7. platová třída

  1. Provádění asistence při provádění základního behaviorálně analytického hodnocení a diagnostiky v rámci léčebné péče v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem.
  2. Posuzování potřeb pacienta v oblasti behaviorální analýzy podle údajů ve zdravotnické dokumentaci pod odborným dohledem.

8. platová třída

  1. Provádění asistence při terapii, rehabilitaci a reedukaci chování u dětí i dospělých s neurovývojovými poruchami na základě stanoveného plánu behaviorální intervence za použití metod behaviorální analýzy v rámci léčebné péče v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem.
  2. Provádění asistence při činnosti behaviorální analýzy v rámci přímé práce s klientem ve spolupráci s rodinou a dalšími odborníky.

9. platová třída

  1. Provádění asistence při prevenci a výchovně vzdělávací činnosti v rámci léčebné péče v oboru aplikované behaviorální analýzy pod odborným dohledem.
  2. Provádění úzce vymezených zdravotnických činností při asistenci v rámci léčebné péče v oblasti behaviorální analýzy, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta/klienta, pro něž je nutné získání zvláštní odborné způsobilosti.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499