Kdo je odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví? Vykonává činnosti související s výkonem státního zdravotního dozoru v rámci ochrany a podpory veřejného zdraví a ve spolupráci s lékařem plní úkoly v oblasti prevence onemocnění a ochrany veřejného zdraví.

11. platová třída

  1. Hodnocení a interpretace výsledků šetření na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mladistvých, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, podpory zdraví obyvatel nebo pracovně-lékařské péče a jejich porovnávání s hygienickými normami pod odborným dohledem včetně přípravných prací, například sledování zdravotního stavu populace ve vztahu k pracovním a životním podmínkám, zadávání a specifikace měření složek životního a pracovního prostředí a složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru, příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, realizace programů ochrany a podpory zdraví.

12. platová třída

  1. Hodnocení složek životního a pracovního prostředí, životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů a interpretace výsledků šetření pro účely státního zdravotního dozoru, a to pod odborným dohledem.
  2. Sledování a monitorování ukazatelů zdravotního stavu obyvatel a faktorů prostředí, příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, poskytování poradenských, výchovných a konzultačních služeb, a to pod odborným dohledem.

13. platová třída

  1. Zpracování podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik zátěže obyvatel vystavených rizikovým faktorům životního a pracovního prostředí a komunikace zdravotního rizika, vytváření programů ochrany a podpory veřejného zdraví na regionální úrovni, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
  2. Vytváření a vedení programů ochrany a podpory veřejného zdraví, jejich koordinace a metodické usměrňování na národní úrovni, analýza ukazatelů zdravotního stavu obyvatel a faktorů prostředí nebo poskytování specializovaných poradenských, výchovných a konzultačních služeb, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

14. platová třída

  1. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru, metodická a koncepční činnost v rámci oboru, příprava standardů specializovaných postupů v oboru.
  2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání odborných pracovníků v ochraně a podpoře veřejného zdraví včetně specializačního vzdělávání v příslušném oboru specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].