Kdo je fyzioterapeut? Poskytuje preventivní, diagnostickou, léčebnou, rehabilitační a paliativní péči v oboru fyzioterapie vedoucí k rozvoji, obnovení a udržení optimálního zdraví klienta. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických, pokud jsou ohroženy nemocí, stárnutím, úrazem, bolestí, postižením, onemocněním, chorobou či faktory danými životním prostředím.

9. platová třída

  1. 1. Provádění vstupního a kontrolního fyzioterapeutického vyšetření u pacienta nebo klienta sociálních služeb pod odborným dohledem v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, stanovení krátkodobého a dlouhodobého fyzioterapeutického plánu. Provádění základních léčebných fyzioterapeutických úkonů, technik manuální terapie, aplikování metod fyzikální terapie včetně úkonů vodoléčebných.

10. platová třída

  1. Provádění komplexních fyzioterapeutických postupů a komplexního kineziologického vyšetření včetně diagnostiky funkčních poruch pohybového systému, diagnostiky bolestivých a spoušťových bodů, algeziologického vyšetření, analýzy běžných denních aktivit u pacientů nebo klientů sociálních služeb, vypracovávání krátkodobých a dlouhodobých fyzioterapeutických plánů. Provádění elektrodiagnostiky, její interpretace a aplikace složitější funkční terapie. Provádění funkčního vyšetření a ergonomického poradenství.
  2. Provádění komplexní fyzioterapie pod odborným dohledem u pacientů s reálným rizikem selhání životních funkcí.
  3. Seznamování pacientů s možnostmi sociální péče a podílení se na sociální rehabilitaci.

11. platová třída

  1. Provádění specializovaných fyzioterapeutických postupů, například stanovení speciálních individuálních fyzioterapeutických plánů a provádění speciálních fyzioterapeutických analýz včetně diferenciální rozvahy, fyzioterapeutických postupů a výkonů, aplikace neinvazních, nefarmakologických fyzioterapeutických postupů včetně spektra reflexních metod, kombinace fyzikální terapie a metod algoterapie. Činnost v preventivních programech v rehabilitaci po onemocnění a úrazech v rehabilitačních, psychiatrických a případně dalších zařízeních.

12. platová třída

  1. Provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných činností, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, aplikace fyzioterapeutických postupů u pacientů, kde je reálné riziko selhání životních funkcí.
  2. Provádění vysoce specializovaných činností v oboru specializace, například prevence, zdravotnická vzdělávací činnost a poradenství za účelem udržení nebo obnovení pohybových funkcí, doporučování ergonomických úprav v bydlišti a pracovišti pacientů. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.
  3. Provádění nejnáročnějších cílených vysoce specializovaných vyšetření, například polyelektromyografie (PEMG), moire-vyšetření nebo posturografie.
  4. Tvorba koncepce a metodické usměrňování oboru fyzioterapie v rámci zdravotnického zařízení, hodnocení kvality poskytované péče a stanovování strategie výchovy a dalšího vzdělávání v oboru ve zdravotnickém zařízení. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru fyzioterapie.

13. platová třída

  1. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]