a) koordinace a metodické usměrňování kontrolní činnosti v působnosti Ministerstva obrany prováděné sekcí dozoru a kontroly Ministerstva obrany (hlavní inspektor),

b) komplexní řízení a velení

1. brigádě (velitel brigády),

2. centru Univerzity obrany (ředitel centra),

3. fakultě (děkan fakulty),

4. Hradní stráži (velitel Hradní stráže),

5. kanceláři náčelníka Generální štábu Armády České republiky (ředitel kanceláře),

6. leteckému křídlu (velitel křídla),

7. odboru organizačního útvaru Ministerstva obrany nebo Vojenského zpravodajství (ředitel odboru),

8. odboru velitelství sil, Velitelství výcviku -Vojenské akademie, Hlavního velitelství Vojenské policie, Agentury komunikačních a informačních systémů, Agentury logistiky, Agentury Vojenského zdravotnictví nebo Agentury personalistiky Armády České republiky (náčelník odboru),

9. oddělení Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany,

10. oddělení druhu vojska (oddělení mechanizovaného vojska, oddělení dělostřelectva, oddělení ženijního vojska, oddělení chemického vojska, oddělení výsadkového vojska, záchranné a výsadkové služby, oddělení tělesné výchovy, oddělení protiletadlového raketového vojska a protiletadlového vojska, oddělení taktického letectva, oddělení vrtulníkového a dopravního letectva nebo oddělení zabezpečení činnosti ve vzdušném prostoru a řízení letového provozu) organizačního útvaru Ministerstva obrany (vedoucí oddělení),

11. oddělení s rozhodující působností v oblasti řízení a koordinace nasazení sil a prostředků, koncepce bezpečnostní nebo vojenské strategie anebo plánování nebo výstavby ozbrojených sil České republiky v organizačním útvaru Ministerstva obrany nebo Vojenského zpravodajství (náčelník oddělení, vedoucí oddělení),

12. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného z odborů a samostatných oddělení (náčelník, ředitel),

13. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného z oddělení (náčelník, ředitel),

14. specializovanému zařízení Vojenského zpravodajství (ředitel),

15. pluku (velitel pluku),

16. skupině speciálních sil (velitel skupiny),

17. středisku v systému řízení a uvědomování vzdušných sil (velitel střediska),

18. školnímu pluku Univerzity obrany (velitel pluku),

19. štábu velitelství sil Velitelství výcviku - Vojenské akademie, Hlavního velitelství Vojenské policie, Hradní stráže, brigády nebo základny letectva (náčelník štábu),

20. ústavu Univerzity obrany (ředitel ústavu),

21. velitelství Vojenské policie (velitel velitelství),

22. Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany (velitel školy),

23. Vojenskému oboru při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (náčelník oboru),

24. vojenskému útvaru brigádního typu (náčelník, ředitel, velitel),

25. Vojenskému zdravotnímu ústavu nebo Vojenskému veterinárnímu ústavu (ředitel ústavu),

26. základně letectva (velitel základny),

27. krajskému vojenskému velitelství (ředitel krajského vojenského velitelství),

28. organizačnímu prvku pro výstavbu organizačního celku charakteru brigáda, vojenský útvar brigádního typu, pluk nebo základna letectva (velitel prvku, náčelník prvku nebo ředitel prvku),

29. Velitelství teritoria (velitel),

30. Finanční správě Armády České republiky (ředitel správy),

c) komplexní řízení

1. činnosti katedry (vedoucí katedry),

2. psychologické služby v působnosti Ministerstva obrany; provádění vysoce odborně specializovaných činností v oblasti psychologických služeb a psychosociální podpory (hlavní psycholog Ministerstva obrany),

3. duchovní službě v působnosti Ministerstva obrany, včetně příspěvkových organizací Ministerstva obrany (hlavní kaplan Ministerstva obrany),

4. vojenské farmacii v působnosti Ministerstva obrany, včetně příspěvkových organizací Ministerstva obrany (hlavní farmaceut Ministerstva obrany),

5. vojenské veterinární službě v působnosti Ministerstva obrany (hlavní veterinární lékař Ministerstva obrany),

6. vojenské geografické službě v působnosti Ministerstva obrany (náčelník geografické služby Ministerstva obrany),

7. vojenské hydrometeorologické službě v působnosti Ministerstva obrany (náčelník hydrometeorologické služby Ministerstva obrany),

8. strategie ošetřovatelské péče a koncepce soustavného vzdělávání vojenských nelékařských zdravotnických pracovníků v působnosti Ministerstva obrany, včetně příspěvkových organizací Ministerstva obrany, (hlavní sestra Ministerstva obrany),

9. právní službě v působnosti Armády České republiky (náčelník právní služby Armády České republiky),

d) komplexní řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů vojenské nemocnice (ředitel vojenské nemocnice),

e) koordinace

1. diplomatických vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států anebo s mezinárodními orgány a organizacemi v politické, ekonomické, bezpečnostní nebo vojenské oblasti (přidělenec obrany),

2. řízení a velení sekci na organizačním útvaru Ministerstva obrany nebo Vojenského zpravodajství (zástupce ředitele sekce, zástupce ředitele sekce-ředitel odboru),

3. vztahů České republiky s mezinárodními orgány a organizacemi v oblasti zabezpečování a sdílení zpravodajských informací z bezpečnostní a vojenské oblasti (vojenský poradce),

f) poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče, pro kterou je nezbytné získání zvláštní odborné způsobilosti, spojené s další výchovou specialistů v příslušném specializačním oboru, s prováděním náročných konziliárních vyšetření a s odborným vedením zdravotnického týmu - management 2. stupně; řízení zdravotnického prvku s odborným nebo vzdělávacím určením vůči adresátům v působnosti Ministerstva obrany (primář, přednosta kliniky),

g) provádění

1. nejnáročnější specializované psychologické diagnostické i léčebné činnosti v oboru specializace; odborné, konsiliární, posudkové a dispensární činnosti (primář),

2. vysoce odborně specializovaných činností na zahraničním pracovišti (hlavní styčný důstojník),

3. vysoce odborně specializovaných činností s celorezortní i mimorezortní působností (hlavní specialista Ministerstva obrany),

h) řízení a velení

1. brigádě (zástupce velitele brigády),

2. fakultě (proděkan fakulty),

3. Finanční správě Armády České republiky (zástupce ředitele),

4. Hradní stráži (zástupce velitele Hradní stráže),

5. odboru v organizačním útvaru Ministerstva obrany nebo Vojenského zpravodajství (zástupce náčelníka odboru, zástupce ředitele odboru, zástupce náčelníka odboru-náčelník oddělení, zástupce ředitele odboru-vedoucí oddělení),

6. organizačnímu celku (Agentura komunikačních a informačních systémů, Agentura logistiky, Agentura Vojenského zdravotnictví, Agentura personalistiky Armády České republiky, Agentura personálního rozvoje a podpory aktivit, Ředitelství zahraničních aktivit, Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky nebo Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení) přímo podřízenému Ministerstvu obrany a složenému z odborů a samostatných oddělení (zástupce náčelníka, zástupce ředitele, zástupce náčelníka-náčelník odboru, zástupce ředitele-ředitel odboru),

7. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany a složenému z odborů a samostatných oddělení, který řídí příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany (zástupce náčelníka, zástupce ředitele, zástupce náčelníka-náčelník odboru, zástupce ředitele-ředitel odboru),

8. specializovanému zařízení Vojenského zpravodajství (zástupce ředitele),

9. pluku (zástupce velitele pluku),

10. Ředitelství Speciálních sil Ministerstva obrany (zástupce ředitele),

11. štábu Velitelství pro operace nebo velitelství sil (zástupce náčelníka štábu),

12. Univerzitě obrany (zástupce rektora),

13. úseku ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky (zástupce náčelníka úseku),

14. Velitelství výcviku-Vojenské akademii (zástupce velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie),

15. Vojenské kanceláři prezidenta republiky (zástupce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky),

16. Vojenskému geografickému a hydrometeorologickému úřadu (zástupce ředitele úřadu),

17. Vojenskému zdravotnímu ústavu (zástupce ředitele ústavu),

18. zahraničnímu pracovišti (zástupce náčelníka pracoviště),

19. základně letectva (zástupce velitele základny),

20. Velitelství kybernetických sil a informačních operací (zástupce velitele),

21. Velitelství teritoria (zástupce velitele),

22. Vojenské policii (zástupce náčelníka Vojenské policie pro trestní řízení),

23. sekci komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany, sekci vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany nebo sekci zpravodajského zabezpečení Armády České republiky Ministerstva obrany (zástupce ředitele sekce),

i) řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů Univerzity obrany v oblasti

1. logistiky (zástupce rektora-kvestor),

2. vzdělávání a záležitostí studentů, vědecké a experimentální činnosti, marketingu a vnějších vztahů (prorektor),

j) řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů vojenské nemocnice (náměstek ředitele),

k) samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany (starší vedoucí vědecký pracovník),

l) tvorba rozhodujících koncepcí a právních předpisů v působnosti Ministerstva obrany (hlavní specialista Ministerstva obrany),

m) řízení a koordinace ochrany informací ve Vojenském zpravodajství, výkon funkce bezpečnostního ředitele a plnění povinností odpovědné osoby v oblasti ochrany informací a bezpečnostní způsobilosti (bezpečnostní ředitel Vojenského zpravodajství).

Zpět na přehled činností pro všechny vojenské hodnosti.

Voják z povolání - nabídka práce

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].