11. platová třída

  1. Provádění behaviorálně analytického hodnocení a diagnostiky chování pro další léčebnou péči.
  2. Provádění poradenské činnosti a edukace při realizaci plánu behaviorální intervence.

12. platová třída

  1. Samostatné zajišťování prací v rámci behaviorálně analytického hodnocení, diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči včetně sestavování plánu behaviorální intervence při zabezpečování reedukace dospělých i dětí s neurovývojovými poruchami.
  2. Metodické, koncepční a kontrolní činnosti v oboru behaviorální analýzy, hodnocení kvality poskytované péče.
  3. Stanovování strategie výchovy, zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků na úseku behaviorální analýzy.
  4. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny v oblasti rozvoje žádoucího chování a úpravy maladaptivního chování v osobním a sociálním vývoji včetně provádění individuálních i skupinových programů.

13. platová třída

  1. Provádění nejnáročnějších činností v oblasti behaviorální analýzy.
  2. Preventivní, diagnostická a léčebná péče v oboru behaviorální analýzy spojená s výchovou a dalším vzděláváním specialistů, s prováděním behaviorálního hodnocení a sestavování plánu behaviorální intervence, odborné vedení zdravotnického týmu.
  3. Práce ve výzkumu a vývoji nebo tvůrčí aplikace výsledků vědního oboru behaviorální analýzy. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování v oblasti behaviorální analýzy.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499