Kdo je biomedicínský technik? Ve spolupráci s biomedicínským inženýrem nebo lékařem vykonává činnosti v rámci diagnostické a léčebné péče v oboru biomedicínské techniky.

10. platová třída

  1. Obsluha, kontrola a opravy zdravotnických přístrojů, které neovlivňují zdravotní stav pacientů.
  2. Provádění odborných prací se zdravotnickými přístroji, zajišťování technické asistence při elektrofyziologických vyšetřeních a při vyšetřeních zobrazovacími metodami, podíl na obsluze zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh a na výběru zdravotnických přístrojů, kalibrace kritických bloků zdravotnických přístrojů.

11. platová třída

  1. Výkon specializovaných biomedicínských technických činností, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti, například zavádění nových metod do běžného provozu, zajišťování provozu a obsluha zdravotnických přístrojů pro mimotělní očistu krve, vytváření modifikací softwaru pro diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje, zajišťování provozu a obsluha zdravotnických přístrojů pro mimotělní očistu krve.
  2. Kontrola a hodnocení kvality poskytované péče, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

12. platová třída

  1. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru, metodická a koncepční činnost v rámci oboru, příprava standardů specializovaných postupů v oboru nebo aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
  2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání biomedicínských techniků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]