Většina lidí si myslí, že v případě evidence na úřadu práce, za ně úřad práce platí sociální pojištění. Tak tomu ale není. Během evidence na úřadu práce se sociální pojištění neplatí, ale může se jednat o takzvanou náhradní dobu pojištění. V článku si tuto problematiku rozebereme, ať v ní máte jasno.

 
 

Všichni občané v ČR musí odvádět zdravotní pojištění. Za některé z nich ho odvádí stát. jedná se o studenty, důchodce nebo lidi evidované na ÚP.

Co je to náhradní doba sociálního pojištění?

Náhradní doba pojištění je doba, za kterou nebylo zaplaceno sociálního pojištění, ale úřady (ČSSZ) tuto dobu berou při výpočtu důchodu stejně, jako by bylo za člověka sociální pojištění běžně placeno.

Náhradní doba pojištění při evidenci na Úřadu Práce

Podle Zákona č. 155/1995 Sb., což je Zákon o důchodovém pojištění platí následující:

Náhradní doba pojištění se týká těch uchazečů o zaměstnání, kterým náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci.

Náhradní doba pojištění náleží i za dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné.

Evidence na úřadu práce, kdy není pobírána podpora v nezaměstnanosti, se jako náhradní doba pojištění započte maximálně v rozsahu tří let. Do 55 let se započítává maximálně jeden rok a tato doba (maximálně) tří let se přitom zjišťuje zpětně. Co to znamená pochopíte snáze z příkladů na konci stránky.

 
 

Evidence na úřadu práce a výpočet důchodu

Z těchto odstavců je jasné, že dlouhodobá nezaměstnanost není finanční komplikací jen v současnosti (kvůli aktuálnímu výpadku příjmů), ale hlavně i v budoucnosti, respektive v důchodu. Dlouhodobá evidence na úřadu práce totiž může výrazně snížit výši vašeho důchodu, v extrémním případě dokonce nemusí být splněna podmínka potřebné doby pojištění pro přiznání starobního důchodu.

Evidence na úřadu práce se z pohledu výpočtu důchodu bere jako tzv. vyloučená doba. Co že to vyloučená doba vlastně je? Je to období, které se počítá do získané doby pojištění (tj. do let potřebných pro získání důchodu), ale příjmy z ní se neberou v potaz při výpočtu starobního důchodu. Je to proto, že v této situaci je váš příjem obvykle výrazně nižší než při zaměstnání, a proto by zbytečně snižoval výši vašeho důchodu. Další situace, kdy se můžeme setkat s vyloučenou dobou jsou:

  • dočasná pracovní neschopnost
  • invalidní důchod třetího stupně
  • výkon vojenské služby (pokud nejde o vojáky z povolání)
  • přípravu na budoucí povolání na střední nebo vysoké škole
  • péče o dítě do čtyř let věku.

 
 

Příklady

Příklad č. 1

Jste (ve věku 45 let) 5 let registrováni na úřadu práce. Podpora je vám vyplácena prvních šest měsíců. Z pohledu výpočtu důchodu se vám těch šest měsíců bude počítat do doby potřebné pro důchod. Výše příjmu z podpory se však nebude počítat do průměrného výdělku pro výpočet důchodu. To je dobrá zpráva, nesníží vám tak budoucí důchod. Poslední rok evidence (i když nedostáváte podporu) se vám rovněž počítá do doby potřebné k získání důchodu (jen rok, protože je vám méně než 55 let). Zbývajících 3,5 roku se do doby potřebné pro získání důchodu nepočítá.

Příklad č. 2

Jste (ve věku 62 let) 5 let registrováni na ÚP. Podpora je vám vyplácena 11 měsíců. Toto období se vám počítá jako doba potřebná pro získání důchodu. Z pohledu příjmů se jedná o vyloučenou dobu, tyto příjmy vám proto budoucí výši důchodu nesníží. Poslední tři roky (protože je vám více než 55 let) se rovněž počítají do doby potřebné pro získání důchodu. Zbývající 1 rok a 1 měsíc je z hlediska nároku na důchod nepočítaných.

Příklad č. 3

Jste (ve věku 56) let 5 let registrováni na ÚP. Pro zjednodušení příkladu předpokládejme, že datum registrace bylo v den vašich narozenin. Nárok na podporu zde nebyl. Do nároku na důchod se vám započte jeden rok za evidenci do 55 let věku a další rok za evidenci do 56 let věku. Pokud by evidence na ÚP trvala až do vašich 57 narozenin, tak by se za období 55-57 let započítali 2 roky. Ostatní doba evidence nemá na nárok na důchod vliv.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].