a) komplexní řízení a velení

1. Agentuře logistiky nebo Agentuře personalistiky Armády České republiky (ředitel agentury),

2. kanceláři předsedy Vojenského výboru NATO (ředitel kanceláře předsedy výboru),

3. Ředitelství Speciálních sil Ministerstva obrany (ředitel),

4. Univerzitě obrany (rektor-velitel),

5. Velitelství výcviku-Vojenské akademii (velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie),

6. Velitelství kybernetických sil a informačních operací (velitel),

7. sekci Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě (ředitel sekce Zahraničního pracoviště),

8. štábu Velitelství pro operace (náčelník štábu),

9. Vojenskému historickému ústavu (ředitel),

10. sekci komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany, sekci vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany nebo sekci zpravodajského zabezpečení Armády České republiky Ministerstva obrany (ředitel sekce),

11. 4. brigádě rychlého nasazení nebo 7. mechanizované brigádě (velitel brigády),

12. 21. základně taktického letectva nebo 22. základně vrtulníkového letectva (velitel základny),

b) řízení a provádění mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a jiným státem a mezinárodními orgány a organizacemi v politické, ekonomické, bezpečnostní nebo vojenské oblasti (přidělenec obrany),

c) řízení a velení

1. sekci organizačního útvaru Ministerstva obrany (zástupce ředitele sekce),

2. silám (zástupce velitele Pozemních sil Armády České republiky, zástupce velitele Vzdušných sil Armády České republiky),

3. Vojenské policii (zástupce náčelníka Vojenské policie,

4. Vojenskému zpravodajství (zástupce ředitele Vojenského zpravodajství-ředitel sekce),

5. divizi (zástupce velitele divize),

d) odborné řízení integrovaných pracovních týmů zřízených pro přípravu, posuzování a vyhodnocování návrhů strategických koncepcí rozvoje Armády České republiky, popř. jejích součástí (poradce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky).

Zpět na přehled činností pro všechny vojenské hodnosti.

Nabídka práce v armádě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]