a) komplexní montáž, opravy, seřizování a kontrola stavu speciální techniky (starší elektromechanik-specialista),

b) komplexní řízení a velení

1. dálkoměru (velitel dálkoměru),

2. dělu (velitel děla),

3. družstvu (velitel družstva),

4. laboratoři zkoumající pohonné hmoty a maziva (náčelník laboratoře),

5. směně Vojenské policie (velitel směny),

6. tanku (velitel tanku),

c) obsluha, údržba a střelba ze speciální odstřelovací zbraně, vedení výcviku odstřelovačů (starší odstřelovač-specialista),

d) organizace, zabezpečení a vedení praktického výcviku základních znalostí a dovedností jednotlivce (starší cvičitel),

e) organizační zajišťování chodu štábu na všech stupních řízení a velení, podpora a zabezpečení činnosti vedoucích zaměstnanců Ministerstva obrany (výkonný poddůstojník),

f) provádění nejsložitějších hasebních a záchranných prací na základě speciální odbornosti (starší hasič-specialista),

g) řízení a koordinace činností souvisejících se zajištěním bojové pohotovosti u skupiny speciálních sil (stálý operační dozorčí),

h) řízení, zajišťování činnosti a obsluha speciálních zařízení a techniky (starší operátor-specialista),

i) samostatné

1. provádění oprav ručních, lafetovaných a výcvikových zbraní včetně zhotovování součástí zbraní všeho druhu, povrchových úprav kovových i dřevěných součástí zbraní, zkoušení a nastřelování (starší zbrojíř),

2. stanovení diagnostiky, provádění montáže, oprav a seřizování speciálních strojů a strojních zařízení (starší mechanik-specialista),

3. vyhodnocování meteorologické situace a vykonávání a plnění úkolů radiosondážního průzkumu atmosféry (starší meteorolog-specialista),

j) samostatné vykonávání a plnění dílčích úkolů

1. v oblasti bezpečnosti informací při zajišťování místní správy bezpečnosti informačních systémů (starší pracovník-specialista),

2. v oblasti plnění základních povinností při zajišťování místní správy komunikačních systémů (starší pracovník-specialista),

3. ve zpravodajském týmu (starší pracovník-specialista),

4. souvisejících s výkonem spisové služby (manipulant dokumentů),

k) vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin nebo výbušných předmětů, a to i ve ztížených podmínkách, a samostatné ničení munice do ráže 20 mm, ručních granátů nebo munice do ručních protitankových zbraní, třídění veškeré známé munice a výbušnin, navrhování způsobu ničení a provádění ničení (starší pyrotechnik),

l) výkon

1. diagnosticko-třídících činností v místě zásahu při poskytování neodkladné péče včetně obsluhy a údržby specifického zdravotnického vybavení pod odborným dohledem (starší sběrač raněných-specialista),

2. základních činností Vojenské policie v zásahových jednotkách (specialista zásahu),

m) vykonávání

1. odborných činností v oblasti výkonu dozorčí služby (stálý operační dozorčí),

2. specializovaných úkolů při zabezpečování policejní ochrany určených objektů zvláštní důležitosti s případným využitím technických prostředků střežení (starší operátor-specialista),

n) vzdělávací činnost zaměřená na teoretickou a praktickou přípravu a praktický výcvik ve služební kynologii (starší psovod-specialista),

o) zajišťování složitých účetních agend, zpracování účetních záznamů a ostatních dokumentů v oblasti účetnictví (starší účtovatel),

p) výkon činností spojených s plněním studijních povinností studenta čtvrtého ročníku magisterského studijního programu vysoké školy po splnění požadavků stanovených pro třetí ročník a studenta prvního ročníku navazujícího magisterského studijního programu vysoké školy (čekatel).

Zpět na přehled činností pro všechny vojenské hodnosti.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499