Charakteristika: Zdravotní laborant vykonává laboratorní činnosti v rámci diagnostické péče a vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek v rámci ochrany a podpory veřejného zdraví ve spolupráci s lékařem a odborným pracovníkem v laboratorních metodách.

10. platová třída

  1. Provádění laboratorních vyšetření a měření, hodnocení kvality vzorků biologického materiálu, zhotovování preparátů a další zpracovávání materiálů nutných pro laboratorní diagnostickou činnost, provádění odběrů krve a ostatního biologického materiálu, práce se složitou laboratorní technikou, hodnocení výsledků z analyzátorů krevních elementů, výroba transfuzních přípravků, provádění speciálních odběrů a vyšetřování vzorků životního a pracovního prostředí v souvislosti s ochranou a podporou veřejného zdraví.
  2. Provádění specializovaných laboratorních postupů, například chromatografické metody (kapalinová, plynová), průtokové cytometrie, vyšetření agregace trombocytů, imunohematologická vyšetření a vyšetření ke snížení nebezpečí krví přenosných chorob.

11. platová třída

  1. Provádění specializovaných laboratorních vyšetření a měření k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, např. imunohematologická, imunohistochemická, imunofluores cenění a imunochromatografická vyšetření, metody kapalinové chromatografie, průtokové cytometrie, multiplexové a biočipové metody, molekulárně genetická a cytogenetická vyšetření, speciální koagulační metody, stanovování hladiny návykových látek, vyšetřování vzorků složek životního a pracovního prostředí a měření v terénu, cytomorfologické hodnocení patologických nátěrů periferní krve a elektroforéz.
  2. Zajišťování vnitřní a vnější kontroly kvality laboratorních metod a zavádění nových laboratorních metod a jejich validace, provádění statistických hodnocení, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

12. platová třída

  1. Stanovování zásadní strategie laboratorní činnosti, příprava standardů specializovaných postupů v oboru, aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
  2. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotních laborantů, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
  3. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných laboratorních vyšetření, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti, např. NGS sekvenace, elektronová mikroskopie, hodnocení nátěrů kostní dřeně, cytochemická barvení, chromatografická metoda a hmotnostní spektrometrie, stanovení molekulárních markem hemostázy, výroba imunomodulátorů.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].