a) komplexní montáž, opravy, seřizování a kontrola stavu speciální techniky (starší elektromechanik-specialista),

b) komplexní řízení a velení

1. dálkoměru (velitel dálkoměru),

2. dělu (velitel děla),

3. družstvu (velitel družstva),

4. laboratoři zkoumající pohonné hmoty a maziva (náčelník laboratoře),

5. směně Vojenské policie (velitel směny),

6. tanku (velitel tanku),

c) obsluha, údržba a střelba ze speciální odstřelovací zbraně, vedení výcviku odstřelovačů (starší odstřelovač-specialista),

d) organizace, zabezpečení a vedení praktického výcviku základních znalostí a dovedností jednotlivce (starší cvičitel),

e) organizační zajišťování chodu štábu na všech stupních řízení a velení, podpora a zabezpečení činnosti vedoucích zaměstnanců Ministerstva obrany (výkonný poddůstojník),

f) provádění nejsložitějších hasebních a záchranných prací na základě speciální odbornosti (starší hasič-specialista),

g) řízení a koordinace činností souvisejících se zajištěním bojové pohotovosti u skupiny speciálních sil (stálý operační dozorčí),

h) řízení, zajišťování činnosti a obsluha speciálních zařízení a techniky (starší operátor-specialista),

i) samostatné

1. provádění oprav ručních, lafetovaných a výcvikových zbraní včetně zhotovování součástí zbraní všeho druhu, povrchových úprav kovových i dřevěných součástí zbraní, zkoušení a nastřelování (starší zbrojíř),

2. stanovení diagnostiky, provádění montáže, oprav a seřizování speciálních strojů a strojních zařízení (starší mechanik-specialista),

3. vyhodnocování meteorologické situace a vykonávání a plnění úkolů radiosondážního průzkumu atmosféry (starší meteorolog-specialista),

j) samostatné vykonávání a plnění dílčích úkolů

1. v oblasti bezpečnosti informací při zajišťování místní správy bezpečnosti informačních systémů (starší pracovník-specialista),

2. v oblasti plnění základních povinností při zajišťování místní správy komunikačních systémů (starší pracovník-specialista),

3. ve zpravodajském týmu (starší pracovník-specialista),

4. souvisejících s výkonem spisové služby (manipulant dokumentů),

k) vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin nebo výbušných předmětů, a to i ve ztížených podmínkách, a samostatné ničení munice do ráže 20 mm, ručních granátů nebo munice do ručních protitankových zbraní, třídění veškeré známé munice a výbušnin, navrhování způsobu ničení a provádění ničení (starší pyrotechnik),

l) výkon

1. diagnosticko-třídících činností v místě zásahu při poskytování neodkladné péče včetně obsluhy a údržby specifického zdravotnického vybavení pod odborným dohledem (starší sběrač raněných-specialista),

2. základních činností Vojenské policie v zásahových jednotkách (specialista zásahu),

m) vykonávání

1. odborných činností v oblasti výkonu dozorčí služby (stálý operační dozorčí),

2. specializovaných úkolů při zabezpečování policejní ochrany určených objektů zvláštní důležitosti s případným využitím technických prostředků střežení (starší operátor-specialista),

n) vzdělávací činnost zaměřená na teoretickou a praktickou přípravu a praktický výcvik ve služební kynologii (starší psovod-specialista),

o) zajišťování složitých účetních agend, zpracování účetních záznamů a ostatních dokumentů v oblasti účetnictví (starší účtovatel),

p) výkon činností spojených s plněním studijních povinností studenta čtvrtého ročníku magisterského studijního programu vysoké školy po splnění požadavků stanovených pro třetí ročník a studenta prvního ročníku navazujícího magisterského studijního programu vysoké školy (čekatel).

Zpět na přehled činností pro všechny vojenské hodnosti.

Kariéra v armádě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].