2. CHEMICKÉ FAKTORY (vybrané)

2.1. Olovo a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné anémie, všechny závažné typy porfyrických nemocí,
  2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  3. těžké prognosticky závažné nemoci jater a ledvin,
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické anémie,
  2. známky zvýšené expozice olovu,
  3. chronické nemoci nervového systému,
  4. chronické nemoci jater a ledvin,
  5. chronické nemoci gastrointestinálního systému,
  6. závažné endokrinní nemoci,
  7. opakované spontánní aborty,
  8. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, KO + dif., kreatinin

Periodická prohlídka: základní vyšetření, KO + dif., kreatinin, plumbémie; při vyšetření plumbémie se postupuje se podle právního předpisu, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci18)

Mimořádná prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, KO + dif. + retikulocyty, kreatinin, plumbémie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky včetně vyšetření plumbémie

Následné prohlídky: 0

2.2. Rtuť a její sloučeniny

2.2.1. Kovová rtuť a její anorganické sloučeniny (se zvláštním zřetelem na R)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,
  4. prognosticky závažné nemoci ledvin.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci nervového systému,
  2. závažné duševní nemoci včetně neurastenického syndromu,
  3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
  4. chronické nemoci ledvin,
  5. poruchy funkce štítné žlázy,
  6. opakované spontánní aborty u vysoké expozice parám kovové rtuti,
  7. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí parám kovové rtuti,
  8. závažné stomatitis.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin

Periodická prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, alfa1 mikroglobuliny

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.2.2. Organické sloučeniny rtuti

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci nervového systému u alkylsloučenin rtuti,
  2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci ledvin,
  2. chronické nemoci nervového systému a omezení zorného pole u alkylsloučenin rtuti,
  3. závažné duševní nemoci,
  4. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
  5. ekzémové nemoci a závažné dermatózy.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin

Periodická prohlídka: základní vyšetření, kreatinin

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

 
 

2.3. Arzén a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  2. prognosticky závažné poruchy krvetvorby,
  3. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému, například prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů,
  4. prognosticky závažné nemoci jater a ledvin,
  5. prekancerózy a karcinomy kůže,
  6. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  7. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci nervového systému,
  2. poruchy krvetvorby,
  3. chronické kožní nemoci,
  4. chronické nemoci dýchacího systému,
  5. obliterující nemoci cév,
  6. chronické nemoci jater a ledvin,
  7. chronické nemoci gastrointestinálního systému,
  8. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám arzénu, které jsou toxické pro reprodukci,
  9. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám arzénu, které jsou toxické pro reprodukci,
  10. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT.

Periodická prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, po 10 letech expozice RTG hrudníku a ultrasonografie břicha a dále 1x za dva roky

Lhůty prohlídek: 1x za 1/2 roku u kategorie 4 nebo 1x za rok u kategorie 3

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.4. Antimon a jeho sloučeniny

Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,
  2. prognosticky závažné nemoci gastrointestinálního systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné nemoci srdce,
  2. chronické nemoci dýchacího systému,
  3. chronické kožní nemoci,
  4. chronická anémie při práci s hydridem antimonu SbH3,
  5. chronické nemoci gastrointestinálního systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, spirometrie, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, spirometrie; KO + dif. při práci s hydridem antimonu SbH3, po 6 letech expozice navíc 1x za 4 roky RTG hrudníku

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, RTG hrudníku

Následné prohlídky: 0

2.5. Beryllium a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C)

Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,
  2. prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů v oblasti dýchacího systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména chronické nemoci dýchacího systému,

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, spirometrie, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, spirometrie, RTG hrudníku poprvé za 6 let od začátku expozice a dále 1x za 2 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.6. Kadmium a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C, M a R)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci ledvin a jater,
  2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému, například prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci ledvin a jater,
  2. chronické nemoci dýchacího systému,
  3. nemoci prostaty,
  4. závažné porucha metabolizmu kalcia, fosforu a vitaminu D, osteoporóza,
  5. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám kadmia, které jsou toxické pro reprodukci,
  6. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám kadmia, které jsou toxické pro reprodukci,
  7. anosmie.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, kreatinin, alfa1 mikroglobuliny, spirometrie, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, spirometrie, po 10 letech expozice navíc 1x za 2 roky RTG hrudníku a PSA u mužů

Lhůty prohlídek: 1x za 2 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.7. Chróm a jeho VI-mocné sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R)

Poznámka: Do této skupiny expozic chrómu nepatří mechanické opracovávání legované oceli.

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému, například prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů,
  2. těžké chronické kožní nemoci, včetně prekanceróz a karcinomů kůže,
  3. perzistující nedostatečně kontrolované astma bronchiale.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci dýchacího systému,
  2. alergické nemoci kůže a dýchacího systému,
  3. chronické kožní nemoci,
  4. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám chrómu, které jsou toxické pro reprodukci,
  5. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám chrómu, které jsou toxické pro reprodukci,
  6. anosmie.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, při práci s šestimocnými sloučeninami chrómu také močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, spirometrie, ORL vyšetření s rinoskopií a RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, při práci s šestimocnými sloučeninami chrómu také močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, spirometrie, ORL vyšetření s rinoskopií, po 10 letech expozice poprvé i RTG hrudníku, dále každé 2 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici CrVI 1x za 2 roky

2.8. Mangan a jeho sloučeniny

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  2. prognosticky závažné poruchy a poruchy chování,
  3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,
  4. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,
  5. prognosticky závažné nemoci jater.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci nervového systému,
  2. závažné duševní nemoci,
  3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
  4. chronické nemoci dýchacího systému,
  5. chronické nemoci jater.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie u prašné expozice sloučeninám manganu

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie u prašné expozice sloučeninám manganu

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následná prohlídka: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici za 2 roky a za 4 roky po ukončení expozice se zaměřením na možnost rozvoje parkinsonského syndromu

2.9. Nikl a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména prognosticky závažné nemoci dýchacího systému včetně nemocí sliznice nosní a vedlejších dutin nosních, prekancerózy a stavy po terapii nádorových nemocí v těchto lokalizacích.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci dýchacího systému včetně nemocí sliznice nosní a vedlejších dutin nosních,
  2. chronické kožní nemoci,
  3. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám niklu, které jsou toxické pro reprodukci,
  4. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám niklu, které jsou toxické pro reprodukci,
  5. alergické nemoci kůže a dýchacích cest.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie a RTG hrudníku. U sloučenin niklu s karcinogenními účinky navíc močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

U sloučenin niklu s karcinogenními účinky také močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, po 10 letech expozice ORL vyšetření s rinoskopií a RTG hrudníku

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky a spirometrie po skončení nejméně pětileté expozici těm sloučeninám niklu, které mají karcinogenní účinek, 1x za 2 roky

2.10. Fosfor a jeho sloučeniny

2.10.1. Fosfor bílý

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci jater a ledvin,
  2. prognosticky závažné nemoci kostí (osteomyelitis a osteoporóza),
  3. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci jater a ledvin,
  2. závažné nemoci kostí,
  3. závažné krvácivé stavy,
  4. chronické kožní nemoci,
  5. chronické nemoci dýchacího systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, kreatinin

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, kreatinin

Lhůta prohlídky: 1x za rok

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.10.2. Fosfor a jeho anorganické sloučeniny, například (ortho) fosforečnan vápenatý,amonný, sodný, draselný, zinečnatý

Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména chronické nemoci dýchacího systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.10.3. Organické sloučeniny fosforu (například organofosfáty - OF a trikrezylfosfát-TKP a další se zvláštním zřetelem na R, pokud některá sloučenina je takto klasifikována)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. snížení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi pod 80 % referenční hodnoty,
  2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  3. prognosticky závažné nemoci jater a ledvin,
  4. astma bronchiale,
  5. prognosticky závažné poruchy a poruchy chování,
  6. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci nervového systému,
  2. chronické nemoci jater a ledvin,
  3. chronické nemoci dýchacího systému,
  4. ekzémová nemoci, chronické nemoci kůže,
  5. závažné poruchy a poruchy chování,
  6. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
  7. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm organickým sloučeninám fosforu, které jsou toxické pro reprodukci,
  8. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm organickým sloučeninám fosforu, které jsou toxické pro reprodukci,
  9. pokles aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi o 30 % proti bazální hodnotě, a to po dobu nejméně 2 měsíců.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi (základní hodnota), spirometrie

Periodická prohlídka - základní vyšetření, ALT, GMT, podle závažnosti expozice 1 až 3x za rok, nejméně však 1x během práce stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky se zaměřením na periferní nervový systém (opožděný efekt)

Následné prohlídky: 0

2.11. Vanad a jeho sloučeniny

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. perzistující středně těžké astma bronchiale a závažné nemoci dýchacího systému,
  2. závažné zánětlivé oční nemoci,
  3. prognosticky závažné nemoci ledvin.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci dýchacího systému,
  2. alergické nemoci,
  3. chronické kožní nemoci,
  4. chronické zánětlivé oční nemoci,
  5. chronické nemoci ledvin.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie pouze při předpokládané inhalační expozici

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie u prací s významnou inhalační expozicí

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.12. Fluór a jeho anorganické a organické sloučeniny (se zvláštním zřetelem na sloučeniny, které jsou C, M a R)

Poznámka: Nevztahuje se na freony.

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci spojené s poruchou metabolizmu kalcia a fosforu (poruchy osifikace kostí, osteoporóza),
  2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné nemoci spojené s poruchou metabolizmu kalcia a fosforu (poruchy osifikace kostí, osteoporóza),
  2. Morbus Bechtěrev, ankylózy páteře a velkých kloubů, prodělaná tuberkulóza kostí,
  3. chronické nemoci dýchacího systému,
  4. chronické nemoci ledvin,
  5. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám fluoru, které jsou toxické pro reprodukci,
  6. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám fluoru, které jsou toxické pro reprodukci,
  7. závažné nemoci myokardu.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie pouze při předpokládané inhalační expozici

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie u prací s významnou inhalační expozicí

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.13. Chlór a jeho anorganické sloučeniny (například chlornany, chlorečnany, kyselina chloristá)

Poznámka: Do této skupiny se nezařazuje chlorid sodný, chlorid draselný a další chloridy, které nemají žádnou nebezpečnou vlastnost pro člověka.

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci dýchacího systému, včetně alergických,
  2. chronické zánětlivé oční nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie pouze při předpokládané inhalační expozici

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie u prací s významnou inhalační expozicí

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.14. Ostatní halogeny a jejich sloučeniny (například bróm, brómované uhlovodíky - monobromomethan, 1,2, dibromethan, bromoform, dibromomethan, jód)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,
  2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  3. prognosticky závažné nemoci jater a ledvin se známkami aktivity procesu.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci dýchacího systému,
  2. závažné alergické nemoci,
  3. chronické nemoci kožní,
  4. chronické nemoci nervového systému,
  5. chronické nemoci jater a ledvin u hepatotoxických nebo nefrotoxických bromovaných uhlovodíků,
  6. porucha funkce štítné žlázy u jódu.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, u hepatotoxických nebo nefrotoxických uhlovodíků kreatinin a ALT, GMT

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, u hepatotoxických nebo nefrotoxických uhlovodíků kreatinin a ALT, GMT, alfa1 mikroglobuliny

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.15. Zinek a jeho sloučeniny, které nemají žádnou nebezpečnou vlastnost pro člověka

Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici. Sloučeniny zinku nebezpečné pro člověka se posuzují například podle položek 2.7, 2.25, 2.47, 2.53 a 7.2.1

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména chronické nemoci dýchacího systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření,

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.16. Měď a její sloučeniny

Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci dýchacího systému,
  2. závažné alergické nemoci,
  3. chronické kožní nemoci,
  4. závažné nemoci jater.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.17. Oxid uhelnatý u prací zařazených do kategorie 4 (se zvláštním zřetelem na R)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,
  4. prognosticky závažné anémie.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci nervového systému,
  2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
  4. chronická anémie,
  5. závažné nemoci kardiovaskulárního systému včetně ischemické choroby srdeční,
  6. opakované spontánní aborty,
  7. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí,
  8. hypertensní nemoc s orgánovým postižením.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, KO + dif.

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, KO + dif.

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.18. Oxidy dusíku a ozón

Poznámka: Nevztahuje se na oxid dusný (rajský plyn).

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci dýchacího systému, včetně alergických,
  2. chronické konjunktivitidy.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.19. Oxidy síry

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci dýchacího systému,
  2. chronické konjunktivitidy.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.20. Kyanovodík a kyanidy

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  3. prokázaná současná alkoholová a drogová závislost,
  4. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci nervového systému,
  2. závažné duševní poruchy,
  3. alkoholová a drogová závislost v anamnéze
  4. chronická anémie,
  5. chronické nemoci dýchacího systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.21. Izokyanáty bez ohledu na kategorii práce

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prokázaná přecitlivělost na některý z izokyanátů,
  2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému, včetně alergických.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci dýchacího systému,
  2. alergické kožní nemoci,
  3. závažné kardiální nemoci s levostrannou dekompenzací.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Lhůty prohlídek: poprvé za 3 měsíce po nástupu k výkonu práce s izokyanáty, dále 1x za 1 rok

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

 
 

2.22. Fosgen

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci dýchacího systému,
  2. alergické nemoci dýchacích cest.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.23. Borany (hydridy boru - například diboran, pentaboran, dekaboran)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci jater a ledvin,
  2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,
  3. prognosticky závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci jater a ledvin,
  2. chronické nemoci dýchacího systému,
  3. závažné oční nemoci (například nemoci rohovky),
  4. závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.24. Sirouhlík

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci centrálního nebo periferního nervového systému,
  2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,
  4. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci centrálního nebo periferního nervového systému,
  2. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
  4. závažné nemoci kardiovaskulárního systému,
  5. chronické nemoci jater a ledvin.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, oční vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, oční vyšetření

Lhůty prohlídek: první za 6 měsíců, další 1x ročně

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.25. Sirovodík a sulfidy (sirníky)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,
  2. prognosticky závažné nemoci nervového systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci dýchacího systému,
  2. chronické zánětlivé oční nemoci,
  3. chronické nemoci nervového systému,
  4. závažné kardiovaskulární nemoci, včetně závažných anémií,
  5. chronické kožní nemoci,
  6. porucha čichu.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, spirometrie pouze při předpokládané inhalační expozici

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, spirometrie u prací s významnou inhalační expozicí

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.26. Amoniak a ty hydroxidy, které představují riziko při inhalační expozici

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci dýchacího systému,
  2. chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.27. Halogenované uhlovodíky

2.27.1. Trichlorethylen a tetrachlorethylen (= perchlorethylen) (se zvláštním zřetelem na C u té z nich, která je takto klasifikována)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování včetně těžšího neurastenického syndromu,
  3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,
  4. závažné chronické nemoci jater nebo ledvin.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci nervového systému,
  2. chronické nemoci jater nebo ledvin,
  3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
  4. chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky u té látky, která je klasifikována jako karcinogen, po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.27.2. Methylchlorid (= monochlormethan)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování včetně výraznějšího neurastenického syndromu,
  3. závažné chronické nemoci jater a ledvin,
  4. prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
  2. chronické nemoci jater nebo ledvin,
  3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, KO + dif., spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, KO + dif., spirometrie; první prohlídka za 3 - 9 měsíců

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.27.3. Tetrachlormethan, trichlormethan (chloroform), dichlormethan (=methylenchlorid), 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, 1,1,1-trichlorethan, 1,1,2-trichlorethan (se zvláštním zřetelem na C u těch, které jsou karcinogenem)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,
  2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  4. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,
  5. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné chronické nemoci jater a ledvin,
  2. závažné nemoci nervového systému,
  3. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  4. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
  5. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému,
  6. chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, EKG

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, EKG

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky u těch látek, které jsou klasifikovány jako karcinogeny, po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.27.4. Vinylchlorid (= chlorethen) (se zvláštním zřetelem na C)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,
  2. závažný Raynaudův fenomén jakékoliv etiologie,
  3. závažné nemoci nervového systému,
  4. závažné chronické nemoci dýchacího systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné nemoci jater a ledvin,
  2. chronické kožní nemoci,
  3. závažné nemoci nervového systému,
  4. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
  5. alkoholová nebo drogová závislost,
  6. poruchy krvetvorby.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, AST, ALT, GMT,

Periodická prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, AST, ALT a GMT, po více než desetileté práci v riziku i vodní chladový test a prstová pletyzmografie

Mimořádná prohlídka (po vyšší expozici): základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, bilirubin, kreatinin

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, bez chladového testu a prstové pletysmografie, po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.28. Uhlovodíky

2.28.1. Alifatické nebo alicyklické uhlovodíky, destiláty ropy (například různé druhy benzínů, solventních naft a petrolejů)

Poznámka: Pokud tyto látky obsahují nadlimitní množství benzenu nebo 1,3-butadienu a jsou proto klasifikovány jako karcinogeny nebo mutageny, posuzují se podle položky 1.2 nebo 2.28.2.

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci centrálního nervového systému,
  2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné nemoci nervového systému,
  2. chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.28.2. 1,3-butadien (buta-1,3dien) (se zvláštním zřetelem na C a M)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  3. závažné chronické nemoci dýchacího systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. poruchy krvetvorby,
  2. prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů,
  3. chronické kožní nemoci,
  4. chronické nemoci jater a ledvin.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT.

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.29. Alkoholy

2.29.1. Alkoholy (například ethanol, propan-1-ol, propan-2-ol (iso-propanol), butanol,cyklohexanol)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci centrálního nervového systému,
  2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  3. prokázaná současná alkoholová a drogová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné nemoci nervového sytému,
  2. závažné vestibulární poruchy,
  3. chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetřen

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.29.2. Methanol

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému, včetně poruchy zrakového nervu,
  2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci jater a ledvin,
  2. chronické nemoci dýchacího systému,
  3. chronické kožní nemoci,
  4. závažné vestibulární poruchy.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, oční vyšetření včetně barvocitu

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, oční vyšetření včetně barvocitu

Následné prohlídky: 0

2.30. Glykoly (ethylenglykol, diethylenglykol, hexylenglykol, 1,4 butanediol)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné chronické nemoci ledvin a jater,
  2. prognosticky závažné nemoci nervového systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné chronické nemoci ledvin a jater,
  2. závažné nemoci nervového systému,
  3. chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, kreatinin, ALT, GMT

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, kreatinin, ALT, GMT

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.31. Étery

2.31.1. Étery (kromě halogenovaných a glykoléterů) (například dimethyleter,methylethyleter, diethyleter (ether), diisopropylether

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  3. prokázaná současná alkoholová a drogová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
  2. chronické nemoci jater a ledvin,
  3. závažné nemoci nervového systému,
  4. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  5. chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT a kreatinin

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT a kreatinin

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.31.2. Glykolethery a glykoletheracetáty (například ethoxyethanol, 2-ethoxyethylacetát, 2-methoxyethanol, 2-methoxyethylacetát, 2-butoxyethanol ;2-butoxyethylacetát)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  2. prognosticky závažné nemoci hematopoetického systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné nemoci nervového systému,
  2. závažné nemoci hematopoetického systému,
  3. chronické nemoci ledvin,
  4. kožní nemoci,
  5. chronické nemoci dýchacího systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, KO + dif.

Periodická prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, KO + dif.

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

 
 

2.32. Aldehydy

2.32.1. Formaldehyd a jiné alifatické aldehydy (například acetaldehyd, butyraldehyd, paraldehyd (2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan), glutaraldehyd, metaldehyd, akrylaldehyd (akrolein)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické oční zánětlivé nemoci,
  2. ekzémové nemoci a další chronické kožní nemoci,
  3. alergické nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření po nejméně desetileté expozici ORL vyšetření s rinoskopií

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.32.2. Aromatické a heterocyklické aldehydy (například 2-furaldehyd (furfural), tetrahydrothiopyran-3-karboxaldehyd, benzaldehyd) (se zvláštním zřetelem na ty, které jsou klasifikovány R)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické kožní nemoci, včetně alergických,
  2. závažné nemoci nervového systému,
  3. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm aromatickým a heterocyklickým aldehydům, které jsou toxické pro reprodukci,
  4. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm aromatickým a heterocyklickým aldehydům, které jsou toxické pro reprodukci,
  5. závažné chronické oční zánětlivé nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.33. Akrylonitril a jiné nitrily (například acetonitril, propannitril, malononitril, adiponitril) (se zvláštním zřetelem na C)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému a dále prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů u akrylonitrilu,
  2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci jater a ledvin,
  2. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
  3. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  4. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  5. chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, ALT, GMT a kreatinin

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, ALT, GMT a kreatinin

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky u těch látek, které jsou klasifikovány jako karcinogeny, po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.34. Alifatické nitroderiváty (například nitromethan, trinitromethan, tetranitromethan, nitroethan, nitropropan)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,
  2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  4. prokázaná současná alkoholová nebo jiná drogová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné chronické nemoci jater a ledvin,
  2. závažné nemoci nervového systému,
  3. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  4. alkoholová nebo jiná drogová závislost v anamnéze,
  5. chronické nemoci dýchacího systému,
  6. závažné kardiovaskulární nemoci,
  7. chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, AST, ALT, GMT, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, ALT, GMT, spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.35. Alifatické amidy (například akrylamid a dimethylformamid) (se zvláštním zřetelem na ty, které jsou klasifikovány jako C, M a R)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému,
  2. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému,
  2. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
  3. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
  4. chronické oční zánětlivé nemoci,
  5. chronické kožní nemoci,
  6. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm alifatickým amidům, které jsou toxické pro reprodukci,
  7. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm alifatickým amidům, které jsou toxické pro reprodukci.
  8. nemoci jater.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, AST, ALT, GMT, u akrylamidu amyláza v krvi

Periodická prohlídka: základní vyšetření, AST, ALT, GMT, u akrylamidu amyláza v krvi

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.36. Benzen (se zvláštním zřetelem na C a M)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné poruchy krvetvorby včetně malignit, prekanceróz a stavů po terapii onkologických nemocí,
  2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  3. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné poruchy krvetvorby,
  2. závažné nemoci nervového systému,
  3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování včetně výraznějšího neurastenického syndromu,
  4. závažné nemoci kardiovaskulárního systému,
  5. chronické kožní nemoci,
  6. chronické nemoci jater a ledvin.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, KO + dif., FW nebo CRP

Periodická prohlídka: základní vyšetření, KO + dif., FW nebo CRP

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky u expozice překračující koncentraci 3 mg.m-3 po dobu nejméně 6 měsíců v intervalu 1x za 2 roky

2.37. Homology benzenu (například toluen, xylen, ethylbenzen, trimethylbenzeny,kumen (isopropylbenzen))

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  3. prokázaná současná alkoholová a jiná drogová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné nemoci nervového systému,
  2. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  3. alkoholová a jiná drogová závislost v anamnéze,
  4. chronické kožní nemoci,
  5. chronické nemoci jater a ledvin,
  6. závažné nemoci kardiovaskulárního systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.38. Naftalen a jeho homology (například methylnaftalen, tetralin, dekalin)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému,
  2. nemoci hematopoetického systému a prokázaná porucha glukózo-6-P-dehydrogenázy.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické kožní nemoci,
  2. závažné nemoci nervového systému,
  3. závažné chronické oční nemoci, včetně katarakty,
  4. chronické nemoci jater a ledvin.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, ALT, GMT

Periodická prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, ALT, GMT

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.39. Styren (vinylbenzen) a divinylbenzen a styrenoxid (se zvláštním zřetelem na C a M, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  3. u styrenoxidu prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému a prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné nemoci kardiovaskulárního systému,
  2. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
  3. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  4. chronické kožní nemoci,
  5. chronické nemoci jater a ledvin.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie u styrenoxidu

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie u styrenoxidu

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.40. Fenol a jeho homology (například krezol, katechol, resorcinol, hydrochinon) nebo halogenované deriváty (pentachlorfenol)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,
  2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  3. prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné chronické nemoci jater a ledvin,
  2. závažné nemoci nervového systému,
  3. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
  4. chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, spirometrie pouze při předpokládané inhalační expozici

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, spirometrie u prací s významnou inhalační expozicí

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.41. Aromatické nitro sloučeniny (například nitrobenzen, nitrotolueny, dinitrobenzeny, dinitrotolueny, trinitrotoluen, dinitrofenol, trinitrofenol (kyselina pikrová), dinitro-o-krezol, dinitrochlorbenzen) (se zvláštním zřetelem na C, M a R, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,
  2. prognosticky závažné poruchy krvetvorby,
  3. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  4. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  5. prognosticky závažné chronické nemoci močového měchýře a močových cest,
  6. prokázaná současná alkoholová a jiná drogová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné chronické nemoci jater a ledvin,
  2. závažné poruchy kardiovaskulárního systému včetně poruch krvetvorby,
  3. závažné nemoci nervového systému,
  4. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  5. závažné chronické nemoci močového měchýře a močových cest,
  6. alkoholová a jiná drogová závislost v anamnéze,
  7. prokázaná porucha glukózo-6-P-dehydrogenázy,
  8. chronické kožní nemoci,
  9. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm aromatickým nitrosloučeninám, které jsou toxické pro reprodukci,
  10. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm aromatickým nitrosloučeninám, které jsou toxické pro reprodukci,
  11. zákaly oční čočky u trinitrotoluenu.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, KO + dif., ALT, GMT, u trinitrotoluenu také oční vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, KO + dif., ALT, GMT u trinitrotoluenu navíc oční vyšetření 1x za 3 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, oční vyšetření u trinitritoluenu.

Následné prohlídky: u o-toluidinu vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.42. Aromatické amino sloučeniny (například anilín, p-toluidin, m-toluidin, benzidin a jeho soli, dichlorbenzidin a jeho soli, 2-naftylamin, 4-aminobifenyl a jeho soli, o-toluidin (se zvláštním zřetelem na C, M a R, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů jater, ledvin a močových cest,
  2. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,
  3. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  4. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  5. prokázaná současná alkoholová a jiná drogová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné chronické nemoci jater a ledvin,
  2. závažné nemoci nervového systému,
  3. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  4. alkoholová a jiná drogová závislost v anamnéze,
  5. chronické nemoci močového měchýře a močových cest,
  6. chronické anémie a poruchy hemoglobinu,
  7. prokázaná porucha glukózo-6-P-dehydrogenázy,
  8. chronické kožní nemoci,
  9. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm aromatickým aminosloučeninám, které jsou toxické pro reprodukci,
  10. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm aromatickým aminosloučeninám, které jsou toxické pro reprodukci,
  11. závažné alergické nemoci.

Vstupní prohlídka: u expozice anilínu - základní vyšetření, karcinogenní aromatické aminy: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT

Periodická prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, ALT, GMT. U karcinogenních aromatických aminů: chemické vyšetření moče a močového sedimentu 2x za rok

Mimořádné prohlídky: v rozsahu periodické prohlídky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: u karcinogenních aromatických aminů vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.43. Polychlorované bifenyly, dibenzodioxiny (například 2,3,7,8-TCDD) a dibenzofurany (se zvláštním zřetelem na C)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. zhoubná nemoci i po terapii,
  2. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. nekorigované poruchy lipidového metabolismu,
  2. prekancerózy,
  3. všechny druhy porfyrických nemocí,
  4. závažné poruchy imunity,
  5. závažné chronické kožní nemoci,
  6. závažné nemoci nervového systému,
  7. závažné chronické nemoci jater a ledvin,
  8. závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, AST, ALT, GMT, glykémie, cholesterol, triglyceridy, u 2,3,7,8-TCDD močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., EKG

Periodická prohlídka: základní vyšetření, AST, ALT, GMT, glykémie, cholesterol, triglyceridy, u 2,3,7,8-TCDD močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif.

Lhůty prohlídek: u 2,3,7,8-TCDD 1x za 2 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: u 2,3,7,8-TCDD vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.44. Polycyklické aromatické uhlovodíky (například benzo(a)pyren, benzo(a)anthracen, benzo(e)acefenanthrylen, benzo(j)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, dibenzo(a,h) anthracen, chrysen, benzo(e)pyren) (se zvláštním zřetelem na C)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. závažné onkologické nemoci, prekancerózy a stavy po prodělaných onkologických nemocích,
  2. prognosticky závažné chronické nemoci jater, ledvin a plic,
  3. prognosticky závažné imunodeficience.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
  2. závažné chronické kožní nemoci,
  3. chronické nemoci jater a ledvin,
  4. závažné imunodeficience.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT, GMT, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT, GMT, RTG hrudníku 1x za 2 roky, poprvé po 10 letech expozice

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky nejméně po pětileté expozici 1x za 2 roky

2.45. Syntetické pyretroidy (například permethrin, cypermethrin, tetramethrin, deltamethrin)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému,
  2. prognosticky závažné nemoci nervového systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
  2. závažné chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.46. Dipyridily (diquat, paraquat)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,
  2. závažné chronické nemoci kůže s poruchou integrity kůže.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci jater a ledvin,
  2. chronické nemoci dýchacího systému,
  3. chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, AST, ALT, GMT, kreatinin, u paraquatu spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, ALT, AST, GMT, kreatinin, u paraquatu spirometrie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.47. Karbamátové insekticidy (například inhibitory AChE - aldicarb, carbofuran, methomyl, bendiocarb, carbaryl, pirimicarb) (se zvláštním zřetelem na C, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. snížení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi pod 80 % dolní hranice referenčních mezí,
  2. prognosticky závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné nemoci dýchacího systému,
  2. chronické nemoci jater a ledvin,
  3. chronické nemoci kůže,
  4. pokles aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi o 30% oproti hodnotě zjištěné před expozicí, a to po dobu nejméně 2 měsíců.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, AST, ALT, GMT, stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi

Periodická prohlídka: základní vyšetření, AST, ALT, GMT, stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi

Mimořádná prohlídka: před zahájením sezónní expozice, v průběhu expozice a po jejím ukončení v rozsahu stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.48. Sloučeniny kovů platinové skupiny (platina, osmium)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména prognosticky závažné alergické nemoci.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. alergické a chronické nemoci kůže a dýchacího systému, prokázaná senzibilizace na platinu,
  2. významné poruchy krvetvorby,
  3. chronické nemoci jater a ledvin.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, u kyseliny osmičelé kreatinin a KO + dif.

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, u kyseliny osmičelé kreatinin a KO + dif.

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.49. Thalium a jeho sloučeniny

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,
  2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
  2. závažné kardiovaskulární nemoci,
  3. chronické kožní nemoci,
  4. závažné endokrinní nemoci,
  5. chronické nemoci jater a ledvin.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.50. Baryum a jeho rozpustné sloučeniny

Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména závažné chronické nemoci dýchacího systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné nemoci nervového systému,
  2. závažné kardiovaskulární nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.51. Sloučeniny cínu (se zvláštním zřetelem na R, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)

Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci dýchacího systému,
  2. závažné poruchy krvetvorby (chlorid cínatý),
  3. chronické kožní nemoci,
  4. závažné nemoci nervového systému u organických sloučenin cínu,
  5. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám cínu, které jsou toxické pro reprodukci,
  6. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám cínu, které jsou toxické pro reprodukci,
  7. chronické nemoci jater a ledvin.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, u chloridu cínatého i KO

Periodická prohlídka: v rozsahu vstupní prohlídky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.52. Sloučeniny selenu a teluru

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména - Nejsou známy.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
  2. chronické kožní nemoci,
  3. závažné nemoci nervového systému,
  4. chronické nemoci jater a ledvin,
  5. anosmie.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.53. Uran a jeho sloučeniny

Poznámka : Podle typu expozice (například těžba uranu) viz event. také 6.4. Krátkodobé produkty přeměny radonu

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
  2. poruchy krvetvorby.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, spirometrie, alfa1 mikroglobulin nebo N-acetylglukosaminidáza v moči

Periodická prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, spirometrie, alfa1 mikroglobulin v moči, u nerozpustných sloučenin uranu RTG hrudníku u osob po 10 a více letech od začátku expozice

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0 nebo u nerozpustných sloučenin uranu podle charakteru expozice vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po více než pětileté expozici 1x za 2 roky, RTG hrudníku individuálně zvážit

2.54. Estery kyseliny dusičné (například nitroglycerin, dinitroglykol, pentrit, propylenglykoldinitrat,)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému,
  2. dekompenzovaný diabetes mellitus,
  3. záchvatovité a kolapsové stavy,
  4. prokázaná porucha glukózo-6-P-dehydrogenázy.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. těžší poruchy metabolismu lipidů,
  2. anémie,
  3. nemoci kardiovaskulárního systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, zátěžové EKG po 50 letech

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, zátěžové EKG po 50 letech

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.55. Anorganické a organické kyseliny

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci dýchacího systému,
  2. chronické kožní nemoci, jestliže vedle inhalační expozice je i riziko místního dráždivého nebo leptavého účinku.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.56. Ethylenoxid (oxiran) a epichlorhydrin (1-chlor-2,3-epoxypropan; chlórmethyloxiran) (se zvláštním zřetelem na C a M)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. zhoubné nemoci i po prodělané léčbě,
  2. těžké imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné nemoci nervového systému,
  2. prekancerózy,
  3. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
  4. závažné poruchy krvetvorby,
  5. chronické nemoci jater a ledvin,
  6. závažné chronické kožní nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a ALT, GMT

Periodická prohlídka: vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1x za 2 roky po skončení nejméně pětileté expozice

2.57. Halogenované alkylethery a arylethery (například bis(chlormetyl)ether a chlorometylmethylether) (se zvláštním zřetelem na C)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. zhoubná nemoci i po prodělané léčbě,
  2. těžké imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
  2. chronické kožní nemoci,
  3. chronické nemoci jater a ledvin.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a AST, ALT, GMT, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a AST, ALT, GMT, RTG hrudníku poprvé po 10 letech expozice

Výstupní prohlídka: v rozsahu periodické prohlídky, RTG hrudníku

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

2.58. Cytostatika (se zvláštním zřetelem na C)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. zhoubné nemoci v léčbě,
  2. těžké imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné alergické nemoci,
  2. zhoubné nemoci v anamnéze a prekancerózy,
  3. chronické kožní nemoci,
  4. chronické nemoci jater a ledvin,
  5. závažné nemoci hematopoetického systému,
  6. závažné chronické nemoci urogenitálního systému,
  7. poruchy fertility,
  8. postižení imunitního systému, léčba oslabující imunitní systém.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a AST, ALT, GMT, kreatinin

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a AST, ALT, GMT

Výstupní prohlídka: v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

Předchozí stránka

Další stránka

Přejít na obsah

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]