Kdo je chemik? Provádí činnosti související s chemickou výrobou a vstupní, mezioperační a výstupní kontrolou technologického procesu.

3. platová třída

 1. Odstřeďování organických sloučenin na kontinuálních odstředivkách se strojním vyprazdňováním.
 2. Provádění jednoduchých dílčích operací ve výzkumném poloprovozu a obsluha příslušných zařízení pod vedením.

4. platová třída

 1. Diskontinuální příprava vícesložkových směsí s obsahem fyziologicky účinných látek a labilních substancí s požadavky na rozpadovost, velikost částic a sypkost ve výrobě čistých chemikálií.
 2. Sycení, absorbce horkého přesyceného roztoku uhličitanu sodného plynným oxidem siřičitým ve výrobě bisulfitového louhu.

5. platová třída

 1. Příprava speciálních roztoků pro diagnostické soupravy s vysokou přesností ve výrobě speciálních chemikálií a léčiv.
 2. Výroba organických sloučenin sulfonací, nitrací, esterifikací a podobně a jejich atmosférická destilace a rektifikace.

6. platová třída

 1. Výroba čistých a speciálních chemikálií chemickými syntézami od 2 do 3 stupňů za použití různých druhů chemických reakcí.
 2. Vyvíjení acetylenu ve stacionárních vyvíječích o výkonu nad 125 Nm3/hod. s případnou úpravou čistoty plynu. Objemová a vážková rutinní příprava chemikálií s vysokou fyziologickou účinností ve výrobě léčivých přípravků a léků spojená s dodržováním speciálních ustanovení správné výrobní praxe a zásad sanitace nejvyšších stupňů čistoty prostředí.

7. platová třída

 1. Řízení průběhu reakcí ve výrobě čistých chemikálií.
 2. Výroba organických barviv a jejich polotovarů, například nitrací, redukcí, thionací, sulfonací, aminací, diazotací apod.

8. platová třída

 1. Řízení devíti a vícestupňových syntéz ve výrobě čistých a speciálních chemikálií za použití různých reakčních mechanizmů.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499