Charakteristika: Pěstitel plodin provádí mechanizované práce spojené s pěstováním, ošetřováním, sklizní a posklizňovými úpravami zemědělských plodin tj.obilovin, okopanin, luštěnin, olejnin, pícnin a technických plodin, chmele, léčivých rostlin a polní zeleniny v souladu se zásadami správné zemědělské praxe.

2. platová třída

  1. Ošetřování porostů zaléváním, okopáváním apod. a pomocné práce při setí, ošetřování za vegetace a sklizni.

3. platová třída

  1. Ruční příprava půdy pro setí a výsadbu, setí, výsadba a ošetřování porostů včetně přepichování a hrnkování sazenic.

4. platová třída

  1. Příprava a kultivace půdy pro výsev a výsadbu malou mechanizací, provádění ochranných postřiků, aplikace výživných látek různého skupenství, ošetřování rostlin za vegetace s použitím malé mechanizace.

5. platová třída

  1. Samostatné ošetřování rostlin podle stanoveného rámcového technologického postupu včetně volby technických prostředků.

6. platová třída

  1. Pěstování náročných druhů rostlin nebo aplikace náročných postupů ošetřování, například zeleniny, květin.
  2. Zakládání, ošetřování a sklizeň speciálních zkoušek odlišností, uniformity a stálosti zemědělských plodin, zelenin, léčivých a aromatických rostlin, ovocných a okrasných druhů a révy.

7. platová třída

  1. Pěstování velmi náročných druhů rostlin, například pereniálních plodin a jejich ošetřování včetně morfologických a fyzikálních rozborů rostlinného materiálu.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

 

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 498

Notice: Undefined index: popup in /home/pracomat/public_html/functions/marfusa.php on line 499