361

ZÁKON

ze dne 23. září 2003 (aktuální verze k 1.1.2022)

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 
 

Část první - obecná ustanovení (§ 1 - 12)
Část druhá - vznik služebního poměru (§ 13-18)
Část druhá - změny služebního poměru (§ 19-24)
Část druhá - převedení na jiné služební místo (§ 25-27)
Část druhá - zálohy (§ 28-34)
Část druhá - další změny služebního poměru (§ 35-40)
Část druhá - skončení služebního poměru (§ 41-44)
Část třetí - základní povinnosti příslušníka a omezení jeho některých práv (§ 45 - 48)
Část čtvrtá - kázeňské odměny a kázeňské tresty (§ 49-51)
Část pátá - doba služby (§ 52-61)
Část pátá - služební pohotovost (§ 62)
Část pátá - doba odpočinku (§ 63-67)
Část pátá - služební volno s poskytnutím služebního příjmu (§ 68-75)
Část pátá - služební volno bez poskytnutí služebního příjmu (§ 76)
Část šestá - péče o příslušníky (§ 77)
Část šestá - nemocenské pojištění (§ 78)
Část šestá - zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost příslušníka (§ 79)
Část šestá - ozdravný pobyt (§ 80)
Část šestá - mateřská a rodičovská dovolená (§ 81-84)
Část šestá - zvláštní podmínky výkonu služby příslušnic a příslušníků pečujících o dítě (§ 85)
Část šestá - bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby (§ 86-92)
Část sedmá - předcházení škodám (§ 93-94)
Část sedmá - odpovědnost příslušníka za škodu (§ 95-97)
Část sedmá - obecná a zvláštní odpovědnost (§ 98-99)
Část sedmá - odpovědnost za škodu při služebním úrazu nebo nemoci z povolání (§ 100-110)
Část sedmá - společné ustanovení k odpovědnosti za škodu (§ 111)
Část osmá - služební příjem a odměna za služební pohotovost (§ 112)
Část osmá - složky služebního příjmu (§ 113-123)
Část osmá - služební příjem ve zvláštních případech (§ 124-125)
Část osmá - odměna za služební pohotovost (§ 126)
Část osmá - společná ustanovení o služebním příjmu příslušníků a odměně za služební pohotovost (§ 127-133)
Část devátá - naturální náležitosti (§ 134-135)
Část desátá - náhrady cestovních výdajů obecná ustanovení (§ 136)
Část desátá - náhrady cestovních výdajů při služební cestě (§ 137-142)
Část desátá - náhrady výdajů při zahraniční služební cestě (§ 143-147)
Část desátá - náhrady cestovních výdajů v ostatních případech (§ 148-152)
Část desátá - společná ustanovení k náhradám cestovních výdajů (§ 153)
Část desátá - náhrada stěhovacích výdajů (§ 154)
Část jedenáctá - odchodné (§ 155-156)
Část jedenáctá - výsluhový příspěvek (§ 157-163)
Část jedenáctá - úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka (§ 164)
Část jedenáctá - společná ustanovení o výsluhových nárocích (§ 165-168)
Část dvanáctá - řízení ve věcech služebního poměru obecná ustanovení (§ 169-177)
Část dvanáctá - průběh řízení (§ 178-182)
Část dvanáctá - řízení o propuštění podle § 42 odst. 1 písm. d) (§ 183-185)
Část dvanáctá - řízení o kázeňském přestupku a o jednání, které má znaky přestupku (§ 186-189)
Část dvanáctá - přezkoumávání rozhodnutí (§ 190-194)
Část dvanáctá - výkon rozhodnutí a přezkoumávání pravomocných rozhodnutí soudem (§ 195-196)
Část třináctá - právo na informace a projednání záležitostí týkajících se výkonu služby (§ 197-200)
Část čtrnáctá - společná ustanovení (§ 201-214)
Část čtrnáctá - přechodná ustanovení (§ 215-229)
Část čtrnáctá - závěrečná ustanovení (§ 230 231)
Příloha č. 1 
Poznámky pod čarou

 
 

Historie

Znění č.  Platnost od  Do  Novela č.  Poznámka 
29.  01.01.2025    363/2021 Sb.   Budoucí znění 
28.  01.01.2023 31.12.2024  277/2019 Sb.   Budoucí znění 
27. 01.01.2022  31.12.2022 330/2021 Sb  Aktuální znění 
26. 01.07.2019  31.12.2021   235/2018 Sb., 32/2019 Sb., 163/2019 Sb.   
25. 01.01.2019   30.06.2019   247/2017 Sb.   
24. 01.10.2018  31.12.2018   181/2018 Sb.   
23. 01.06.2018  30.09.2018   310/2017 Sb.   
22. 01.02.2018 31.05.2018  148/2017 Sb.  
21. 01.01.2018 31.01.2018  247/2017 Sb.  
20. 01.07.2017 31.12.2017  183/2017 Sb.  
19. 01.01.2017 30.06.2017  377/2015 Sb.  
18. 01.10.2016 31.12.2016  204/2015 Sb.  
17. 19.09.2016 30.09.2016  298/2016 Sb.  
16. 01.01.2014 18.09.2016  303/2013 Sb.  
15. 01.01.2013 31.12.2013  428/2011 Sb., 399/2012 Sb.  
14. 01.07.2012  31.12.2012   167/2012 Sb.   
13. 01.04.2012   30.06.2012   375/2011 Sb.   
12. 01.01.2012 31.03.2012  341/2011 Sb., 470/2011 Sb.  
11. 01.01.2010 31.12.2011  306/2008 Sb.  
10. 01.07.2009 31.12.2009  326/2009 Sb.  
9. 01.01.2009 30.06.2009  189/2006 Sb., 261/2007 Sb., 305/2008 Sb.  
8. 01.01.2008 31.12.2008  261/2007 Sb.  
7. 01.01.2007 31.12.2007  169/2005 Sb.  
6. 07.12.2006 31.12.2006  531/2006 Sb.  
5. 01.01.2006 06.12.2006  413/2005 Sb., 530/2005 Sb.  
4. 01.07.2005 31.12.2005  253/2005 Sb.  
3. 01.01.2005 30.06.2005  586/2004 Sb., 626/2004 Sb.  
2. 01.10.2004 31.12.2004  436/2004 Sb.  
1. 01.05.2004 30.09.2004  186/2004 Sb.  
0. 31.10.2003 30.4.2004    

 

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].