HLAVA X - PŘESTUPKY

 
 

§ 45 - Přestupky fyzických osob

 1. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
  1. úmyslně neoprávněně nosí služební stejnokroj příslušníka s označením příslušnosti k hasičskému záchrannému sboru nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné,
  2. v rozporu s § 27 neuposlechne bez zbytečného odkladu výzvy nebo pokynu příslušníka uplatněné v souvislosti s plněním úkolu,
  3. použije symbol hasičského záchranného sboru v rozporu s § 40 odst. 1, nebo
  4. poruší povinnost mlčenlivosti podle § 48 odst. 1.
 2. Bývalý příslušník se dopustí přestupku tím, že na místě veřejnosti přístupném neoprávněně nosí služební stejnokroj s odlišujícím označením nebo jej nosí způsobem, který poškozuje dobrou pověst hasičského záchranného sboru.
 3. Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 10000 Kč a příkazem na místě pokutu do 5000 Kč.

§ 46 - Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

 1. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
  1. v rozporu s § 27 neuposlechne bez zbytečného odkladu výzvy nebo pokynu příslušníka uplatněné v souvislosti s plněním úkolu,
  2. použije symbol hasičského záchranného sboru v rozporu s § 40 odst. 1, nebo
  3. použije slova „hasičský záchranný sbor“, tato slova v jiném gramatickém tvaru, jiné seskupení těchto slov nebo zkratku „HZS ČR“ v rozporu s § 41.
 2. Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20000 Kč.

§ 47 - Společné ustanovení k přestupkům

Přestupky podle tohoto zákona projednává hasičský záchranný sbor kraje.

 
 

Další stránka

Předchozí stránka

Zpět na obsah

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]