Kdo je biomedicínský technik? Ve spolupráci s biomedicínským inženýrem nebo lékařem vykonává činnosti v rámci diagnostické a léčebné péče v oboru biomedicínské techniky.

9. platová třída

  1. Obsluha, kontrola a opravy zdravotnických přístrojů, které neovlivňují zdravotní stav pacientů.
  2. Provádění odborných prací se zdravotnickými přístroji, zajišťování technické asistence při elektrofyziologických vyšetřeních a při vyšetřeních zobrazovacími metodami, podíl na obsluze zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh a na výběru zdravotnických přístrojů, kalibrace kritických bloků zdravotnických přístrojů.

10. platová třída

  1. Výkon specializovaných biomedicínských technických činností, například zavádění nových metod do běžného provozu, vytváření potřebných modulů klinických informačních systémů, příprava standardů specializovaných postupů, vytváření modifikací softwaru pro diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje, zajišťování provozu zdravotnických přístrojů pro mimotělní očistu krve.

11. platová třída

  1. Výkon nejnáročnějších specializovaných činností v oboru příslušné specializace, například obsluha zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh krve, elektro-, magneto-, foto-, sono-terapii, zajišťování koncipování kompletů zdravotnických technologií, technické služby související s digitalizací ve zdravotnictví a vypracovávání standardů specializovaných postupů.
  2. Metodické usměrňování v oboru, kontrola a hodnocení kvality poskytované péče. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru.
  3. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe. Tvorba celostátní koncepce oboru v rámci odbornosti, rozvoj specializovaných oborů na národní, případně nadnárodní úrovni.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]