a) celkové opravy ručních, lafetovaných a výcvikových zbraní včetně zhotovování součástí těchto zbraní všeho druhu, povrchových úprav kovových i dřevěných částí zbraní, zkoušení a nastřelování (dělmistr),

b) komplexní ošetřování služebních zvířat a samostatné provádění jednoduchých veterinárních úkonů (chovatel),

c) komplexní řízení a velení

1. kompletu (velitel kompletu),

2. osádce (velitel osádky),

3. provozovně (velitel provozovny),

4. roji bojového vozidla (velitel roje),

5. stanici (velitel stanice),

6. střelnici malého rozsahu (velitel střelnice),

7. vyprošťovacímu vozidlu (velitel vyprošťovacího vozidla),

d) montáž, opravy, seřizování a kontrola stavu speciální techniky (starší elektromechanik),

e) obsluha a údržba

1. speciální techniky (starší dozimetrista),

2. technického zařízení nižšího typu (starší vyhodnocovač, starší zdrojař),

f) obsluha a kontrola meteorologických stanic, sestavování zpráv a softwarová komunikace s jejich uživateli (starší aerolog),

g) obsluha

1. meteorologických přístrojů a zařízení, sestavování meteorologických zpráv a softwarové komunikace s jejich uživateli (starší meteorolog),

2. speciálního prostředku a zařízení určeného pro monitorování radiační a chemické situace, odběr a transport vzorků (starší průzkumník-specialista),

h) obsluha, údržba a střelba ze zbraně typu odstřelovací pušky pro přesnou střelbu (starší odstřelovač),

i) organizace práce při výrobě jídel spojená s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu jídel, stanovování a zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel (starší kuchař),

j) organizační zajištění správy vojenského klubu (správce klubu),

k) ovládání a obsluha zbraňového systému (miřič),

l) plánování a řízení systému provozu, údržby a oprav techniky a materiálu (starší pracovník),

m) provádění

1. analýz leteckého paliva a maziv speciálními metodami, včetně prací v laboratorním informačním a řídicím systému (starší laborant pohonných hmot a maziv),

2. hasebních a záchranných prací s využitím odborností získaných ve specializačních kurzech (starší hasič),

3. opravy ručních, lafetovaných a výcvikových zbraní včetně zhotovování součástí zbraní všeho druhu, povrchových úprav kovových i dřevěných součástí zbraní, zkoušení a nastřelování (zbrojíř),

4. speciálních průzkumných činností (starší průzkumník-specialista),

5. speciálních činností při vytváření podmínek pro uspokojování tělovýchovných potřeb vojáků z povolání (starší pracovník),

6. uceleného souboru účetních operací, zpracování účetních záznamů a ostatních dokumentů v oblasti účetnictví (účtovatel),

7. vnější ostrahy a obrany sídel prezidenta republiky nebo výkonu strážní služby na čestných pevných stanovištích a plnění reprezentačních povinností Hradní stráže v rámci protokolárních akcí prezidenta republiky (starší strážný-specialista),

8. činností v rámci neodkladné a ošetřovatelské péče pod odborným dohledem (starší sběrač raněných),

n) příprava služebního psa pro plnění úkolů, provádění praktického výcviku služebních psů a provádění ochrany, strážní činnosti a specifických činností za pomoci přiděleného služebního psa (starší psovod),

o) řízení a organizace práce ve skladu nebo skladech (správce),

p) řízení a

1. provádění ochrany a strážní činnosti za pomoci služebního psa, pravidelné provádění výcviku služebních psů a plnění specifických úkolů Hradní stráže (starší psovod),

2. provádění průzkumných a záchranných prací pod vodou (starší potápěč),

3. údržba lokomotiv na vlečkách (strojvedoucí),

q) řízení a velení družstvu (zástupce velitele družstva),

r) řízení a

1. obsluha a údržba speciálního technicky složitějšího stroje a speciálního strojního zařízení (starší strojník-specialista),

2. údržba a opravy jízdních souprav složených z motorového vozidla pro přepravu nákladů, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 12000 kg, a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 10000 kg (starší řidič-specialista),

3. údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu osob, které mají více než 8 míst k sezení kromě místa řidiče a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 5000 kg (starší řidič-specialista),

s) samostatná obsluha a údržba

1. složitějších zbraňových a jiných systémů, vojenské techniky a zařízení nebo prostředků (mířič, starší operátor),

2. zbraňového systému tanku velitele čety (střelec-operátor),

t) samostatné provádění

1. montáže, opravy a seřizování strojů a strojních zařízení (starší mechanik),

2. složitých a specifických záchranných prací (záchranář-specialista),

u) vedení praktického výcviku základních znalostí a dovedností jednotlivce (cvičitel),

v) vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin nebo výbušných předmětů, a to i ve ztížených podmínkách, a samostatné ničení munice do ráže 20 mm, ručních granátů nebo munice do ručních protitankových zbraní (pyrotechnik),

w) přeprava nemocných a raněných při poskytování neodkladné péče (starší sběrač raněných),

x) vykonávání

1. podpůrných prací v oblasti radiační, chemické, biologické a psychologické podpory a pyrotechnické asanace (starší pracovník),

2. základních úkolů při zabezpečování policejní ochrany určených objektů zvláštní důležitosti s případným využitím služebního psa nebo technických prostředků střežení (specialista ochranné služby Vojenské policie),

y) zajišťování provozu skladu, samostatný příjem a výdej materiálu (starší skladník),

z) výkon činností spojených s plněním studijních povinností studenta třetího ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu nebo studijního programu vyšší odborné školy po splnění požadavků stanovených pro druhý ročník (čekatel).

Zpět na přehled činností pro všechny vojenské hodnosti.

Volná místa v armádě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]