Rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí důchodu vydává Česká správa sociálního zabezpečení. Je možné proti tomuto rozhodnutí podat námitku? Naštěstí ano, probereme ji v tomto článku.

 
 

Podání námitky proti zamítnutí důchodu

Když ČSSZ zamítne vaši žádost o starobní důchod nebo jinou formu důchodu, je možné se proti tomuto rozhodnutí odvolat. Námitku proveďte písemnou formou (doporučeným dopisem) a adresujte vaší pobočče ČSSZ. Na odvolání máte jen 30 dní ode dne oznámení rozhodnutí - tedy od té doby, kdy dostanete doporučený dopis a podpisem poště potvrdíte jeho převzetí. Často se používá termín odvolání proti zamítnutí důchodu. Procesně přesně se jedná o podání námitky proti zamítnutí důchodu. V zásadě je ale jedno, jak tento dokument nazvete. ČSSZ má povinnost řídit se obsahem tohoto dokumentu, ne slepě trvat na jeho správném pojmenování.

Nejčastěji se s námitkami setkáváme při zamítnutí invalidního důchodu. Zde je důležité vědět, že námitka se podává až proti rozhodnutí ČSSZ a nikoliv proti posudku zdravotního stavu, který vydává posudkový lékař.

Lhůta na vyřízení námitky

Ze zákona má Česká správa sociálního zabezpečení na vyřízení námitky 30 dní. Pokud na rozhodnutí o námitce záleží i posouzení zdravotního stavu, prodlužuje se lhůta o 60 dní na celkových 90 dní. Pokud se jedná o složitý případ, má ČSSZ právo na dalších 30 dní (celkem tedy až 120 dní). 

Berte v potaz, že námitka nemá odkladný účinek. To znamená, že pokud byl na základě rozhodnutí ČSSZ odebrán nebo ponížen důchod, námitkou toto odebrání nebo snížení důchodu nezpomalíte. V případě, že bude vaše námitka úspěšná bude vám v budoucnu rozdíl doplacen. Jedinou výjimkou je, rozhodnutí kdy ČSSZ přikazuje vrátit přeplatek na důchodu. Ten se při podání námitky vrací až po případném odmítnutí námitky.

Náležitosti námitky

Samozřejmostí jsou základní informace jako odesilatel (vy), adresát (ČSSZ) nebo číslo jednací - tím je ve většině případů rodné číslo žadatele o důchod. Nejpodstatnější částí námitky je pak sdělení v jakém rozsahu rozhodnutí napadáte a proč je podle vás mylné. Nejčastější formou je napadnutí celého rozhodnutí, ve své námitce tedy požadujete jeho zrušení. Pro sepsání námitky si můžete vyzvednout nebo stáhnout formulář ČSSZ nebo využít náš vzor námitky pro zamítnutí důchodu. Poslední, ale často opomíjenou informací je vlastnoruční podpis, bez kterého vám námitka nebude uznána.

 

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].