1. organizace, vrchní dohled a komplexní vedení vrchních praporčíků; odborný dohled nad mužstvem, poddůstojníky a praporčíky v rámci organizačního celku, popřípadě u podřízených organizačních celků; pomoc veliteli a jeho štábu se zaměřením na výcvik a péči o vojáka zařazeného v organizačním útvaru Ministerstva obrany, Hradní stráži, Vojenském zpravodajství, velitelství sil, Hlavním velitelství Vojenské policie, Univerzitě obrany, Velitelství výcviku-Vojenské akademii nebo zahraničním pracovišti (hlavní praporčík Ministerstva obrany, vrchní praporčík),
  2. samostatné zajišťování ucelených odborných agend ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky, organizačním útvaru Ministerstva obrany nebo na pracovišti Armády České republiky v zahraničí při vyslání sil a prostředků Armády České republiky do zahraničí (vrchní specialista),
  3. samostatné zajišťování rozsáhlých odborných agend spojených s koncepčním rozvojem druhů vojsk a služeb v oddělení mechanizovaného vojska, oddělení dělostřelectva, oddělení ženijního vojska, oddělení chemického vojska, oddělení výsadkového vojska, záchranné a výsadkové služby, oddělení tělesné výchovy, oddělení protiletadlového raketového vojska a protiletadlového vojska, oddělení taktického letectva, oddělení vrtulníkového a dopravního letectva, oddělení zabezpečení činnosti ve vzdušném prostoru a řízení letového provozu nebo oddělení rozvoje průzkumu, organizačního útvaru Ministerstva obrany nebo Agentury komunikačních a informačních systémů, Agentury logistiky, Agentury Vojenského zdravotnictví nebo Agentury personalistiky Armády České republiky, včetně podpory služebních orgánů odpovědných za správu vojenských oborů a odborností, (vrchní specialista Ministerstva obrany),
  4. komplexní řízení a velení úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků odboru profesní přípravy nebo úseku základní přípravy odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademii (náčelník úseku).

Zpět na přehled činností pro všechny vojenské hodnosti.

Voják z povolání - nabídka práce

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].