Kdo je strojník vodohospodářských zařízení? Obsluhuje stroje a zařízení sloužící k úpravě, rozvodu, čištění a čerpání vod.

3. platová třída

  1. Obsluha stanice diskontinuálního změkčování vody pro nízkotlaké kotelny a chladící okruhy vápnem a sodou.

4. platová třída

  1. Obsluha čerpacích a přečerpávacích stanic.
  2. Obsluha tlakových filtrů, soustavy čerpadel a členitého rozvodu surové i filtrované vody a stlačeného vzduchu, kontrola odporu filtrační vrstvy jednotlivých rychlofiltrů a jejich regenerace vypíráním.
  3. Obsluha stanic kontinuálního změkčování vody vápnem a sodou spojenou s automatickým dávkováním činidel, s regulací průběhu srážení a izolací kalu včetně kontroly jakosti surové i upravené vody.

5. platová třída

  1. Obsluha aktivačních nádrží, usazováků i dosazováků, čerpadel a členitého rozvodu při biologickém čištění odpadních vod aktivním kalem s průběžnými úpravami technologie čištění podle složení odpadních vod včetně provádění údržby a běžných oprav.
  2. Řízení vícestupňové demineralizační stanice mechanické a chemické předúpravy surové vody a její další úpravy pomocí reverzní osmózy, demineralizace na ionexech a sterilizace UV zářením včetně provádění kontrolních analýz.
  3. Obsluha složitějšího technologického zařízení úpravny vody včetně provádění údržby a běžných oprav.

6. platová třída

  1. Řízení provozu úpravny pitné vody o výkonu nad 100 l/s.
  2. Řízení provozu mechanickobiologické čistírny odpadních vod s využitím kalového plynu - plynové hospodářství o výkonu do 12000 m3 za den.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]