Kdo je pracovník kremačního zařízení? Řídí a kontroluje provoz kremační pece určené pro zpopelňování lidských pozůstatků, upravuje zpopelněné lidské ostatky pro rozptyl, přesyp a vsyp a ukládá je do uren a kolumbárií.

3. platová třída

  1. Spolupráce při ukládání zemřelých převzatých od pohřebních služeb k provedení kremace.

4. platová třída

  1. Zajišťování chodu kremačního zařízení a jeho běžná údržba.
  2. Vedení evidence a označování rakve se zemřelým.
  3. Zajišťování správného uložení zpopelněných ostatků do příslušné urny v závislosti na vedené evidenci.
  4. Obsluha zařízení na úpravu zpopelněných ostatků.
  5. Obsluha chladících zařízení pro ukládání zemřelých.

5. platová třída

  1. Řízení a obsluha digitálních spalovacích pecí včetně hydraulických zdviží, odsavačů a kontrolních přístrojů pro usměrňování a sledování spalovacího procesu.
  2. Organizace a dohled nad obsluhou a údržbou kremačního zařízení.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499