II. Profesní rizika

1. Práce ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru, jejíž součástí je obvyklý přímý kontakt s klienty nebo pacienty, a dále práce zahrnující poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí osob

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné duševní poruchy a poruchy chování.
  2. drogová a alkoholová závislost v anamnéze,
  3. závažné poruchy smyslových orgánů nebo řeči.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2. Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha transportních zařízení, regálových zakladačů, pracovních plošin, důlních těžních strojů, stavebních a jim obdobných strojů, trvalá obsluha nákladních výtahů

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. vertigo,
  2. záchvatovité stavy a zvýšená pohotovost k jejich vzniku,
  3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  4. závažné nekorigovatelné poruchy zraku,
  5. těžká nedoslýchavost,
  6. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. záchvatové a kolapsové stavy v anamnéze,
  2. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  3. závažné poruchy zraku,
  4. závažné poruchy sluchu,
  5. drogová a alkoholová závislost v anamnéze,
  6. funkční poruchy pohybového aparátu, zejména končetin znesnadňující ovládání řídících prvků.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídky: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky.

Následné prohlídky: 0

 
 

3. Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. alkoholová nebo drogová závislost,
  3. opakované stavy poruchy vědomí,
  4. závažné poruchy zraku,
  5. závažné poruchy sluchu.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. záchvatovité a kolapsové stavy,
  3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
  4. závažné poruchy smyslových orgánů,
  5. závažné nemoci pohybového systému a funkční poruchy pohybového aparátu, zejména končetin, znesnadňující ovládání řídících prvků.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění)

Periodické prohlídky: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění)

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

Následné prohlídky: 0

 
 

4. Obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. záchvatovité a kolapsové stavy,
  3. závažné nekorigovatelné poruchy smyslových orgánů,
  4. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,
  5. opakované stavy poruchy vědomí.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
  3. závažné poruchy smyslových orgánů nebo řeči,
  4. chronické kardiovaskulární a respirační nemoci,
  5. nemoci pohybového aparátu znemožňující ovládání strojů a zařízení.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Lhůty prohlídek: ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 50 let 1x za 1 rok

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

 
 

5. Nakládání s výbušninami22), opravy tlakových nádob a kotlů, obsluha kotlů s výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, obsluha tlakových nádob stabilních a tlakových stanic technických plynů, obsluha a opravy turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40000 kcal (136360 kJ), obsluha a opravy vysokonapěťových elektrických zařízení, práce na elektrických zařízeních podle jiného právního předpisu25)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. opakované stavy poruchy vědomí,
  3. záchvatovité a kolapsové stavy,
  4. závažné nekorigované poruchy smyslových orgánů,
  5. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
  3. záchvatovité a kolapsové stavy v anamnéze,
  4. závažné poruchy smyslových orgánů nebo řeči,
  5. chronické nemoci kardiovaskulárního systému,
  6. závažné nemoci pohybového aparátu.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Lhůty prohlídek: při nakládání s výbušninami 1x za 2 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

6. Práce v hlubinných dolech

Poznámka: Pro práci v hlubinných dolech, kde je riziko prachu oxidu křemičitého platí položka 6.1.

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné poruchy kognitivních a smyslových funkcí, které znemožňují bezpečný výkon práce v podzemí,
  2. závažné duševní poruchy a poruchy chování, které omezují bezpečný výkon práce v podzemí,
  3. hypoglykemické stavy s poruchami vědomí nebo jejich důvodná hrozba,
  4. opakované závažné záchvatové stavy s poruchami vědomí nebo hybnosti,
  5. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,
  6. klaustrofobie.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. hypoglykemické stavy s poruchami vědomí v anamnéze nebo jejich důvodná hrozba,
  2. závažné poruchy pohybového aparátu,
  3. chronické nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému snižující fyzickou zdatnost,
  4. závažná porucha termoregulace.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG po 2 letech, RTG hrudníku - poprvé po 4 letech, následně vždy po 2 letech

Lhůty prohlídek: ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 50 let 1x za 1 rok

Výstupní prohlídka: základní vyšetření, RTG hrudníku

Následné prohlídky: 0

7. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud je jiným právním přepisem stanoveno použití osobních ochranných prostředků proti pádu

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. vertigo jakékoliv etiologie,
  2. opakované závažné záchvatové a kolapsové stavy s poruchami vědomí nebo hybnosti,
  3. nekorigovatelné poruchy zraku, závažné poruchy prostorového vidění,
  4. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  5. současná prokázaná alkoholová a drogová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. poruchy stability a rovnováhy,
  2. nemoci s potenciálními stavy bezvědomí,
  3. nekorigované poruchy zraku, porucha prostorového vidění a barvocitu,
  4. středně těžká a těžká porucha sluchu,
  5. poruchy pohybového a podpůrného systému omezující pohyblivost,
  6. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  7. alkoholová a drogová závislost v anamnéze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, zkouška rovnováhy včetně Rombergova testu

Periodická prohlídka: základní vyšetření a zkouška rovnováhy včetně Rombergova testu

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

Následné prohlídky: 0

8. Práce záchranářů s výjimkou zdravotnických záchranářů

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci oběhové soustavy, dýchacího systému,
  2. prognosticky závažné endokrinní nemoci,
  3. závažné nemoci ledvin,
  4. závažné nemoci jater,
  5. závažné nemoci pohybového a podpůrného systému,
  6. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  7. středně těžká a těžká porucha sluchu,
  8. současná prokázaná alkoholová a drogová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci oběhové soustavy, dýchacího systému,
  2. závažné poruchy zraku,
  3. závažné endokrinní nemoci,
  4. chronické nemoci ledvin,
  5. chronické nemoci jater,
  6. chronické nemoci pohybového a podpůrného systému,
  7. záchvatové a kolapsové stavy,
  8. alkoholová a drogová závislost v anamnéze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, zátěžové EKG, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, zátěžové EKG po 2 letech do 50 let věku, po 50. roku věku 1x ročně

Lhůty prohlídek: ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 50 let 1x za 1 rok

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

Následné prohlídky: 0

9. Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému,
  2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,
  3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  4. prognosticky závažné nemoci ledvin a jater.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci kardiovaskulární soustavy,
  2. chronické nemoci dýchacího systému,
  3. závažné endokrinní nemoci,
  4. závažné nemoci ledvin a jater
  5. závažné poruchy termoregulace,
  6. imunodeficience,
  7. závažné duševní poruchy a poruchy chování.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, KO + dif., AST, ALT ALP, bilirubin, kreatinin, glykémie, EKG, psychiatrické a psychologické vyšetření při výjezdu na dobu delší než 6 měsíců

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

Následná prohlídka: 0

10. Noční práce

(zaměstnanci pracující v noci podle § 78 odst. 1 písm. k) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb.)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. záchvatovité a kolapsové stavy,
  2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  3. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,
  4. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
 2. Nemoci a rizika, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. závažné poruchy zraku,
  3. závažné chronické nemoci kardiovaskulárního systému,
  4. závažné endokrinní nemoci,
  5. drogová nebo alkoholová závislost v anamnéze, pravidelné a dlouhodobé užívání léků na spaní a na uklidnění,
  6. závažné poruchy spánkového rytmu,
  7. závažné nemoci gastrointestinálního systému,
  8. závažná metabolická onemocnění včetně diabetu mellitu a metabolického syndromu,
  9. rakovina prsu nebo přítomnost významně zvýšeného rizika vzniku rakoviny prsu.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Lhůty periodických prohlídek: 1x za 2 roky

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

Následná prohlídka: 0

11. Další práce nebo činnosti v profesním riziku, které stanoví v rámci prevence rizik, v případech, kdy nelze tato rizika odstranit, zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb a práce zařazené do kategorie druhé, jejichž součástí jsou níže uvedené rizikové faktory pracovních podmínek podle části I.

Rizikové faktory pracovních podmínek podle části I.:

 1. látky s pozdním účinkem karcinogenním a mutagenním - karcinogeny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B a mutageny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B,
 2. látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B
  1. kovová rtuť a její anorganické sloučeniny,
  2. arzén a jeho sloučeniny,
  3. berylium a jeho sloučeniny,
  4. kadmium a jeho sloučeniny,
  5. chróm a jeho VI-mocné sloučeniny,
 3. nikl a jeho sloučeniny,
 4. organické sloučeniny fosforu (například organofosfáty - OF a trikrezylfosfát-TKP a další),
 5. fluór a jeho anorganické a organické sloučeniny,
 6. trichlorethylen a tetrachlorethylen (perchlorethylen),
 7. tetrachlormethan, trichlormethan (chloroform), dichlormethan (methylenchlorid), 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, 1,1,1-trichlorethan, 1,1,2-trichlorethan,
 8. vinylchlorid (chlorethen),
 9. 1,3-butadien (buta-1,3dien),
 10. aromatické a heterocyklické aldehydy (například 2-furaldehyd (furfural), tetrahydrothiopyran-3-karboxaldehyd, benzaldehyd),
 11. akrylonitril a jiné nitrily (například acetonitril, propannitril, malononitril, adiponitril dimethylformamid),
 12. benzen,
 13. styren (vinylbenzen) a divinylbenzen a styrenoxid,
 14. aromatické nitro sloučeniny (například nitrobenzen, nitrotolueny, dinitrobenzeny, dinitrotolueny, trinitrotoluen, dinitrofenol, trinitrofenol (kyselina pikrová), dinitro-o-krezol, dinitrochlorbenzen),
 15. aromatické amino sloučeniny (například anilín, p-toluidin, m-toluidin, benzidin a jeho soli, dichlorbenzidin a jeho soli, 2-naftylamin, 4-aminobifenyl a jeho soli, o-toluidin) se zvláštním zřetelem na C, M a R, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci,
 16. polychlorované bifenyly, dibenzodioxiny (například 2,3,7,8-TCDD) a dibenzofurany,
 17. polycyklické aromatické uhlovodíky (například benzo(a)pyren, benzo(a)anthracen, benzo(e)acefenanthrylen, benzo(j)fluoranthen, benzo(k) fluoranthen, dibenzo(a,h)anthracen, chrysen, benzo(e)pyren),
 18. karbamátové insekticidy (například inhibitory AChE - aldicarb, carbofuran, methomyl, bendiocarb, carbaryl, pirimicarb),
 19. sloučeniny cínu (vztahuje se pouze na inhalační expozici),
 20. ethylenoxid (oxiran) a epichlorhydrin (1-chlor-2,3-epoxypropan; chlormethyloxiran),
 21. halogenované alkylethery a arylethery (například bis(chlormetyl)ether a chlorometylmethylether),
 22. formaldehyd a jiné alifatické aldehydy (například acetaldehyd, butyraldehyd, paraldehyd (2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan), glutaraldehyd, metaldehyd, akrylaldehyd (akrolein)),
 23. svařování elektrickým obloukem s ohledem na inhalační expozici, včetně svařování nerezové oceli,
 24. alergeny a iritancia vyvolávající bronchiální astma a alergickou rinitidu - vysokomolekulární, nízkomolekulární alergeny a látky vyvolávající exogenní alergickou alveolitidu,
 25. faktory, které způsobují maligní nádory kůže (sluneční záření, umělé UV záření),
 26. kontaktní alergeny a látky, které mohou vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, kontaktní iritancia, které jsou látkami dráždícími kůži,
 27. látky s převážně aknegenním účinkem typu chladících kapalin a řezných olejů s výjimkou látek uvedených v položce 17,
 28. další látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci,
 29. vibrace s přenosem na horní končetiny,
 30. nepřijatelné pracovní polohy.

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
 2. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,
 3. opakované stavy poruchy vědomí.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
 2. záchvatovité a kolapsové stavy,
 3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
 4. závažné poruchy smyslových orgánů.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření a další odborná vyšetření podle charakteru a míry příslušného rizika

Periodická prohlídka: základní vyšetření a další odborná vyšetření podle charakteru a míry příslušného rizika

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

Předchozí stránka

Další stránka

Přejít na obsah

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].