Charakteristika: Zdravotně sociální pracovník provádí činnosti v rámci preventivní, diagnostické, paliativní a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče a podílí se na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb pacienta.

10. platová třída

  1. Provádění zdravotně-sociálních činností, například psychosociální intervence podle individuálních potřeb pacienta nebo klienta sociálních služeb, řešení sociálně-právních problémů pacienta (klienta sociálních služeb), provádění sociálního šetření v terénu.

11. platová třída

  1. Provádění složitých zdravotně-sociálních činností a navrhování následné péče. Realizace rehabilitačních, resocializačních a rekondičních pobytů pacientů nebo klientů sociálních služeb s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální podmínky. Příprava propuštění pacientů pro pobytové služby sociální péče. Zajišťování sociálně-právního poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům za využití údajů ze zdravotnické dokumentace.
  2. Zajišťování sociálních potřeb u obzvlášť těžce nemocných a postižených osob v domácím ošetřování. Provádění odborných prací při vedení terapeutických komunit u poskytovatelů lůžkových zdravotních služeb v oboru psychiatrie.
  3. Zajišťování systému kvality zdravotně-sociální péče a zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotně sociálních pracovníků v příslušném oboru.
  4. Metodické usměrňování a koordinace zdravotně-sociální péče ve vymezené územní působnosti nebo v rámci většího organizačního celku. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.

12. platová třída

  1. Provádění nejnáročnějších zdravotně-sociálních činností, například hodnocení biopsychosociálního stavu pacienta (klienta) a na jeho základě a s využitím údajů ze zdravotnické dokumentace navrhování následné péče.
  2. Metodické usměrňování a koordinace zdravotně-sociální péče ve vymezené územní působnosti nebo v rámci většího organizačního celku. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru. Zajišťování systému kvality zdravotně-sociální péče.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]