Kdo je fotograf? Zhotovuje průkazové, portrétní a produktové fotografie v interiéru nebo exteriéru, obsluhuje fotografickou a osvětlovací techniku za účelem zhotovování snímků, úpravy a přípravy snímků pro zhotovení konečných fotografických výstupů.

4. platová třída

 1. Fotografování pro různé druhy průkazů, informativních a dokumentačních snímků včetně zhotovování reprodukcí.
 2. Fotografování portrétů nebo skupin pro úřední účely.
 3. Vyvolávání, zesilování nebo zeslabování negativů a černobílé inverze svitkových a plochých filmů a desek včetně přípravy vývojek, ustalovačů i jiných lázní a provádění negativní černobílé retuše.
 4. Zhotovování fotokopií z mikrofilmů s běžnými textovými předlohami do formátu A4.

5. platová třída

 1. Fotografování reportážních snímků včetně barevných.
 2. Vyvolávání negativů pro barevnou fotografii včetně přípravy vyvolávacích roztoků a provádění negativní retuše.
 3. Zhotovování fotokopií z mikrofilmů, novin, časopisů a publikací a zhotovování fotokopií formátů A3 a větších.
 4. Zhotovování mikrofilmů, mikrofišů a zhotovování jejich kopií.
 5. Vyvolávání filmů na vyvolávacích automatech a příprava provozních lázní.

6. platová třída

 1. Individuální fotografování a zhotovování dokumentačních, propagačních, technických černobílých a barevných snímků (i diapozitivů) velkých formátů podle výtvarného záměru nebo technického projektu.
 2. Specializované fotografování s dělením podle oborů výroby nebo činnosti, například zvláštních jevů v lékařství při fotografování endoskopickém nebo gastroskopickém, pod vodou, v jaderné fyzice a chemii k zachycení oku neviditelných jevů, k dokumentaci a registraci jevů, stavebně-historických průzkumů, archeologických výzkumů, fotodokumentace movitých a nemovitých objektů.
 3. Snímání na mikrografických krokových i souřadnicových kamerách s ruční volbou expozice nebo automatickým řízením expozice v případech faktorů zmenšení větších než A2.

7. platová třída

 1. Zhotovování umělecky a výtvarně zaměřených fotografií i fotomontáží včetně simultánních fotografií zobrazujících na jediném snímku několik fází, poloh a stavů fotografovaného objektu.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499