Kdo je zrakový terapeut? Podílí se na poskytování diagnostické, léčebné, rehabilitační, preventivní, posudkové a dispenzární péče v oboru zraková terapie (klinická oftalmopedie).

11. platová třída

  1. Provádění dílčích výkonů oftalmopedické a tyflopedické diagnostiky, prevence a poradenství, podílení se na stanovení vhodných rehabilitačních metod zrakových funkcí pacienta pod odborným dohledem. Rehabilitace zrakových funkcí pacienta pod odborným dohledem zrakového terapeuta se specializací.

12. platová třída

  1. Provádění oftalmopedické a tyflopedické diagnostiky, prevence a poradenství, rehabilitace zrakových funkcí pacienta.
  2. Provádění oftalmopedické a tyflopedické diagnostiky pro další léčebnou péči u osob s problémy s komunikací a nekomunikujících, obtížně vyšetřitelných z důvodu vícečetného postižení na základě indikace lékaře a pod odborným dohledem klinického zrakového terapeuta, podílení se na stanovení vhodných diagnostických metod u dětí a dospělých s poruchami a vadami zraku, provádění oftalmopedické prevence a zdravotnické vzdělávací činnosti a poradenství, individuální volba pomůcky k rehabilitaci pacienta pod odborným dohledem zrakového terapeuta se specializací.

13. platová třída

  1. Provádění náročnějších činností, například oftalmopedické a tyflopedické diagnostiky u kojenců a dětí v předverbálním období, u osob s problémy s komunikací a nekomunikujících, obtížně vyšetřitelných z důvodu vícečetného postižení na základě indikace lékaře, podílení se na stanovení vhodných diagnostických metod u dětí a dospělých s poruchami a vadami zraku, provádění oftalmopedické prevence.
  2. Konsiliární, posudková činnost, aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe. Diagnostika, léčba a rehabilitace zrakových funkcí u dětí a dospělých se zdravotním postižením, obtížně vyšetřitelných a osob s poruchami centrálního nervového systému.
  3. Metodické usměrňování v rámci oboru a zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499