a) komplexní

1. navigační vedení křídla (navigátor křídla),

2. tvorba, koordinace a usměrňování trenérsko-metodických koncepcí procesu přípravy sportovní reprezentace nejvyšší evropské a světové úrovně (starší trenér-specialista),

3. výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků (starší učitel-specialista),

b) komplexní řízení a velení

1. osobnímu štábu Hradní stráže (náčelník osobního štábu),

2. Hudbě Hradní stráže (velitel Hudby Hradní stráže-hlavní dirigent),

3. kurzům (velitel kurzů),

4. oddělení Hradní stráže, organizačního celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, skupiny speciálních sil, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku (náčelník oddělení, vedoucí oddělení),

5. pokusné dělostřelecké střelnici (náčelník pokusné dělostřelecké střelnice Libavá),

6. roji dálkové přepravy (velitel roje),

7. rotě Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany (velitel roty-vychovatel),

8. samostatné rotě nebo vojenskému útvaru rotního typu (velitel),

9. skupině velitelství sil nebo skupině řízení a velení Vojenské policie Hlavního velitelství Vojenské policie (náčelník skupiny),

10. skupině Vojenského zpravodajství (vedoucí skupiny),

11. směně speciální jednotky vzdušných sil v režimu ochrany vzdušného prostoru (náčelník směny),

12. směně na zahraničním pracovišti (náčelník směny),

13. stanovišti základny letectva, správy letiště nebo střediska řízení a uvědomování (náčelník stanoviště),

14. středisku agentury nebo základny letectva (náčelník střediska, velitel střediska),

15. štábu praporu, oddílu, letky nebo vojenského útvaru praporního typu (náčelník štábu),

16. úseku centra agentury nebo Velitelství výcviku-Vojenské akademii (náčelník úseku),

17. výcvikovému roji (velitel roje),

18. speciálnímu organizačnímu prvku výsadkového pluku nazvaného rota Komando (velitel roty),

19. středisku bojového výcviku, výsadkové přípravy, zbraní, bojové podpory, zabezpečení velení nebo logistického zabezpečení výsadkového pluku (náčelník střediska, velitel střediska),

20. ekonomické skupině Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení (náčelník skupiny),

c) nastudování a dirigování symfonických, komorních, operních a baletních děl (hudební stránky) a muzikálů; činnosti směřující ke zkvalitnění profesního výkonu hudební služby (dirigent),

d) obsluhování technických a speciálních systémů letadel u křídla; výcvik palubních inženýrů a palubních techniků (palubní inženýr),

e) odborné řízení

1. bezpečnostního managementu Vojenského zpravodajství, organizačního celku přímo podřízeného Ministerstvu obrany nebo velitelství sil (bezpečnostní manager),

2. zdravotnického zabezpečení ve Velitelství Pozemních sil Armády České republiky nebo Velitelství Vzdušných sil Armády České republiky, plánování a organizování zdravotnického zabezpečení (starší zdravotnický důstojník-specialista),

f) organizace a

1. výkon duchovní služby v Hradní stráži nebo Ústřední vojenské nemocnici-vojenské fakultní nemocnici Praha (kaplan),

2. výkon duchovní služby a metodické řízení vojenských kaplanů u podřízených jednotek vojenského útvaru brigádního typu (kaplan),

3. zabezpečení slavnostních a pietních aktů duchovní služby a bohoslužeb v Posádkovém velitelství Praha (kaplan),

g) organizování a poskytování preventivní, diagnostické a léčebné ambulantní péče v oboru zubního lékařství v rámci centra zdravotnických služeb (starší zubní lékař-specialista),

h) preventivní, léčebná a diagnostická péče, pro kterou je nezbytné získání specializované způsobilosti spojená s další výchovou specialistů v příslušném specializačním oboru (lékař-specialista),

i) provádění

1. komplexní odborně specializované činnosti v oblasti psychologických služeb a psychosociální podpory (starší psycholog-specialista),

2. odborně specializované právní podpory (starší právník-specialista),

3. metodického řízení, usměrňování a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci specializované zdravotnické jednotky (starší zdravotnický důstojník-specialista),

4. činností spojených se zajišťováním diplomatických vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států anebo s mezinárodními orgány a organizacemi v politické, ekonomické, bezpečnostní nebo vojenské oblasti (zástupce vojenského a leteckého přidělence, zástupce přidělence obrany),

j) provádění odborně specializovaných činností v oblasti bezpečnosti letů

1. v působnosti Ministerstva obrany (inspektor bezpečnosti letů),

2. při řízení letového provozu pluku (inspektor bezpečnosti letů),

3. v základně letectva (inspektor bezpečnosti letů),

k) řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, poskytování konzultací, popřípadě přednášková činnost (starší vědecký pracovník),

l) řízení a velení

1. centru agentury, pluku nebo Velitelství výcviku-Vojenské akademii (zástupce náčelníka centra, zástupce náčelníka centra-náčelník úseku),

2. letce (zástupce velitele letky),

3. odboru Hradní stráže, Agentury personalistiky Armády České republiky, Agentury personálního rozvoje a podpory aktivit nebo Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (zástupce náčelníka odboru),

4. oddělení velitelství sil, Hlavního velitelství Vojenské policie, Agentury komunikačních a informačních systémů, Agentury logistiky, Agentury Vojenského zdravotnictví, Ředitelství zahraničních aktivit, Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky nebo Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení (zástupce náčelníka oddělení, zástupce náčelníka oddělení-náčelník skupiny),

5. oddílu (zástupce velitele oddílu),

6. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného ze samostatných systemizovaných míst (zástupce ředitele),

7. praporu nebo vojenskému útvaru praporního typu (zástupce velitele praporu, zástupce velitele),

8. středisku skupiny speciálních sil (zástupce velitele střediska),

9. štábu vojenského útvaru brigádního typu, velitelství Vojenské policie, skupiny speciálních sil nebo střediska v systému řízení a uvědomování vzdušných sil (zástupce náčelníka štábu),

m) řízení

1. podsystému na organizačním stupni velení agentuře (hlavní inženýr),

2. výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků připravujících se vojenských profesionálů ve Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany (vedoucí skupiny),

n) samostatné provádění odborně specializovaných činností ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky, Vojenském zpravodajství, velitelství sil, v Hlavním velitelství Vojenské policie, organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany nebo v systému řízení a uvědomování vzdušných sil (starší důstojník-specialista),

o) samostatný a specializovaný výkon činností farmaceuta vyžadující specializovanou způsobilost zahrnující velení, řízení a kontrolu na úrovni úseku nebo oddělení v rámci Vojenské zdravotnické služby (starší farmaceut-specialista),

p) specializované odborné, preventivní, léčebné a diagnostické výkony při ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví, k jejichž provádění je nezbytné získání základní specializace (veterinární lékař-specialista),

q) stanovování strategie a koncepce ošetřovatelské péče a koncepce celoživotního vzdělávání vojenských nelékařských zdravotnických pracovníků Armády České republiky (hlavní sestra),

r) tvorba metodiky výuky a výcviku specializovaných nebo vysoce specializovaných činností nebo kurzů k získání odborné způsobilosti (starší lektor-specialista),

s) transatlantické lety, strategický odsun, vedení letounu na nepravidelné trati s přistáními na neznámém letišti nebo v neznámém terénu, s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru nebo do krizových oblastí včetně koordinace činností s pozemními složkami (kapitán letounu dálkové přepravy).

t) výcvik pilota při vedení letadla na nepravidelné trati s přistáními na neznámém letišti nebo v neznámém terénu, s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru nebo do krizových oblastí včetně koordinace činností s pozemními složkami (kapitán letounu-instruktor výcviku, kapitán vrtulníku-instruktor),

u) výkon speciálních činností na zahraničním pracovišti (starší styčný důstojník-specialista),

v) vykonávání vysoce specializovaných odborných činností v organizačním útvaru Ministerstva obrany (starší důstojník-specialista),

w) vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek ve svěřených oblastech, stanovení obecných postupů aplikace právních předpisů ve specializovaných oborech ve vymezené působnosti státní správy v sekci dozoru a kontroly Ministerstva obrany (inspektor),

x) vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě prezentace a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů (odborný asistent),

y) zajišťování informační, publicistické a tiskové činnosti

1. v organizačním útvaru Ministerstva obrany, organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany nebo velitelství sil (tiskový a informační důstojník),

2. v působnosti Vojenské policie (tiskový a informační důstojník).

Zpět na přehled činností pro všechny vojenské hodnosti.

Chci se stát vojákem

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].