Kdo je hasič? Provádí hasební a záchranné práce při všech druzích zásahů s využitím získaných odborností a s uplatněním samostatného rozhodování a s odpovědností za celé určené úseky činností.

5. platová třída

 1. Provádění hasebních a záchranných prací při zásahu za pomoci věcných prostředků požární ochrany pod vedením a bez absolvování základní odborné přípravy podle zvláštních předpisů.
 2. Zajišťování spojení na požární zbrojnici při nasazování jednotek a při likvidaci mimořádných událostí.

6. platová třída

 1. Provádění hasebních a záchranných prací při zásahu po absolvování základní odborné přípravy.
 2. Obsluha techniky při zásahu s využitím odborností získaných v kurzu strojní služby.

7. platová třída

 1. Zpracovávání dokumentace pro operativní nasazování jednotek při zásahu včetně získávání a soustřeďování podkladů, například požárně-poplachových plánů a poplachových plánů integrovaného záchranného systému, dokumentace zdolávání požárů a havarijních plánů.
 2. Provádění hasebních a záchranných prací při zásahu s využitím odborností získaných ve specializačních kurzech.
 3. Obsluha speciální techniky při zásahu, například protichemického vozu, s využitím odborností získaných ve specializačních kurzech.

8. platová třída

 1. Provádění nejsložitějších hasebních a záchranných prací při zásahu se speciální odborností, například potápěč, lezec, pyrotechnik.
 2. Výkon vybraných činností speciálních služeb u zásahu, například v protichemické službě.
 3. Provádění odborných, poradenských a konzultačních činností v oblasti státního požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatel, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování, provádění dílčích činností v těchto oblastech a při posuzování požárního nebezpečí podle zvláštních předpisů.

9. platová třída

 1. Komplexní koordinace družstva, řízení zásahu jednotek požární ochrany při likvidaci mimořádných událostí, zpracování dokumentace o zásahu a činnosti družstva, provádění odborné přípravy a zajišťování trvalé akceschopnosti družstva.
 2. Výběr věcných prostředků pro zásah jednotek požární ochrany, stanovení postupu jejich použití, vyhodnocování situace na místě zásahu z hlediska činnosti speciálních služeb jednotky požární ochrany.

10. platová třída

 1. Komplexní koordinace vojenské hasičské jednotky nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jejíž členové jsou v pracovněprávním vztahu ke zřizovateli, řízení rozsáhlejších zásahů vojenské hasičské jednotky nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů obce při likvidaci mimořádných událostí včetně organizování a zajišťování odborné přípravy a trvalé akceschopnosti vojenské hasičské jednotky nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Charakteristika přípravy v oboru

Obor je pro žáky s vypěstovaným citem pro zodpovědnost a záchranu lidí v případě jejich ohrožení. Studium vyžaduje od žáků vysokou psychickou odolnost, vynikající zdravotní stav a fyzickou kondici. Žáci se naučí posuzovat technologické provozy z hlediska požární bezpečnosti, posuzovat možnosti vzniku požárů, navrhovat opatření, používat výstroj a výzbroj určenou k zásahům, používat dýchací techniku, používat vyprošťovací techniku a radiostanice. Naučí se také kontrolní technické a řídící činnosti v Hasičském záchranném sboru ČR a v hasičských záchranných sborech organizací a podniků zaměřené na strojní službu jednotek požární ochrany v organizačním a operačním řízení a naučí se uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí výuky je odborná připravenost žáků k řízení motorových vozidel skupiny C.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].