Charakteristika: Lesník plánuje lesnické činnosti na spravovaném úseku při dodržení lesního hospodářského plánu (závazných ustanovení lesního hospodářského plánu), dále zejména lesního zákona a zákona o ochraně přírody a dalších předpisů vztahujících se k předmětnému oboru. Řídí podřízené specialisty pro lesnické činnosti tak, aby tyto činnosti byly provedeny s maximální efektivností při dodržení zásad principů trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. platová třída

 1. Vykonávání jednoduchých přípravných prací při ochraně lesních kultur, například ruční nakládání, vykládání, rozhazování kompostu, protipožární hlídkování, odchyt drobné zvěře a dezinfekce mysliveckých zařízení.

3. platová třída

 1. Vykonávání jednoduchých prací v lesních školkách, například pletí, kypření, ošetřování sazenic a jejich přeprava a uskladňování, ochrana a výchova lesních porostů, předosevní příprava semen a síje semen v lesních školkách.
 2. Ruční příprava půdy při zakládaní nebo provozu lesních školek (překopávání, rytí záhonů, úprava záhonů), ruční školkování sazenic.
 3. Mechanická ochrana lesních kultur (ožíhání, obalování), přesekávání, snášení a pálení klestu.
 4. Výroba a stavba oplocenek v lesních porostech a oplocení lesních školek včetně přípravy materiálu.

4. platová třída

 1. Vykonávání semenářských prací, obnova lesa, ochrana lesních kultur chemickými prostředky (nátěry, postřiky včetně přípravy prostředků).
 2. Ruční kácení a odkorňování předkácených stromů.
 3. Výroba a stavba lesnických a mysliveckých zařízení.
 4. Luštění šišek v luštírnách včetně regulace luštícího procesu pomocí dálkového ovládání.
 5. Ruční příprava půdy a výsadba lesních dřevin v půdách zabuřeněných.
 6. Sestavování, obsluha a údržba velkoplošných závlahových souprav včetně regulace závlahových dávek.
 7. Předčišťování semen na čistících strojích.

5. platová třída

 1. Jednoduché odborné práce při výchově lesních porostů-vyvětvování vysokých stromů včetně výstupu do korun.
 2. Samostatné druhování dřeva včetně údržby a běžných oprav motorových pil.
 3. Soustřeďování dřeva lanovými systémy včetně montáže a demontáže.
 4. Řízení a údržba mechanizačních prostředků v lesnické činnosti, například traktorů s přídavnými zařízeními, odvětvovacích a odkorňovacích strojů, čelních tahačů, rotačních sekaček, motorových pil, štěpkovacích strojů.

6. platová třída

 1. Těžba dřeva motorovými pilami včetně asanačních prací proti šíření a působení škůdců včetně údržby a oprav motorových pil.
 2. Soustřeďování dřeva mechanizačními prostředky, například traktory, vyvážecími soupravami včetně mechanizovaného shrnování klestu po těžbě dřeva.
 3. Řízení a údržba speciálních strojů pro přípravu půdy pro obnovu lesa včetně mechanizovaného klučení pařezů v lesních terénech.

7. platová třída

 1. Řízení, obsluha, údržba a běžné opravy víceúčelových těžebních strojů, procesorů a strojů na kácení stromů.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].