Kdo je meteorolog? Provádí základní meteorologická pozorování, vypracovává primární podklady.

5. platová třída

 1. Provádění základních meteorologických pozorování, například teploty, srážek, tlaku vzduchu, vlhkosti odečítáním teploměrů a dalších přístrojů, měření srážek odměrným válcem, vedení deníku pozorovatele.

6. platová třída

 1. Provádění odvozených meteorologických pozorování, výpočtů a sestavování výkazů o průběhu počasí.

7. platová třída

 1. Obsluha a kontrola automatických meteorologických stanic, sestavování výkazů o průběhu počasí z báze uložených dat a softwarová komunikace s jejich uživateli.

8. platová třída

 1. Samostatné provádění meteorologických a klimatologických prací.
 2. Komplexní sondování atmosféry včetně vypouštění radiosond a pilotovacích balonů pro sondování atmosféry v rámci výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů. Vydávání povětrnostních zpráv pro potřeby Armády České republiky.
 3. Zajišťování provozu, údržby a kontroly zařízení dobrovolnické meteorologické staniční sítě, soustřeďování a kontrola výsledků měření v automatické pozorovací síti.
 4. Samostatné provádění pozorování, šifrování naměřených údajů a distribuce do centra, samostatné zpracovávání výsledků měření z automatických přístrojů, primární zpracovávání datových souborů a jejich kontrola, samostatná tvorba a zpracovávání podkladů pro odborné posudky, příprava a zpracovávání map a podkladů, zajišťování pravidelné sondáže atmosféry pomocí balonů a zpracovávání dat.

9. platová třída

 1. Komplexní zajišťování a provádění meteorologických a klimatologických pozorování a měření.

10. platová třída

 1. Samostatné řešení meteorologických a klimatologických úkolů, například provádění leteckého meteorologického pozorování a zabezpečování letového provozu za podmínek automatického přistávání.
 2. Samostatné letecké meteorologické pozorování na letištích, zpracovávání předpovědí a dílčích informací o stavu atmosféry a jejího budoucího vývoje, letecké meteorologické zabezpečování vnitrostátní přepravy, všeobecného letectví a aeroklubů.

11. platová třída

 1. Koordinace zajišťování předpovědí počasí, výstražné meteorologické služby a letecké meteorologické služby, zpracovávání odborných posudků a ucelených informací o stavu atmosféry, samostatné provádění a organizování provozních předpovědních činností všech druhů, koordinace meteorologických a klimatologických pozorovacích sítí.

12. platová třída

 1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování systémů zajišťování předpovědí počasí, výstražné meteorologické a letecké meteorologické služby.
 2. Metodické usměrňování meteorologických a klimatologických činností s celorepublikovou působností.

13. platová třída

 1. Zpracovávání koncepce rozvoje a koordinace systému meteorologie a klimatologie a jejích jednotlivých oborů.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499