Kdo je pracovník zařízení pro ochranu ovzduší? Provádí na základě manipulačních a provozních předpisů samostatně nebo dle pokynů činnosti spojené se zajištěním správného provozu zařízení pro ochranu ovzduší ve výrobních podnicích.

8. platová třída

  1. Provádění technických, terénních a laboratorních prací v oblasti ochrany čistoty ovzduší, zpracovávání výsledků měření a pozorování.

9. platová třída

  1. Komplexní zajišťování a provádění měření a pozorování kvality ovzduší.

10. platová třída

  1. Samostatné řešení úkolů z ochrany ovzduší, například odborné zpracovávání a vyhodnocování dat o kvalitě ovzduší, zpracovávání posudků a informací o kvalitě ovzduší.

11. platová třída

  1. Koordinace zajišťování předpovědí kvality ovzduší, vývoj postupů a metodik pro provádění odborných činností v oboru ochrany čistoty ovzduší včetně zpracovávání odborných posudků a ucelených informací o kvalitě ovzduší.

12. platová třída

  1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování systému ochrany čistoty ovzduší.
  2. Celostátní koordinace a příprava metodik pro monitorování kvality ovzduší v České republice.

13. platová třída

  1. Zpracovávání koncepce rozvoje a koordinace systému ochrany čistoty prostředí.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499