Kdo je biomedicínský inženýr? Ve spolupráci s lékařem a za použití zdravotnických přístrojů vykonává činnosti v rámci diagnostické a léčebné péče, nebo ve vědeckém výzkumu.

11. platová třída

  1. Zabezpečování údržby, technického stavu, oprav a servisu zdravotnických přístrojů, například, organizace a koordinace externí technické služby související s provozem zdravotnických přístrojů. Vývoj a zhotovování zdravotnických přístrojů nebo jejich doplňků, případně provádění technické instruktáže pracovníků.

12. platová třída

  1. Organizování a dohled nad činností biomedicínských techniků. Vytváření potřebných modulů klinických informačních systémů, případně modifikace diagnostického softwaru podle konkrétních potřeb pracoviště nebo pacientů, technická asistence a dohled na dodržování zásad správného používání zdravotnických prostředků při poskytování diagnostické a léčebné péče.

13. platová třída

  1. Výkon specializovaných činností, například obsluha zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh krve, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
  2. Výzkum, vývoj a zhotovování zdravotnických přístrojů nebo jejich doplňků, vytváření modifikací softwaru a nástavbového softwaru pro zdravotnické přístroje, včetně aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe v rámci oboru, klinické hodnocení a klinické zkoušky podle zvláštního předpisu, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
  3. Koncipování kompletů zdravotnických technologií, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
  4. Identifikace činností vyžadujících změnu v postupu, provádění analýz zaměřených na odhalení příčin nedostatků v oboru specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

14. platová třída

  1. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru, metodická a koncepční činnost v rámci oboru, příprava standardů specializovaných postupů v oboru.
  2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání biomedicínských inženýrů včetně specializačního vzdělávání v příslušném oboru specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].