Charakteristika: Zdravotně sociální pracovník provádí činnosti v rámci preventivní, diagnostické, paliativní a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče a podílí se na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb pacienta.

9. platová třída

  1. Provádění zdravotně-sociálních činností, například psychosociální intervence podle individuálních potřeb pacienta nebo klienta sociálních služeb, řešení sociálně-právních problémů pacienta (klienta sociálních služeb), provádění sociálního šetření v terénu. Provádění odborných prací při vedení terapeutických komunit zvláště v psychiatrických léčebnách.

10. platová třída

  1. Provádění složitých zdravotně-sociálních činností, například posuzování životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům na základě údajů ze zdravotnické dokumentace a poznatků z lékařských a sesterských vizit. Realizace rehabilitačních, resocializačních a rekondičních pobytů pacientů nebo klientů sociálních služeb s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální podmínky. Zajišťování zdravotních podmínek a pomůcek pro pacienty, příprava propuštění pacientů pro pobytové služby sociální péče. Zajišťování sociálně-právního poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům za využití údajů ze zdravotnické dokumentace, lékařských a sesterských vizit.
  2. Zajišťování sociálních potřeb u obzvlášť těžce nemocných a postižených osob v domácím ošetřování, například po centrálních mozkových příhodách, po úrazech, při připojení na dýchacích přístrojích, na dialyzačních přístrojích a při apalických syndromech.

11. platová třída

  1. Provádění nejnáročnějších zdravotně-sociálních činností, například hodnocení biopsychosociálního stavu pacienta (klienta) a na jeho základě a s využitím údajů ze zdravotnické dokumentace navrhování následné péče.
  2. Metodické usměrňování a koordinace zdravotně-sociální péče ve vymezené územní působnosti nebo v rámci většího organizačního celku. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru. Zajišťování systému kvality zdravotně-sociální péče.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499