Kdo je logoped ve zdravotnictví? V rámci diagnostické, léčebné, rehabilitační, preventivní a dispenzární péče se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti osob všech věkových kategorií.

11. platová třída

  1. Provádění základních diagnostických postupů v oboru klinická logopedie pod odborným dohledem.

12. platová třída

  1. Provádění činnosti v oboru klinické logopedie pod odborným dohledem, například logopedické diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči, podíl na léčbě a rehabilitaci jednodušších vad a poruch řeči, sluchu a hlasu dětí a dospělých.

13. platová třída

  1. Provádění specializovaných logopedických činností k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, například logopedické diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči, provádění léčby a rehabilitace všech vad a poruch řeči, sluchu a hlasu, dětí a dospělých včetně osob obtížně vyšetřitelných a osob s poruchami centrálního nervového systému, provádění logopedické prevence, výchovy a poradenství, provádění konsiliární a posudkové činnosti, školení zdravotnických pracovníků v oblasti komunikativních dovedností u pacientů při poškození centrálního nervového systému.
  2. Metodické usměrňování v rámci oboru logopedie.

14. platová třída

  1. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru logopedie do praxe, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
  2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání logopedů a klinických logopedů, včetně specializačního vzdělávání v příslušném oboru specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].