a) komplexní řízení a velení

1. bojové skupině (velitel skupiny),

2. četě (velitel čety),

3. pracovišti v centru nebo středisku agentury, praporu, vojenském útvaru praporního typu, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu nebo rotě (náčelník pracoviště),

4. skupině technické radionavigační služby, inženýrské letecké služby, leteckého technického a provozního zabezpečení nebo letištního zabezpečení (náčelník skupiny),

5. výcvikové skupině speciálního určení skupiny speciálních sil (velitel skupiny),

b) nastudování a interpretace rozsáhlých sólových partů hudebních děl; odborné vedení nástrojové skupiny, komorních a malých souborů směřující k rozšiřování základních vědomostí, dovedností a návyků (vedoucí nástrojové skupiny),

c) obsluhování technických a speciálních systémů letadla (palubní inženýr),

d) odborné řízení

1. bezpečnostního managementu samostatné roty nebo vojenského útvaru rotního typu (bezpečnostní manager),

2. zdravotnického zabezpečení ve velitelstvích praporu nebo vojenského útvaru praporního typu, plánování a organizování zdravotnického zabezpečení (zdravotnický důstojník),

e) poskytování preventivní, diagnostické a léčebné ambulantní péče v oboru zubního lékařství bez odborného dohledu (zubní lékař),

f) provádění

1. analýz a jejich vyhodnocování (analytik),

2. odborné činnosti v centru agentury, praporu nebo ve vojenském útvaru praporního typu (důstojník),

3. odborné činnosti v oblasti psychologických služeb a psychosociální podpory (psycholog),

4. vzdělávací činnosti poskytující odborné znalosti a dovednosti k získání odborné kvalifikace nebo k rekvalifikaci (lektor),

g) výkon samostatných odborných činností farmaceuta po získání odborné způsobilosti (farmaceut),

h) samostatné

1. řízení podsystémů při plnění odborných úkolů v praporu, vojenském útvaru praporního typu, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu nebo rotě (důstojník),

2. vykonávání odborných specializovaných prací v Hradní stráži, Vojenském zpravodajství, Vojenské policii, praporu nebo ve vojenském útvaru praporního typu (důstojník),

3. vykonávání odborných specializovaných prací v praporu, vojenském útvaru praporního typu, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu nebo rotě (důstojník),

i) vedení letadla ve dvojici na nepravidelné trati s přistáními na neznámém letišti nebo v neznámém terénu, s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru a do krizových oblastí včetně koordinace činností s pozemními složkami (pilot),

j) výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování základních vědomostí, dovedností a návyků (učitel),

k) vykonávání odborných specializovaných prací v organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany, centru nebo středisku agentury, brigádě, vojenském útvaru brigádního typu, základně letectva, leteckém křídle nebo pluku (důstojník),

l) zajišťování

1. odborné trenérsko-metodické a sportovní přípravy v daném sportovním odvětví (trenér),

2. správy (administrování) systému výpočetní techniky (inženýr),

m) základní radiolokační řízení letového provozu ve stanoveném rozsahu odpovědnosti (řídící letového provozu),

n) výkon zdravotnického nelékařského povolání, metodické řízení činnosti nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci zdravotnického úseku (zdravotnický důstojník).

Zpět na přehled činností pro všechny vojenské hodnosti.

Armáda ČR - volná místa

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].