018-03-28 13:30
Dobrý den chtěla.bych se zeptat jestli mám nárok na obnovení vdovskeho důchodu když manžel zemřel v roce 2009 v březnu a syn končí školu letos v červnu 2018 a já jsem ročník 1967 děkuji za odpoved
Citovat
0 #6 Pracomat.cz 2017-12-08 18:01
Dobrý den Petro,

ano tato podmínka se na vás pro získání trvalého vdovského důchodu vztahuje vztahuje.
Citovat
+1 #5 Petra 2017-12-07 11:18
..manžel zemřel v prosinci r.2017 nar.1957 pobiral invalidní důchd já jsem narozena v r. 1967plati pro mně ustanovení dosáhla alespoň věku o čtyři roky nižšího než je důchodový věk pro muže narozeného ve stejném roce jako vdova nebo důchodového věku, v případě že je důchodový věk nižší.
Citovat
+1 #4 Pracomat.cz 2017-02-28 17:30
Dobrý den Ivano,

pokud splňujete následující podmínku, měla by jste na obnovu mít nárok. ->

Pečuje o svého rodiče nebo jednoho z rodičů zemřelého manžela, žijí spolu ve společné domácnosti a rodič je závislý na péči jiné osoby ve stupni II nebo vyšší.
Citovat
+1 #3 Ivana 2017-02-27 15:52
Dobrý den ,chtěla jsem se zeptat v roce 2015 mi umřel manžel 53 v domácnosti mi zůstala jeho maminka 85let sice zvládá chodit sama chtěla jsem se zeptat jestli můžu požádat o obnovení vdovského důchodu z důvodu péče o tchyni,nebo alespoň můžete mi říct kdy můžu požádat o obnovení důchodu je mi 53let děkuji
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2017-01-12 20:06
Dobrý den Antonie,

myslíme si, že na základě paté podmínky "dosáhla alespoň věku o čtyři roky nižšího než je důchodový věk pro muže narozeného ve stejném roce jako vdova nebo důchodového věku, v případě že je důchodový věk nižší.", by jste měla mít na obnovu vdovského důchodu nárok. Doporučujeme se obrátit na pobočku ČSSZ (české správy sociálního zabezpečení), kde získáte stoprocentní odpověď a můžete případně rovnou požádat o obnovení vdovského důchodu.
Citovat
0 #1 Antonie Jiroušková 2017-01-11 19:04
Prosím,poradte mi.Manžel zemřel 24.6.2004,syn dostudoval 2009.Nárok na vdovský důchod zanikl.Byl obnoven24.11.2010-starala jsem se o maminku a 27.11.2015 mi umřela.Já jsem narozená 9.2.1962-3děti.Mám nárok na obnovení vdovského důchodu?Děkuji za odpověd A.Jiroušková
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].