Započítává se doba studia do potřebné doby pojištění pro odchod do starobního důchodu? Má vliv v jakém roce jsem školu studoval? Potřebné informace o zápočtu doby studia do důchodového pojištění naleznete tomto článku.

 

Doba studia a starobní důchod

Studium se považuje, za tzv. náhradní dobu pojištění. To znamená, že za tuto dobu sice není nikým placeno sociální pojištění, ale přesto se tato doba bere v potaz při výpočtu důchodu. V jaké míře je závislé především od doby, ve které studium probíhalo. Vliv studia na výpočet starobního důchodu si rozebereme.

Období kdy studium probíhalo:

  • Do 31.12.1995
  • Od 1.1.1996 do 31.12 .2009 
  • Od 1.1.2010 

Doba studia do 31.12.1995

Pro výpočet starobního a invalidního důchodu se hodnotí:

  • doba studia do dosažení 18ti let ze 100%
  • doba studia po dosažení 18ti let, z 80% (počítá se z doby studia maximálně 6 let po dosažení 18ti let)

Doba studia od 1.1.1996 do 31.12.2009

Pro výpočet starobního a invalidního důchodu se hodnotí:

  • doba studia do dosažení 18ti let ze 0% (nehodnotí se)
  • doba studia po dosažení 18ti let, z 80% (počítá se z doby studia maximálně 6 let po dosažení 18ti let)

Doba studia od 1.1.2010

Pro výpočet starobního a invalidního důchodu se hodnotí:

  • doba studia do dosažení 18ti let ze 0% (nehodnotí se)
  • doba studia po dosažení 18ti let, z 0% (nehodnotí se)

Prázdniny, doba po maturitě a započtená doba

Do výše uvedeného rozsahu se započítává rovněž i doba od ukončení maturitní zkoušky až do 31.8. téhož roku v případě nástupu do zaměstnání. Pokud byl student přijat na prezenční studium na vysoké škole, započítává se doba až do začátku výuky (typicky v září). Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky, se počítá celý měsíc ve kterém k ukončení zkoušky došlo a ještě měsíc následující. U studentů vysokých škol je stejná lhůta i pro nahlášení na úřad práce.

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit