Základním posláním Hasičského záchranného sboru je ochrana životů a zdraví občanů ČR, dále ochrana jejich majetku před požáry a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech jako jsou dopravní nehody nebo přírodní katastrofy. Práva a povinnosti příslušníků sboru upravuje zákon č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky (zákon o hasičském záchranném sboru).

 
 

V hasičském sboru jsou příslušníci sboru ve služebním poměru podle zákona o služebním poměru, dále státní zaměstnanci patřící do hasičského záchranného sboru a neposlední řadě také klasičtí občanští zaměstnanci.

Časté dotazy:

Jsem povinen uposlechnout vývzu příslušníka hasičského záchranného sboru?

Ano, za předpokladu že to vyžaduje účinné zabezpečení plnění úkolů. Může například vyzvat osobu aby nevstupovala na konkrétní místo. Dále má právo požadovat po fyzických i právnických osobách informace, které potřebuje k plnění úkolů.

Musí příslušník hasičského sboru provést zásah i pokud je mimo službu?

Ano, s několika vyjímkami. Této povinnosti je zproštěn pokud je pod vlivem léků nebo jiných látek, které závažným způsobem snižují jeho schopnost jednání, nebo není k provedení zásahu odborně vyškolen ani vycvičen nebo vybaven odpovídajícími technickými prostředky.

Může příslušník hasičského sboru otevřít a vstoupit do domu (či bytu) nebo jiného uzavřeného prostoru bez vědomí či souhlasu jeho vlastníka?

Ano, pokud je to nutné k provedení zásahu, který nesnese odklad. A to pouze na dobu nezbytně nutnou k provedení zásahu. Má však povinnost zajistit přítomnost další nezávislé (nezúčastněné) osoby. Rovněž má povinnost o zásahu vyrozumět orgány Policie ČR.

Nezapomíjme, že každý z nás je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek.

Mohou mi hasiči pomoct s otevřením zabouchnutých dveří?

Ano, nicméně jen pokud se jedná o skutečně nejnutnější případy, kdy je třeba jednat okamžitě. Například když je v objektu uzamčené malé dítě, nebo je zapnutý plynový spotřebič bez dozoru či máte v bytě zapálenou svíčku.

Pro samotné vniknutí do objektu mohou využít výškovou techniku či technické prostředky pro překonání mechanických zábran vstupu (např. vylomení zámku).

Po otevření uzavřeného prostoru musí velitel zásahu zajistit, aby do objektu nevstupovali žádné neoprávněné osoby. Po skončení zásahu předá prostor majiteli, nájemci nebo Policii ČR.

Pokud si některý z výše uvedených důvodů "vymyslíte" (protože nechcete platit zámečníka), jedná se o přestupek za která hrozí pokuta do výše až 20 000 Kč.

 
 

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]