Kdo je chemik? Provádí činnosti související s chemickou výrobou a vstupní, mezioperační a výstupní kontrolou technologického procesu.

3. platová třída

 1. Odstřeďování organických sloučenin na kontinuálních odstředivkách se strojním vyprazdňováním.
 2. Provádění jednoduchých dílčích operací ve výzkumném poloprovozu a obsluha příslušných zařízení pod vedením.

4. platová třída

 1. Diskontinuální příprava vícesložkových směsí s obsahem fyziologicky účinných látek a labilních substancí s požadavky na rozpadovost, velikost částic a sypkost ve výrobě čistých chemikálií.
 2. Sycení, absorbce horkého přesyceného roztoku uhličitanu sodného plynným oxidem siřičitým ve výrobě bisulfitového louhu.

5. platová třída

 1. Příprava speciálních roztoků pro diagnostické soupravy s vysokou přesností ve výrobě speciálních chemikálií a léčiv.
 2. Výroba organických sloučenin sulfonací, nitrací, esterifikací a podobně a jejich atmosférická destilace a rektifikace.

6. platová třída

 1. Výroba čistých a speciálních chemikálií chemickými syntézami od 2 do 3 stupňů za použití různých druhů chemických reakcí.
 2. Vyvíjení acetylenu ve stacionárních vyvíječích o výkonu nad 125 Nm3/hod. s případnou úpravou čistoty plynu. Objemová a vážková rutinní příprava chemikálií s vysokou fyziologickou účinností ve výrobě léčivých přípravků a léků spojená s dodržováním speciálních ustanovení správné výrobní praxe a zásad sanitace nejvyšších stupňů čistoty prostředí.

7. platová třída

 1. Řízení průběhu reakcí ve výrobě čistých chemikálií.
 2. Výroba organických barviv a jejich polotovarů, například nitrací, redukcí, thionací, sulfonací, aminací, diazotací apod.

8. platová třída

 1. Řízení devíti a vícestupňových syntéz ve výrobě čistých a speciálních chemikálií za použití různých reakčních mechanizmů.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].