Kdo je strojník vodohospodářských zařízení? Obsluhuje stroje a zařízení sloužící k úpravě, rozvodu, čištění a čerpání vod.

3. platová třída

  1. Obsluha stanice diskontinuálního změkčování vody pro nízkotlaké kotelny a chladící okruhy vápnem a sodou.

4. platová třída

  1. Obsluha čerpacích a přečerpávacích stanic.
  2. Obsluha tlakových filtrů, soustavy čerpadel a členitého rozvodu surové i filtrované vody a stlačeného vzduchu, kontrola odporu filtrační vrstvy jednotlivých rychlofiltrů a jejich regenerace vypíráním.
  3. Obsluha stanic kontinuálního změkčování vody vápnem a sodou spojenou s automatickým dávkováním činidel, s regulací průběhu srážení a izolací kalu včetně kontroly jakosti surové i upravené vody.

5. platová třída

  1. Obsluha aktivačních nádrží, usazováků i dosazováků, čerpadel a členitého rozvodu při biologickém čištění odpadních vod aktivním kalem s průběžnými úpravami technologie čištění podle složení odpadních vod včetně provádění údržby a běžných oprav.
  2. Řízení vícestupňové demineralizační stanice mechanické a chemické předúpravy surové vody a její další úpravy pomocí reverzní osmózy, demineralizace na ionexech a sterilizace UV zářením včetně provádění kontrolních analýz.
  3. Obsluha složitějšího technologického zařízení úpravny vody včetně provádění údržby a běžných oprav.

6. platová třída

  1. Řízení provozu úpravny pitné vody o výkonu nad 100 l/s.
  2. Řízení provozu mechanickobiologické čistírny odpadních vod s využitím kalového plynu - plynové hospodářství o výkonu do 12000 m3 za den.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499