a) komplexní

1. koordinace a řízení rozhodujících činností posádky (správce posádky),

2. koordinace trenérsko-metodického komplexu přípravy reprezentantů na evropské a světové úrovni (vedoucí starší trenér),

3. navigační vedení letky (navigátor letky),

4. radiolokační řízení letového provozu ve stanoveném rozsahu odpovědnosti (vedoucí starší inspektor),

b) komplexní řízení a velení

1. baterii (velitel baterie),

2. hasičské jednotce složené ze směn (velitel hasičské jednotky),

3. kurzu (velitel kurzu),

4. biologické laboratoři (náčelník laboratoře),

5. odřadu (velitel odřadu),

6. opravně (náčelník opravny),

7. prvku (náčelník prvku, velitel prvku),

8. roji (velitel roje),

9. rotě (velitel roty),

10. skupině Hradní stráže, Hlavního velitelství Vojenské policie, organizačního celku přímo podřízeného Ministerstvu obrany, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, skupině speciálních sil, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku (náčelník skupiny),

11. skupině laboratoří střediska speciálního určení (náčelník kompletu),

12. směně zabezpečení řízení letového provozu (velitel směny),

13. stanovišti ve vojenském útvaru brigádního typu nebo pluku (náčelník stanoviště),

14. středisku praporu nebo vojenského útvaru praporního typu (velitel střediska),

15. štábu samostatné roty nebo vojenského útvaru rotního typu (náčelník štábu),

16. obvazišti (náčelník obvaziště),

17. skupině dopravní a pořádkové služby Velitelství Vojenské policie (náčelník skupiny),

18. metrologické laboratoři centra Agentury logistiky (náčelník laboratoře),

19. skupině střediska bojového výcviku nebo skupině specialistů výsadkové přípravy střediska výsadkové přípravy výsadkového pluku (náčelník skupiny),

c) metodické usměrňování a

1. řízení poskytování ošetřovatelských výkonů v rámci oboru specializované zdravotní péče nebo zdravotnického zařízení vojenského poskytovatele zdravotních služeb (vrchní sestra),

2. samostatné zajišťování činnosti Vojenské policie (vedoucí starší důstojník),

3. samostatné zajišťování operačních činností a opatření pro mimořádné události a krizové stavy Vojenské policie (vedoucí starší důstojník),

d) nastudování a

1. dirigování symfonických, operních a baletních děl (hudební stránky) a muzikálů (dirigent),

2. interpretace obtížných rozsáhlých sólových partů hudebních děl; odborné vedení nástrojové sekce, malého orchestru nebo skupiny (vedoucí instruktor nástrojové sekce),

e) nepřetržitý dohled nad funkčností informačního systému nebo komunikačního systému Ministerstva obrany (supervizor),

f) obsluhování technických a speciálních systémů letadel u letky (palubní inženýr),

g) odborné řízení

1. bezpečnostního managementu Hradní stráže, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku (bezpečnostní manager),

2. podsystému ve velitelství sil, organizačním útvaru přímo podřízeném Ministerstvu obrany, vševojskové brigádě nebo pluku (vedoucí starší důstojník),

3. zdravotnického zabezpečení ve velitelství brigády, vojenského útvaru brigádního typu nebo základny letectva (vedoucí starší zdravotnický důstojník),

h) odborné, preventivní, léčebné a diagnostické práce při ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví vykonávané veterinárním lékařem po zařazení do specializační přípravy (starší veterinární lékař),

i) organizace a výkon duchovní služby ve velitelství Vojenské policie, Hradní stráži, Univerzitě obrany, Velitelství výcviku-Vojenské akademii, brigádě, základně letectva nebo pluku (kaplan),

j) poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče, pro kterou je nezbytné získání zvláštní odborné způsobilosti (starší lékař),

k) projektové řízení informačních nebo komunikačních systémů Ministerstva obrany (vedoucí systémový inženýr),

l) provádění

1. komplexní a odborné právní podpory brigády, vojenského útvaru brigádního typu, pluku, základny letectva agentury nebo velitelství sil (vedoucí starší právník),

2. odborně specializovaných činností v oblasti psychologických služeb a psychosociální podpory (vedoucí starší psycholog),

3. odborně specializovaných činností (vedoucí starší důstojník),

4. odborně specializovaných činností v odboru agentury (vedoucí projektant-specialista),

5. odborných činností a odborně specializovaných činností Vojenského zpravodajství (vedoucí starší důstojník),

6. specializovaných činností v oblasti bezpečnosti letů letky (inspektor bezpečnosti letů),

7. vzdělávací činnosti v kurzech poskytující vysoce specializované odborné znalosti (vedoucí starší lektor),

m) řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol (vědecký pracovník),

n) řízení a velení

1. Hudbě Hradní stráže (zástupce velitele Hudby Hradní stráže),

2. kurzům (zástupce velitele kurzů),

3. oddělení Agentury personalistiky Armády České republiky, Agentury personálního rozvoje a podpory aktivit, Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu, brigády, vojenského útvaru brigádního typu nebo skupiny speciálních sil, základny letectva, leteckého křídla anebo pluku (zástupce náčelníka oddělení-náčelník skupiny),

4. oddělení Hradní stráže, Hlavního velitelství Vojenské policie (oddělení kriminální služby), organizačního celku přímo podřízeného Ministerstvu obrany, brigády, vojenského útvaru brigádního typu nebo skupině speciálních sil, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku (zástupce náčelníka oddělení),

5. roji dálkové přepravy (zástupce velitele roje),

6. rotě Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany (zástupce veliteli roty-vychovatel),

7. samostatné rotě nebo vojenskému útvaru rotního typu (zástupce velitele),

8. stanovišti základny letectva, správy letiště nebo střediska řízení a uvědomování (zástupce náčelníka stanoviště),

9. středisku agentury, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva, pluku nebo středisku obsluhy výcvikových zařízení (zástupce náčelníka střediska),

10. středisku organizačního celku přímo podřízeného Ministerstvu obrany, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva, pluku nebo Velitelství výcviku-Vojenské akademie (zástupce náčelníka střediska-náčelník skupiny),

11. štábu praporu, oddílu, letky nebo vojenského útvaru praporního typu (zástupce náčelníka štábu, zástupce náčelníka štábu-náčelník skupiny),

12. úseku centra agentury (zástupce náčelníka úseku, zástupce náčelníka úseku-náčelník skupiny),

13. výcvikovému roji (zástupce velitele roje),

14. speciálnímu organizačnímu prvku výsadkového pluku nazvaného rota Komando (zástupce velitele roty),

15. středisku bojového výcviku, výsadkové přípravy, zbraní, bojové podpory, zabezpečení velení nebo logistického zabezpečení výsadkového pluku (zástupce náčelníka střediska, zástupce velitele střediska),

o) řízení podsystému

1. velitelství sil, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku (vedoucí starší důstojník),

2. organizačního stupně velení základny letectva nebo pluku (vedoucí starší inženýr),

p) samostatné

1. provádění specializovaných štábních činností s celoarmádní působností (vedoucí starší důstojník),

2. řízení podsystému praporu nebo vojenského útvaru praporního typu (vedoucí starší důstojník),

q) vedení letadla na nepravidelné trati s přistáními na neznámém letišti nebo v neznámém terénu, s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru nebo do krizových oblastí včetně koordinace činností s pozemními složkami a

1. komplexní řízení a velení posádce letadla v roji (kapitán letounu, kapitán vrtulníku),

2. vedení letounu transatlantického letu nebo strategického odsunu ve dvojici (pilot letounu dálkové přepravy),

r) výchovně vzdělávací činnost

1. při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol (asistent),

2. směřující k rozšiřování úzce specifických vědomostí, dovedností a návyků (vedoucí starší učitel),

s) výkon

1. odborných činností na zahraničním pracovišti (vedoucí starší styčný důstojník),

2. samostatných vedoucích funkcí bez specializace nebo s požadovanou specializací farmaceuta (vedoucí starší farmaceut),

3. specializovaných činností ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky (vedoucí starší důstojník),

t) vykonávání specializovaných odborných a štábních činností Hradní stráže, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku (vedoucí starší důstojník),

u) vzdělávací a tvůrčí činnosti při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení a seminářů, průběžná kontrola studia a poskytování konzultací (starší asistent),

v) zajišťování informační, publicistické a tiskové činnosti brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva nebo pluku (tiskový a informační důstojník),

w) poskytování preventivní, diagnostické a léčebné ambulantní péče v oboru zubního lékařství na více pracovištích (vedoucí starší zubní lékař),

x) metodické řízení činnosti nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci specializovaného zdravotnického oddělení nebo prvku, organizování a plánování činností v oblasti zdravotnického managementu (vedoucí starší zdravotnický důstojník).

Zpět na přehled činností pro všechny vojenské hodnosti.

Jak se stát vojákem

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].