a) interpretace náročných sólových instrumentálních a vokálních partů v orchestrech, komorních souborech, tanečních a jiných souborech (koncertní mistr),

b) komplexní řízení a velení

1. hasičské jednotce složené z družstev (velitel hasičské jednotky),

2. oddělení Vojenského zpravodajství (náčelník oddělení),

3. pracovišti Hlavního velitelství Vojenské policie nebo velitelství sil (náčelník pracoviště),

4. pracovišti ve Vojenském zpravodajství nebo v organizačním útvaru Ministerstva obrany (vedoucí pracoviště),

5. pracovišti ochrany informací ve Velení Armády České republiky nebo na Hlavním velitelství Vojenské policie (náčelník pracoviště, vedoucí pracoviště),

6. skupině specializovaných činností ve Vojenském zpravodajství (náčelník skupiny),

c) komplexní řízení, koordinace a vykonávání speciálních činností v oblasti služební kynologie, výběr a určování způsobu výcviku služebních zvířat podle způsobu použití, rasových znaků a vlastností (hlavní kynolog),

d) metodické

1. usměrňování zajišťování specializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností a včetně jejich samostatného výkonu nebo samostatný výkon policejních činností Vojenské policie při objasňování trestné činnosti vojenských policistů (vrchní inspektor),

2. vedení výuky a výcviku služebních psů, vedení instruktorů výcviku nebo psovodů, zpracovávání programů výcviku (metodik výcviku služebních zvířat),

e) organizace, odborný dohled a vedení mužstva, poddůstojníků a praporčíků podřízených organizačních celků a odborná pomoc veliteli a jeho štábu se zaměřením na výcvik a péči o vojáka v organizačním útvaru Ministerstva obrany, organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany, velitelství Vojenské policie, brigádě, vojenském útvaru brigádního typu, pluku, základně letectva, leteckém křídlu nebo Velitelství výcviku-Vojenské akademii (vrchní praporčík),

f) preventivně výchovná a kontrolní činnost v oblasti administrativní bezpečnosti a výkonu spisové služby vůči celé struktuře Ministerstva obrany; řízení činnosti pomocného registru zvláštního určení NATO ATOMAL (vedoucí starší pracovník štábu),

g) provádění

1. vysoce specializovaných činností v oboru specializace (zvláštní odborné způsobilosti), prevence a poradenství za účelem udržení a obnovení pohybových funkcí (starší fyzioterapeut-specialista),

2. nejnáročnějších specializovaných diagnostických a léčebných výkonů zdravotní péče v oboru radiodiagnostika bez odborného dohledu na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti (starší radiologický asistent-specialista),

3. specializovaných výkonů diagnostické, léčebné a ošetřovatelské péče, které představují zvýšené riziko pro pacienta nebo jsou technologicky náročné pro zdravotnické pracovníky, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované odborné způsobilosti a které jsou poskytovány bez odborného dohledu (starší zdravotní sestra-specialista),

4. vysoce specializovaných ošetřovatelských výkonů neodkladné péče nebo poskytování anesteziologicko-resuscitační péče anebo neodkladné péče při akutním příjmu pacienta bez odborného dohledu na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti (starší zdravotnický záchranář-specialista),

5. vysoce specializovaných laboratorních vyšetření a měření v oboru specializace bez odborného dohledu (starší zdravotní laborant-specialista),

6. vysoce specializované ošetřovatelské péče na základě specializované způsobilosti (starší zdravotník-specialista),

h) řízení, koordinace a vykonávání speciálních činností ve Vojenském zpravodajství (vedoucí starší pracovník štábu),

i) samostatné

1. provádění odborně specializovaných činností v organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany (vedoucí starší pracovník štábu),

2. vykonávání a plnění vysoce specializovaných odborných úkolů v oblasti výcviku (vedoucí starší instruktor-specialista),

3. vykonávání úzce specializovaných prací v organizačním útvaru Ministerstva obrany, Hradní stráži, Vojenském zpravodajství nebo Hlavním velitelství Vojenské policie (vedoucí starší specialista),

4. zajišťování a vykonávání činností při provádění speciální policejní přípravy, vzdělávací činnosti k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel nebo při vykonávání dalšího odborného vzdělávání vojenských policistů Hlavního velitelství Vojenské policie (starší instruktor-specialista),

5. zajišťování odborných agend v organizačním útvaru Ministerstva obrany (vedoucí starší pracovník štábu),

6. zajišťování širšího souboru odborných prací ve velitelství sil (vedoucí starší pracovník štábu),

7. provádění dílčích úkonů ve správním řízení, vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení podle části čtvrté správního řádu, samostatné rozhodování ve správních řízeních s jedním účastníkem s jednoznačně stanoveným postupem, vyřizování dotazů a připomínek účastníků řízení týkajících se průběhu správního řízení a metodické řízení právních asistentů na nižších organizačních úrovních (vedoucí starší právní asistent),

8. vykonávání úzce specifikovaných činností u odboru Společného operačního centra Velitelství pro operace spojených s obsluhou utajovaných informačních systémů a souvisejících s výměnou informací mezi orgány krizového řízení NATO, EU a krizových štábů zřizovaných v České republice (první příslušník stálé směny),

j) stanovení diagnostiky, samostatná obsluha, údržba a opravy speciálních technických prostředků nebo systémů (technik-specialista),

k) vykonávání činností souvisejících s řízením, organizací a výkonem karierové a další odborné přípravy poddůstojnického a praporčického hodnostního sboru ve Velitelství výcviku-Vojenské akademie (hlavní instruktor),

l) komplexní řízení a velení vyššímu praporčickému, základnímu nebo poddůstojnickému kurzu úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků odboru profesní přípravy nebo výcvikovému kurzu úseku základní přípravy odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademii (náčelník kurzu).

Zpět na přehled činností pro všechny vojenské hodnosti.

Chci do armády

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].