Aktuální znění k 1.1.2022

Popis činností pro jednotlivé vojenské hodnosti vychází z Nařízení vlády č. 60/2015 Sb. "Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti".

§ 1

Seznam činností vojáků stanovených pro jednotlivé vojenské hodnosti v závislosti na jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti je uveden v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Pokud není činnost vojáka pro jednotlivou vojenskou hodnost v příloze k tomuto nařízení uvedena, zařadí Ministerstvo obrany vojáka do vojenské hodnosti podle činnosti, která je v příloze k tomuto nařízení z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti pro konkrétní vojenskou hodnost s touto hodností porovnatelná.

§ 3 - Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 203/2010 Sb., o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti, se zrušuje.

§ 4 - Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

Seznam činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

Aktualizace

Verze Platnost od Platnost do Novela zákona
1. 01.07.2015 31.12.2016 -
2. 01.01.2017 30.06.2019 429/2016 Sb.
3. 01.07.2019 31.12.2019 156/2019 Sb.
4. 01.01.2020 30.06.2020 156/2019 Sb.
5.  01.07.2020   258/2020 Sb.