Kdo je meteorolog? Provádí základní meteorologická pozorování, vypracovává primární podklady.

5. platová třída

 1. Provádění základních meteorologických pozorování, například teploty, srážek, tlaku vzduchu, vlhkosti odečítáním teploměrů a dalších přístrojů, měření srážek odměrným válcem, vedení deníku pozorovatele.

6. platová třída

 1. Provádění odvozených meteorologických pozorování, výpočtů a sestavování výkazů o průběhu počasí.

7. platová třída

 1. Obsluha a kontrola automatických meteorologických stanic, sestavování výkazů o průběhu počasí z báze uložených dat a softwarová komunikace s jejich uživateli.

8. platová třída

 1. Samostatné provádění meteorologických a klimatologických prací.
 2. Komplexní sondování atmosféry včetně vypouštění radiosond a pilotovacích balonů pro sondování atmosféry v rámci výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů. Vydávání povětrnostních zpráv pro potřeby Armády České republiky.
 3. Zajišťování provozu, údržby a kontroly zařízení dobrovolnické meteorologické staniční sítě, soustřeďování a kontrola výsledků měření v automatické pozorovací síti.
 4. Samostatné provádění pozorování, šifrování naměřených údajů a distribuce do centra, samostatné zpracovávání výsledků měření z automatických přístrojů, primární zpracovávání datových souborů a jejich kontrola, samostatná tvorba a zpracovávání podkladů pro odborné posudky, příprava a zpracovávání map a podkladů, zajišťování pravidelné sondáže atmosféry pomocí balonů a zpracovávání dat.

9. platová třída

 1. Komplexní zajišťování a provádění meteorologických a klimatologických pozorování a měření.

10. platová třída

 1. Samostatné řešení meteorologických a klimatologických úkolů, například provádění leteckého meteorologického pozorování a zabezpečování letového provozu za podmínek automatického přistávání.
 2. Samostatné letecké meteorologické pozorování na letištích, zpracovávání předpovědí a dílčích informací o stavu atmosféry a jejího budoucího vývoje, letecké meteorologické zabezpečování vnitrostátní přepravy, všeobecného letectví a aeroklubů.

11. platová třída

 1. Koordinace zajišťování předpovědí počasí, výstražné meteorologické služby a letecké meteorologické služby, zpracovávání odborných posudků a ucelených informací o stavu atmosféry, samostatné provádění a organizování provozních předpovědních činností všech druhů, koordinace meteorologických a klimatologických pozorovacích sítí.

12. platová třída

 1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování systémů zajišťování předpovědí počasí, výstražné meteorologické a letecké meteorologické služby.
 2. Metodické usměrňování meteorologických a klimatologických činností s celorepublikovou působností.

13. platová třída

 1. Zpracovávání koncepce rozvoje a koordinace systému meteorologie a klimatologie a jejích jednotlivých oborů.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]