Kdo je biomedicínský inženýr? Ve spolupráci s lékařem a za použití zdravotnických přístrojů vykonává činnosti v rámci diagnostické a léčebné péče, nebo ve vědeckém výzkumu.

11. platová třída

  1. Zabezpečování údržby, technického stavu, oprav a servisu zdravotnických přístrojů, například kalibrace kritických bloků zdravotnických přístrojů, organizace a koordinace externí technické služby související s provozem zdravotnických přístrojů. Vývoj a zhotovování zdravotnických přístrojů nebo jejich doplňků, případně provádění technické instruktáže pracovníků.

12. platová třída

  1. Vyhodnocování nežádoucích příhod zdravotnických přístrojů v případě jejich selhání. Vytváření potřebných modulů klinických informačních systémů, případně modifikace diagnostického software pro interpretaci elektroencefalogramu, elektrokardiogramu a dalších diagnostických systémů, technická asistence při vyšetřeních a operacích a další specializované práce s přístrojovou technikou, při které přichází k přímému styku s pacientem nebo která může přímo ovlivnit jeho zdravotní stav.
  2. Metodické usměrňování činnosti zdravotnických i jiných odborných pracovníků v oboru příslušné specializace při poskytování diagnostické a léčebné péče s využitím zdravotnických přístrojů, školení zdravotnického personálu. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.
  3. Výkon nejnáročnějších specializovaných činností bez indikace lékaře, například vytváření samostatných modulů klinických informačních systémů.
  4. Identifikace činností vyžadující změnu v postupu, provádění analýz zaměřených na odhalení příčin nedostatků v oboru specializace.

13. platová třída

  1. Výkon nejnáročnějších specializovaných činností v oboru specializace, například obsluha zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh krve a vypracovávání standardů specializovaných postupů.
  2. Výzkum, vývoj a zhotovování zdravotnických přístrojů nebo jejich doplňků, vytváření modifikací softwaru a nástavbového softwaru pro zdravotnické přístroje včetně aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe v rámci oboru, klinické hodnocení a klinické zkoušky podle zvláštního předpisu. Tvorba koncepce a metodické usměrňování oboru v rámci zdravotnického zařízení.
  3. Koncipování kompletů zdravotnických technologií.

14. platová třída

  1. Tvorba celostátní koncepce specializačních oborů klinického inženýrství.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]