Charakteristika: Lesník plánuje lesnické činnosti na spravovaném úseku při dodržení lesního hospodářského plánu (závazných ustanovení lesního hospodářského plánu), dále zejména lesního zákona a zákona o ochraně přírody a dalších předpisů vztahujících se k předmětnému oboru. Řídí podřízené specialisty pro lesnické činnosti tak, aby tyto činnosti byly provedeny s maximální efektivností při dodržení zásad principů trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. platová třída

 1. Vykonávání jednoduchých přípravných prací při ochraně lesních kultur, například ruční nakládání, vykládání, rozhazování kompostu, protipožární hlídkování, odchyt drobné zvěře a dezinfekce mysliveckých zařízení.

3. platová třída

 1. Vykonávání jednoduchých prací v lesních školkách, například pletí, kypření, ošetřování sazenic a jejich přeprava a uskladňování, ochrana a výchova lesních porostů, předosevní příprava semen a síje semen v lesních školkách.
 2. Ruční příprava půdy při zakládaní nebo provozu lesních školek (překopávání, rytí záhonů, úprava záhonů), ruční školkování sazenic.
 3. Mechanická ochrana lesních kultur (ožíhání, obalování), přesekávání, snášení a pálení klestu.
 4. Výroba a stavba oplocenek v lesních porostech a oplocení lesních školek včetně přípravy materiálu.

4. platová třída

 1. Vykonávání semenářských prací, obnova lesa, ochrana lesních kultur chemickými prostředky (nátěry, postřiky včetně přípravy prostředků).
 2. Ruční kácení a odkorňování předkácených stromů.
 3. Výroba a stavba lesnických a mysliveckých zařízení.
 4. Luštění šišek v luštírnách včetně regulace luštícího procesu pomocí dálkového ovládání.
 5. Ruční příprava půdy a výsadba lesních dřevin v půdách zabuřeněných.
 6. Sestavování, obsluha a údržba velkoplošných závlahových souprav včetně regulace závlahových dávek.
 7. Předčišťování semen na čistících strojích.

5. platová třída

 1. Jednoduché odborné práce při výchově lesních porostů-vyvětvování vysokých stromů včetně výstupu do korun.
 2. Samostatné druhování dřeva včetně údržby a běžných oprav motorových pil.
 3. Soustřeďování dřeva lanovými systémy včetně montáže a demontáže.
 4. Řízení a údržba mechanizačních prostředků v lesnické činnosti, například traktorů s přídavnými zařízeními, odvětvovacích a odkorňovacích strojů, čelních tahačů, rotačních sekaček, motorových pil, štěpkovacích strojů.

6. platová třída

 1. Těžba dřeva motorovými pilami včetně asanačních prací proti šíření a působení škůdců včetně údržby a oprav motorových pil.
 2. Soustřeďování dřeva mechanizačními prostředky, například traktory, vyvážecími soupravami včetně mechanizovaného shrnování klestu po těžbě dřeva.
 3. Řízení a údržba speciálních strojů pro přípravu půdy pro obnovu lesa včetně mechanizovaného klučení pařezů v lesních terénech.

7. platová třída

 1. Řízení, obsluha, údržba a běžné opravy víceúčelových těžebních strojů, procesorů a strojů na kácení stromů.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499