59

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. března 2015

o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

 
 

Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 a § 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

§ 1 Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví

 1. výši služebních tarifů pro vojenské hodnosti a vojenské hodnosti v hodnostním sboru čekatelů,
 2. druhy služebních činností v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví,
 3. výši zvláštního příplatku podle jednotlivých druhů služebních činností.

§ 2 Služební tarif

 1. Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí

   

  Vojenská hodnost  Služební tarif v Kč měsíčně 
  Vojín ve výši  minimální mzdy 
  Svobodník  30 310
  Desátník  31 890 
  Četař  33 630
  Rotný  38 810
  Rotmistr  41 410
  Nadrotmistr  44 030
  Praporčík 46 910
  Nadpraporčík 50 050 
  Štábní praporčík 64 490 
  Poručík 44 290 
  Nadporučík 50 050
  Kapitán 57 280
  Major 64 490 
  Podplukovník 71 710 
  Plukovník 86 150 
  Brigádní generál 100 580 
  Generálmajor 114 990 
  Generálporučík 129 430 
  Armádní generál 143 850
   
   
 2. Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání se stanovují pro vojenskou hodnost
  1. vojín ve výši minimální mzdy,
  2. svobodník ve výši minimální mzdy zvýšené o 3,7 %,
  3. desátník ve výši minimální mzdy zvýšené o 7,3 %,
  4. četař ve výši minimální mzdy zvýšené o 11,0 %,
  5. rotný ve výši minimální mzdy zvýšené o 14,6 %,
  6. rotmistr ve výši minimální mzdy zvýšené o 18,3 %,
  7. nadrotmistr ve výši minimální mzdy zvýšené o 21,8 %.

Služební tarify podle písmen b) až g) se zaokrouhlují na celé desetikoruny směrem nahoru.

§ 3 Zvláštní příplatek

 1. Zvláštní příplatek za službu v podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží nebo rizikem ohrožení života nebo zdraví se stanovuje ve výši
  1. 2000 Kč až 8000 Kč měsíčně v I. rizikové skupině,
  2. 2000 Kč až 6000 Kč měsíčně ve II. rizikové skupině,
  3. 1000 Kč až 4000 Kč měsíčně ve III. rizikové skupině a
  4. 600 Kč až 2000 Kč měsíčně ve IV. rizikové skupině.
 2. Druhy služebních činností rozdělené do jednotlivých rizikových skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví stanoví příloha k tomuto nařízení.

§ 4 Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

Následující stránka - Příloha k nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].