6. ŠKODLIVINY PŮSOBÍCÍ PROFESIONÁLNÍ NEMOCI DÝCHACÍCH CEST, PLIC, POHRUDNICE A POBŘIŠNICE19)

6.1. Prach s fibrogenním účinkem, možným fibrogenním a karcinogenním účinkem

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. rozvinuté pneumokoniózy (i bez funkční poruchy),
  2. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
  3. prodělaná tuberkulóza plic s výjimkou primárního komplexu,
  4. chronické nebo recidivující nemoci pohrudnice,
  5. těžší deformity hrudníku omezující plicní ventilaci,
  6. závažné nemoci oběhové soustavy,
  7. závažné chronické nemoci kůže a spojivek,
  8. u expozice volnému oxidu křemičitému (SiO2) prekancerózy v oblasti dýchacího systému a stavy po léčení zhoubných tumorů respiračního systému,
  9. splnění nejvyšší přípustné expozice fibrogennímu prachu.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,
  2. chronické nemoci kůže a spojivek.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici, dále 1x za 2 roky

Výstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1x za 2 roky od vyřazení z expozice po nejméně pětileté expozici, při práci s expozicí prachu s karcinogenním účinkem 1x za 2 roky bez ohledu na délku expozice

6.2. Prach s převážně nespecifickým účinkem

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
  2. těžší deformity hrudníku omezující plicní ventilaci.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,
  2. závažné alergické nemoci dýchacího systému,
  3. chronické nemoci kůže a spojivek.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

 
 

6.3. Svařování elektrickým obloukem s ohledem na inhalační expozici

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. rozvinuté pneumokoniózy (i bez funkční poruchy),
  2. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
  3. prodělaná tuberkulóza plic s výjimkou primárního komplexu,
  4. těžší deformity hrudníku omezující plicní ventilaci,
  5. prekancerózy v oblasti dýchacího systému,
  6. stavy po léčení tumorů respiračního systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci dýchacího a kardiovaskulárního systému,
  2. závažné chronické nemoci kůže a spojivek.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici a následně každé 4 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

6.4. Krátkodobé produkty přeměny radonu (s přihlédnutím k vlivu dlouhodobých produktů přeměny uran-radiové řady)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
  2. prekancerózy a maligní nemoci v oblasti kůže a dýchacích cest,
  3. stavy po léčení tumorů respiračního systému,
  4. stavy po závažném poškození ionizujícím zářením,
  5. nekorigované závažné poruchy krvetvorby,
  6. radiofobické tendence a stavy, které omezují možnost úniku z místa nehody v případě vzniku havárie.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci dýchacího a kardiovaskulárního systému,
  2. závažné chronické nemoci kůže a spojivek,
  3. stav po operaci bazaliomu a po léčbě zhoubných tumorů kůže,
  4. závažné nemoci s významným orgánovým nebo funkčním postižením včetně tumorů.

Vstupní prohlídky: základní vyšetření, KO + dif., FW nebo CRP, spirometrie, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, KO + dif. a FW nebo CRP, spirometrie, RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici a dále za 1x za 2 roky

Výstupní prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1x za 2 roky po ukončení nejméně pětileté expozice v riziku

6.5. Koksárenské plyny a zplyňování uhlí

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
  2. prekancerózy a maligní nemoci v oblasti dýchacího systému a stavy po léčení tumorů respiračního systému,
  3. závažné chronické nemoci jater a ledvin a močových cest,
  4. chronické kožní nemoci,
  5. chronické zánětlivé oční nemoci,
  6. závažné stavy imunodeficience.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci dýchacího systému i bez funkční poruchy,
  2. chronické kožní nemoci,
  3. chronické nemoci jater a ledvin a močových cest.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, spirometrie, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, RTG hrudníku poprvé po 8 letech

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, RTG hrudníku

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po ukončení nejméně pětileté expozice 1x za 2 roky

 
 

6.6. Prachy tvrdých dřev (břízy, buku, bílého ořechu, dubu, habru, jasanu, javoru, jilmu, kaštanu, lípy, olše, ořešáku vlašského, platanu, švestky, topolu, třešně a dalších dřev uvedených v části A tabulky č. 4 vysvětlivce písm. b) přílohy č. 3 k nařízení vlády o ochraně zdraví zaměstnanců při práci

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. závažné chronické nemoci dýchacích cest, zejména prekancerózy a maligní nemoci a stavy po léčení tumorů dýchacího systému,
  2. alergické nemoci dýchacích cest.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci dýchacího systému,
  2. chronické záněty nosních a paranazálních dutin,
  3. chronické nemoci kůže a spojivek.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ORL vyšetření s rinoskopií zrcátkem, po dovršení 45 let věku rinoskopem, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, orientační ORL vyšetření, včetně rinoskopie zrcátkem, po 10 letech od začátku expozice ORL vyšetření rinoskopem, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

6.7. Alergeny a iritancia vyvolávající bronchiální astma a alergickou rinitidu - vysokomolekulární, nízkomolekulární alergeny a látky vyvolávající exogenní alergickou alveolitidu

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. chronická obstrukce dýchacích cest,
  2. prokázaná přecitlivělost na látku z pracovního prostředí,
  3. závažné chronické nemoci dýchacího systému, astma bronchiale a jiné alergické nemoci respiračního systému,
  4. chronická bronchiální hyperreaktivita,
  5. závažné chronické kožní nemoci, zvláště atopická a alergické dermatitida, kopřivka.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména chronické nemoci dýchacího systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

6.8. Prach s převážně dráždivým účinkem - textilní, živočišný, rostlinný, pryskyřic, PVC a další látky obdobného účinku

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. chronická obstrukce dýchacích cest,
  2. závažné chronické nemoci dýchacího systému, astma bronchiale a jiné alergické nemoci respiračního systému,
  3. závažné chronické kožní nemoci.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci dýchacího systému,
  2. chronické nemoci kůže a spojivek.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následná prohlídka: 0

Předchozí stránka

Další stránka

Přejít na obsah

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].