9. platová třída

  1. Zajišťování chodu laboratorních zdravotnických přístrojů po provozní stránce, obsluha a uživatelská kontrola zdravotnických přístrojů.
  2. Technická asistence při vyšetřeních a výkonech poskytování zdravotní péče.

10. platová třída

  1. Nastavování provozních parametrů přístrojových zdravotnických prostředků, vyhodnocování elektroencefalogramu, elektrokardiogramu a výstupů dalších diagnostických systémů, provádění kalibrace jednotlivých laboratorních přístrojů, spolupráce na akvizici klinických informačních systémů a bez indikace lékaře.
  2. Technická asistence při vysoce specializovaných vyšetřeních a výkonech zdravotní péče vykonávaná, například při elektrofyziologických vyšetřeních impulzoterapii srdce a při vyšetřeních zobrazovacími metodami.
  3. Zajišťování provozu zdravotnických přístrojů, podíl na vývoji a zhotovení diagnostických a terapeutických zdravotnických přístrojů nebo jejich doplňků, zavádění nových metod do běžného provozu.
  4. Výkon a hodnocení klinických zkoušek zdravotnických prostředků nepřístrojového charakteru a vyhodnocování nežádoucích příhod v případě jejich selhání, podíl na vytváření potřebných modulů klinických informačních systémů, případně podíl na modifikaci diagnostických a terapeutických systémů a výkon dalších specializovaných činností.

11. platová třída

  1. Metodické usměrňování v oboru, kontrola a hodnocení kvality poskytované péče. Zajišťování a provádění specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru specializace.
  2. Zavádění nových metod do běžného provozu. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do klinické praxe, příprava standardů specializovaných postupů v oboru.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499