Kdo je biomedicínský inženýr? Ve spolupráci s lékařem a za použití zdravotnických přístrojů vykonává činnosti v rámci diagnostické a léčebné péče, nebo ve vědeckém výzkumu.

11. platová třída

  1. Zabezpečování údržby, technického stavu, oprav a servisu zdravotnických přístrojů, například kalibrace kritických bloků zdravotnických přístrojů, organizace a koordinace externí technické služby související s provozem zdravotnických přístrojů. Vývoj a zhotovování zdravotnických přístrojů nebo jejich doplňků, případně provádění technické instruktáže pracovníků.

12. platová třída

  1. Vyhodnocování nežádoucích příhod zdravotnických přístrojů v případě jejich selhání. Vytváření potřebných modulů klinických informačních systémů, případně modifikace diagnostického software pro interpretaci elektroencefalogramu, elektrokardiogramu a dalších diagnostických systémů, technická asistence při vyšetřeních a operacích a další specializované práce s přístrojovou technikou, při které přichází k přímému styku s pacientem nebo která může přímo ovlivnit jeho zdravotní stav.
  2. Metodické usměrňování činnosti zdravotnických i jiných odborných pracovníků v oboru příslušné specializace při poskytování diagnostické a léčebné péče s využitím zdravotnických přístrojů, školení zdravotnického personálu. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.
  3. Výkon nejnáročnějších specializovaných činností bez indikace lékaře, například vytváření samostatných modulů klinických informačních systémů.
  4. Identifikace činností vyžadující změnu v postupu, provádění analýz zaměřených na odhalení příčin nedostatků v oboru specializace.

13. platová třída

  1. Výkon nejnáročnějších specializovaných činností v oboru specializace, například obsluha zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh krve a vypracovávání standardů specializovaných postupů.
  2. Výzkum, vývoj a zhotovování zdravotnických přístrojů nebo jejich doplňků, vytváření modifikací softwaru a nástavbového softwaru pro zdravotnické přístroje včetně aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe v rámci oboru, klinické hodnocení a klinické zkoušky podle zvláštního předpisu. Tvorba koncepce a metodické usměrňování oboru v rámci zdravotnického zařízení.
  3. Koncipování kompletů zdravotnických technologií.

14. platová třída

  1. Tvorba celostátní koncepce specializačních oborů klinického inženýrství.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499