Charakteristika: Chovatel zvířat zabezpečuje komplexní péči o zvířata ve svěřeném chovu a jejich přípravu pro další využití.

3. platová třída

 1. Příprava krmiv pro zvlášť ohrožená a chráněná, zvířata včetně cizokrajných nebo laboratorních.
 2. Ošetřování králíků v užitkových malochovech.
 3. Pomocné ošetřovatelské práce při chovu zvířat včetně zvlášť ohrožených, chráněných a cizokrajných.

4. platová třída

 1. Ošetřování dojnic (bez dojení), výkrmového skotu, jalovic a telat ve stájích bez mechanizace, s nízkým a středním stupněm mechanizace.
 2. Ošetřování prasat, beranů, ovcí a skopců v užitkových chovech.
 3. Péče o laboratorní zvlášť ohrožená, chráněná nebo cizokrajná zvířata, například krmení, přípravy krmiva, napájení, hygienická péče a pomoc při obsluze sterilizačních zařízení.
 4. Ošetřování a odchov laboratorních zvířat podle váhových kategorií, sledování jejich zdravotního stavu, rozpoznávání příznaků onemocnění, provádění základních zooveterinárních opatření, asistence při veterinárních zákrocích a léčení podle veterinárních pokynů, výběr a odbyt laboratorních zvířat podle stanovených hmotnostních limitů a stupně březosti.
 5. Příprava krmných dávek pro určité období (den, týden) podle zdravotního stavu cizokrajných, zvlášť ohrožených a chráněných zvířat.
 6. Základní ošetřovatelské práce při chovu zvířat včetně zvlášť ohrožených a chráněných.

5. platová třída

 1. Samostatné ošetřování hospodářských zvířat a odborná pomoc při veterinárních zákrocích.
 2. Stříhání ovcí včetně třídění vlny do jakostních tříd.
 3. Samostatné chovatelské a odborné práce ve speciálních chovech laboratorních zvířat při uplatňování nejvhodnějších způsobů plemenitby pro potřebnou homogenitu zvířat.
 4. Chov laboratorních zvířat ve specializovaných chovech včetně sestavování dokumentace pro expedování inbredních zvířat, SPF a gnotobiotů.
 5. Samostatné provádění odborných ošetřovatelských prací zvlášť ohrožených a chráněných zvířat včetně zvířat cizokrajných.
 6. Provádění základních úprav expozic zvířat, například světelných a tepelných podmínek, prostorové úpravy.
 7. Obsluha a seřizování strojů pro výrobu krmiv.

6. platová třída

 1. Zajišťování péče o zvlášť ohrožená a chráněná zvířata včetně zvířat cizokrajných, poskytování péče při onemocnění a po úrazech a odborná pomoc při veterinárních zákrocích.
 2. Ošetřování vzácných a ohrožených druhů zvířat a umělý odchov jejich mláďat včetně řízení transportů a manipulace se zvířaty.
 3. Výkon procesu dojení v kruhových dojírnách, krmení zvířat pomocí moderních technologií, například senzorických žlabů, ve výzkumných provozech.
 4. Řízení, obsluha a seřizování technologických linek pro výrobu pokusných krmin a krmiv pro výzkumné účely a biologické testace.

7. platová třída

 1. Komplexní chov a ošetřování vzácných, ohrožených a obtížně odchovatelných druhů zvířat a samostatné provádění jednoduchých veterinárních úkonů.
 2. Biologické testování krmiv na zvířatech v testovacích stanicích včetně sledování zdravotního stavu zvířete.
 3. Výroba pokusných krmiv a krmiv pro výzkumné účely na speciálních zařízeních včetně jejich seřizování s vysokou náročností na přesnost dávkování jednotlivých komponentů.

Přejít na katalog prací ve veřejných službách a správě

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].