5. FAKTORY PSYCHOSENZORICKÉ ZÁTĚŽE19)

5.1. Zraková zátěž

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména prognosticky závažné nekorigovatelné poruchy zraku.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména závažné poruchy zraku.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, oční vyšetření; u vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) se provede pouze orientační oční vyšetření, včetně vyšetření barvocitu

Periodická prohlídka: základní vyšetření, oční vyšetření; u vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) se provede pouze orientační oční vyšetření, včetně vyšetření barvocitu

Mimořádná prohlídka: oční vyšetření; u vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) se provede pouze orientační oční vyšetření, včetně vyšetření barvocitu

Lhůty prohlídek : u vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) 1x za 1 rok

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

5.2. Psychická zátěž

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. prokázaná současná drogová a alkoholová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. závažné psychosomatické nemoci,
  3. záchvatovité stavy a opakované kolapsové stavy,
  4. chronické kardiovaskulární a respirační nemoci,
  5. drogová a alkoholová závislost v anamnéze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

Předchozí stránka

Další stránka

Přejít na obsah

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].