Kdo je nutriční terapeut? Vykonává činnosti v rámci preventivní péče na úseku klinické výživy a specifické ošetřovatelské péče zaměřené na uspokojování nutričních potřeb. Dále se ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné a diagnostické péči v oboru klinická výživa.

10. platová třída

  1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při zabezpečování nutričních potřeb pacientů nebo klientů sociálních služeb v oblasti preventivní a léčebné výživy, poradenská a edukační činnost v oblasti zdravé a léčebné výživy, kontrola úrovně dietního stravování.

11. platová třída

  1. Poskytování specializované péče na úseku klinické výživy, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, například stanovování plánu výživy podle laboratorních výsledků s použitím speciálních metod, zpracovávání a hodnocení nutriční anamnézy, sestavování speciálních postupů výživy při nutričně závažných stavech s výrazným poškozením trávicích funkcí.
  2. Koordinace ošetřovatelského procesu při enterální, eventuálně přechodové parenterální dietologické péči nebo ve specializovaných nutričních centrech nebo komplexní koordinace dietologické péče v nemocnicích, výkon diagnostické, preventivní a výchovné činnosti v dietologii, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
  3. Poskytování specializované nutriční péče pacientům nebo klientům sociálních služeb se závažnými poruchami výživy a metabolismu, například specifická aplikace nutričních doplňků u pacientů nebo klientů s komplikovaným nutričním stavem, sestavování nutričních plánů pro specifické skupiny (náboženské, etnické, sociálně odlišné) s akutními a chronickými nemocemi, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

12. platová třída

  1. Tvorba koncepce, systemizace a standardizace nutriční péče ve zdravotnických zařízeních ve vazbě na spektrum poskytované léčebné péče a aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru nutriční terapie do praxe, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti. 2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání nutričních terapeutů včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].