Kdo je zrakový terapeut? Podílí se na poskytování diagnostické, léčebné, rehabilitační, preventivní, posudkové a dispenzární péče v oboru zraková terapie (klinická oftalmopedie).

11. platová třída

  1. Provádění dílčích výkonů oftalmopedické a tyflopedické diagnostiky, prevence a poradenství, podílení se na stanovení vhodných rehabilitačních metod zrakových funkcí pacienta pod odborným dohledem. Rehabilitace zrakových funkcí pacienta pod odborným dohledem zrakového terapeuta se specializací.

12. platová třída

  1. Provádění oftalmopedické a tyflopedické diagnostiky, prevence a poradenství, rehabilitace zrakových funkcí pacienta.
  2. Provádění oftalmopedické a tyflopedické diagnostiky pro další léčebnou péči u osob s problémy s komunikací a nekomunikujících, obtížně vyšetřitelných z důvodu vícečetného postižení na základě indikace lékaře a pod odborným dohledem klinického zrakového terapeuta, podílení se na stanovení vhodných diagnostických metod u dětí a dospělých s poruchami a vadami zraku, provádění oftalmopedické prevence a zdravotnické vzdělávací činnosti a poradenství, individuální volba pomůcky k rehabilitaci pacienta pod odborným dohledem zrakového terapeuta se specializací.

13. platová třída

  1. Provádění náročnějších činností, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, například oftalmopedické a tyflopedické diagnostiky u kojenců a dětí v předverbálním období, u osob s problémy s komunikací a nekomunikujících, obtížně vyšetřitelných z důvodu vícečetného postižení na základě indikace lékaře, podílení se na stanovení vhodných diagnostických metod u dětí a dospělých s poruchami a vadami zraku, provádění oftalmopedické prevence, diagnostika, léčba a rehabilitace zrakových funkcí u dětí a dospělých se zdravotním postižením, obtížně vyšetřitelných a osob s poruchami centrálního nervového systému.
  2. Metodické usměrňování v rámci oboru, konsiliární, posudková činnost, aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
  3. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zrakových terapeutů v příslušném oboru specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].