Kdo je asistent ochrany a podpory veřejného zdraví? Podílí se na výkonu státního zdravotního dozoru v rámci ochrany a podpory veřejného zdraví a ve spolupráci s lékařem plní úkoly prevence onemocnění a ochrany veřejného zdraví.

10. platová třída

  1. Provádění referenční, poradenské a konzultační činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví, zpracovávání podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik a pro další opatření a rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, realizace místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví.
  2. Předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění, hromadně se vyskytujících onemocnění, nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch. Provádění dílčích měření, odběru vzorků a biologického materiálu k laboratorním vyšetřením.

11. platová třída

  1. Provádění specializovaných činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví, identifikace a hodnocení zdravotních rizik a navrhování opatření ke snížení nebo odstranění zdravotních rizik, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
  2. Zajišťování přípravy standardů specializovaných postupů v rozsahu své způsobilosti, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
  3. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání asistentů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].