Kdo je fyzioterapeut? Poskytuje preventivní, diagnostickou, léčebnou, rehabilitační a paliativní péči v oboru fyzioterapie vedoucí k rozvoji, obnovení a udržení optimálního zdraví klienta. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických, pokud jsou ohroženy nemocí, stárnutím, úrazem, bolestí, postižením, onemocněním, chorobou či faktory danými životním prostředím.

10. platová třída

  1. Provádění komplexních fyzioterapeutických postupů a komplexního kineziologického vyšetření včetně diagnostiky funkčních poruch pohybového systému, diagnostiky bolestivých a spoušťových bodů, algeziologického vyšetření, analýzy běžných denních aktivit u pacientů nebo klientů sociálních služeb, vypracovávání krátkodobých a dlouhodobých fyzioterapeutických plánů. Provádění elektrodiagnostiky, její interpretace a aplikace složitější funkční terapie. Provádění funkčního vyšetření a ergonomického poradenství.
  2. Provádění fyzioterapie u pacientů s reálným rizikem selhání životních funkcí, a to na základě indikace lékaře.
  3. Seznamování pacientů s možnostmi sociální péče a podílení se na sociální rehabilitaci.

11. platová třída

  1. Provádění fyzioterapeutických postupů, například stanovení individuálních fyzioterapeutických plánů a provádění fyzioterapeutických analýz včetně diferenciální rozvahy, fyzioterapeutických postupů a výkonů, aplikace neinvazních, nefarmakologických fyzioterapeutických postupů včetně spektra reflexních metod, kombinace fyzikální terapie a metod algoterapie. Činnost v preventivních programech v rehabilitaci po onemocnění a úrazech v rehabilitačních, psychiatrických a případně dalších zařízeních.
  2. Provádění specializovaných diagnostických postupů pro vyšetření pohybového systému včetně přístrojových, zejména polyelektromyografii, moire, posturografii, a to na základě indikace lékaře.

12. platová třída

  1. Provádění vysoce specializovaných činností, aplikace fyzioterapeutických postupů u pacientů, kde je reálné riziko selhání životních funkcí, vyšetření pohybového systému včetně přístrojových, zejména polyelektromyografii, moire, posturografii, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
  2. Provádění vysoce specializovaných činností v oboru specializace, například prevence, zdravotnická vzdělávací činnost a poradenství za účelem udržení nebo obnovení pohybových funkcí, doporučování ergonomických úprav v bydlišti a pracovišti pacientů, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
  3. Hodnocení kvality poskytované péče, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

13. platová třída

  1. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru fyzioterapie, metodická a koncepční činnost v rámci oboru fyzioterapie, aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru fyzioterapie, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
  2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů včetně specializačního vzdělávání v příslušném oboru specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].